Postdoctorat

                 Postdoctoranzi

·       Serghei POGREBNOI (proiect postdoctoral finanțat de ANCD 03.01.2021-01.01.2023)                                                      Titlul tezei: Metilcetone aromatice în sinteza compușilor heterociclici biologic activi                                        Consultant științific: Fliur MACAEV, dr. habilitat, prof. cerc.                                                                                  Specialitatea: 143.01. Chimie organică

·        Alexandru Ciocârlan (perioada de postdoctorat: 01.02.2018-01.01.2020)                                                                        Titlul tezei: Sinteza compușilor norlabdanici polifuncționali și biologic activi din diterpenoide labdanice accesibile  Consultant științific: Aculina ARÎCU, dr. habilitat, conf. cerc.                                                                                    Specialitatea: 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

·        Veaceslav KULCIȚKI (perioada de postdoctorat: 01.11.2013-01.11.2015)                                                                        Titlul tezei: Sinteza compuşilor terpenici cu funcţionalizare avansată prin metode biomimetice. (Synthesis of terpenic compounds with advanced functionalization by biomimetic methods)                                                Consultant științific: Nicon UNGUR, dr. habilitat, conf. cerc.                                                                                      Specialitatea: 143.01. Chimie organică                                                                                                                                  Anul susținerii tezei de doctor habilitat: 2017

·       Olga COVALIOVA (perioada de postdoctorat: 01.11.2012-01.11.2014)                                                                                Titlul tezei: Metode fizico-chimice combinate de tratare a apelor reziduale tehnogene                                        Consultant științific: Gheorghe DUCA, academician, dr. habilitat, prof. univ.                                                        Specialitatea: 144.01. Chimie fizică; 145.01. Chimie ecologică                                                                                          
Anul susținerii tezei de doctor habilitat: 2016

·        Eduard COROPCEANU (perioada de postdoctorat: 01.11.2010-01.11.2012)                                                                       Titlul tezei: Oximaţi mono-, di- şi polimerici ai unor metale de tranziţie cu liganzi ce conţin azot, sulf                             sau oxigen: sinteză, structură şi proprietăţi                                                                                                           Consultant științific: Ion BULHAC, dr. habilitat, conf. cerc.                                                                                     Specialitatea: 141.01. Chimie anorganică

 

·        Natalia GORINCIOI (perioada de postdoctorat: 01.11.2009-01.11.2011)                                                                               Titlul tezei: Efecte vibronice în molecule libere şi coordinate la complecşii metalelor de tranziţie: Teorie şi aplicări     Consultant științific: Ivan OGURŢOV, dr. habilitat, prof. univ.                                                                                   Specialitatea: 144.01. Chimie fizică

 

·        Svetlana Baca (perioada de postdoctorat: 01.11.2009-01.11.2011)                                                                                     Titlul tezei: Compuşi mono- şi polinucleari ai metalelor de tranziţie în formarea polimerilor coordinativi.                       Sinteza, studiul, utilizarea                                                                                                                                          Consultant științific: Michael D. WARD, profesor (The University of Sheffield, UK)                                               Specialitatea: 141.01. Chimie anorganică