"Water Sciences and Society", lucrare în două volume dedicată științelor apei în serviciul societății

05.04.2022
carte


Recent, la Editura IGI Global a ieșit de sub tipar culegerea în 2 volume "Water Sciences and Society", unul dintre cei trei editori ai căreia este academicianul Gheorghe Duca. Lucrarea cuprinde 35 de capitole, 7 dintre acestea avându-i ca autori pe cercetătorii din Republica Moldova. În total, la apariția lucrării au contribuit 70 de autori din 24 de țări de pe toate continentele.

Apa stă la baza celor trei piloni ai vieții și supraviețuirii noastre: siguranței, securității și durabilității. Lucrarea are ca scop reconsiderarea caracteristicilor fundamentale ale apei pentru a evidenția noi căi de realizate a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, trasate de Organizația Națiunilor Unite, pentru a reduce inegalitatea în accesul la sursele de apă și a face orașele și așezările umane mai incluzive, sigure și rezistente, apa curată fiind o componentă critică pentru atingerea acestor scopuri. Cercetările prezentate în lucrare descoperă noi proprietăți fizice și chimice fundamentale ale apei în contextul mai multor aplicații recente și studiilor de caz regionale.

În afară de prezentarea comprehensivă a cunoștințelor referitoare la cercetările fundamentale și aplicative din domeniu, sunt puse în evidență inovațiile recente cu privire la relațiile dintre societate și resursele de apă, utilizarea sigură și durabilă a apei, administrarea bazinului hidrografic, aplicarea industrială și conștientizarea rolului apei în menținerea sănătății publice. Un subiect aparte îl reprezintă legătura dintre apă și schimbările climatice, metodele și instrumentele pentru estimarea calității apei, detectarea impurităților și purificarea apei.

În particular, în cercetările savanților din Moldova este prezentat un peisaj durabil al apei, folosind modalități de evaluare a riscurilor pentru sistemele de apă, este efectuat un studiu comparativ al impactului diferitor surfactanți asupra proceselor de oxidare/mineralizare catalitică a surselor de apă, sunt prezentate rezultatele unui studiu de caz al utilizării tehnologiilor izotopilor pentru evaluarea formării resurselor de apă în regiunea transfrontalieră dintre România, Ucraina și Republica Moldova în condițiile schimbărilor climatice, este propusă o metodă originală pentru determinarea pH-metrică a constantelor de echilibru în sistemele acvatice eterogene, sunt descrise procesele care au loc în apele naturale din perspectiva cinetică prin evidențierea rolului diverselor componente ale ciclului oxigenului, sunt studiate mecanismele de transformare a antibioticilor prin procese avansate de oxidare, este efectuat un studiu de caz al hidrochimiei apelor de suprafață în Moldova ca una dintre principalele surse ale ecosistemelor naturale, regulărilor climatice, utilizate pe larg în activități economice, rezerve de apă potabilă, de irigare etc.

Prin acoperirea unei game largi de subiecte, se urmărește punerea la dispoziție a informației pentru cercetători, profesioniști, factori de decizie, practicieni și studenți.

Sursa: