Acte normative


Certificat de înregistrare


Extras din Registru de stat  nr. 477225 din 06.09.2021


Statutul Institutului de Chimie


Certificat de acreditare ştiinţifică
Seria I nr. 047 (Hotarirea Comisiei de Acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. AC-2/1.1 din 31 martrie 2016, publicată în monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 114-122 (5547-5555 din 29 aprilie 2016, art. 747)).


Hotărârea  CNAA cu privire la acreditarea Institutului de Chimie
Profilul de cercetare: Sinteza, structura şi proprietăţile substanţelor noi polifuncţionale; procese şi tehnologii  pentru tratarea mediului ambiant   (Aprecierea performanţei - foarte bine).
Calificativul acordat Institutului de Chimie: Organizaţie cu recunoaştere internaţională (Categoria A).


Certificat de membru instituțional al Academiei de Știinte a Moldovei: Seria MI nr. 25 din 28.07.2011.


Regulament de organizare și funcționare a Institutului de Chimie


Regulament instituțional de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat în Institutul de Chimie


Codul de etică și deontologie profesională al Institutului de Chimie 


Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică 


Strategia de dezvoltare a Institutului de Chimie 2019-2022 


Planul strategic de dezvoltare a Institutului de Chimie pentru perioada 2019-2022


Strategia de resurse umane pentru cercetători a Institutului de Chimie


Regulament cu privire la evaluarea condițiilor de muncă la locurile de muncă și stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile în Institutul de Chimie


Regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea condițiilor de muncă și stabilirea înlesnirilor angajaților Institutului de Chimie care activează în condiții nefavorabile


Convenția colectivă, nivel de ramură, pentru anii 2021-2025


Contractul colectiv de muncă al Institutului de Chimie pentru anii 2021-2025


Regulamentul pentru stabilirea sporului de performanță personalului Institutului de Chimie


Regulament de organizare și funcționare a Consiliului științific al Institutului de Chimie (editia I si editia II)


Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de administrație al Institutului de Chimie


Declarația de răspundere managerială 2020