Pregătirea cadrelor

Institutul de Chimie este abilitat de a pregăti cadre științifice la următoarele specialități științifice:

      141.01. Chimie anorganică

      143.01. Chimie organică

      143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi

      144.01. Chimie fizică

      145.01. Chimie ecologică

Anual, circa 15 studenți (ciclul universitar I și II) lucrează asupra tezelor de licență și masterat în cadrul Institutului de Chimie.