Postdoctorat

În Institutul de Chimie pot fi organizate și desfășurate programe de postdoctorat pentru cercetătorii care dețin titlul științific de doctor în științe.
Programele de postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat sau din alte surse legale de finanțare decât bugetul de stat, se finalizează cu susținerea tezei de doctor habilitat.  Autorii unor rezultate științifice de valoare (descoperiri ştiinţifice / monografii valoroase internaționale fără coautori / publicații în reviste internaționale cu factor de impact WoS sau SCOPUS cu număr mare de citări), în urma realizării programului de postdoctorat, pot susține teza de doctor habilitat în baza sintezei lucrărilor ştiinţifice publicate.

Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat în Institutul de Chimie