Establishing capacities for isotope hydrology techniques for water resources and climate change impact evaluation

Abstract

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea sistemului național de monitorizare a mediului prin implementarea unei tehnologii stabile de izotopi pentru evaluarea impactului schimbărilor climatice și a altor presiuni de mediu asupra resurselor de apă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Îmbunătățirea capacităților instituționale în analiza stabilă a izotopilor prin achiziționarea și instalarea echipamentelor de teren și de laborator:
  • Pregătirea personalului în analiza stabilă a izotopilor pentru îmbunătățirea profesionalismului instituțiilor participante;
  • Pentru a implementa o tehnologie stabilă de izotopi în programul național de monitorizare prin validarea acestei tehnologii într-un laborator acreditat :
  • Pentru a testa tehnologia de izotop stabilită în zonele pilot selectate pentru evaluarea formării rezervelor de apă subterană și a studiului ciclului apei.
     

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  • Capacități instituționale îmbunătățite pentru prelevarea de probe de apă subterană și disponibilitatea echipamentului analitic pentru analiza stabilă a compoziției izotopice a probelor de apă;
  • Personal instruit cu privire la analiza stabilă a izotopilor pentru monitorizarea cantității de apă subterană și a stării calității;
  • metodologie validată de analiză stabilă a izotopilor în probele de apă;
  • Un studiu privind compoziția stabilă a izotopilor apelor subterane care conține o analiză a formării rezervei de apă și a interacțiunii cu apa de suprafață și precipitații.