Laboratorul Monitoring al Calității Mediului (geolab)

LMCM

 

Șeful  laboratorului dr., conferențiar cercetător Oleg BOGDEVICI 

Birou:  424
Telefon: (+373 22) 73 71 44
Email: oleg.bogdevici @ sti.usm.md 
bogdevicholeg @ yahoo.com
oleg.bogdevici @ ichem.md

 

 

Scurt istoric

Laboratorul a fost fost înființat în a. 1978 de către dr. Burghelea Nicolae în cadrul Institutului de Geofizică și Geologie al Academiei de Științe a Moldovei, numit Laboratorul de Geochimie a Landșafturilor. Ulterior, a fost redenumit în Laboratorul de Hidrogeochimie apoi Laboratorul de Geochimie.

În anul 2015, datorită reorganizării și optimizării Academiei de Științe a Moldovei, laboratorul a fost transferat la Institutul de Chimie și redenumit în în Laboratorul Monitoring al Calității Mediului.

Domenii de cercetare
 • Implementarea metodologiilor moderne pentru studiul geochimiei substanțelor toxice din diferite obiecte de mediu;
 • Studiul geochimiei apelor naturale şi evaluarea surselor de poluare ale lor;
 • Studiul proceselor de migrare, acumulare si transformare ale elementelor și substanţelor toxice: metale grele, pesticide, poluanţi organici persistenţi (POPs); hidrocarburi poliaromatice (PAH) etc. în diferite obiecte ale mediului.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți

Oleg BOGDEVICI
dr., conf. cerc.
Șef laborator

birou  234
tel.: (+373 22) 73 71 44
email: oleg.bogdevici @ sti.usm.mdbogdevicholeg @ yahoo.com; oleg.bogdevici @ ichem.md

Elena CULIGHIN
Cercetător științific
birou  234
tel.: (+373 22) 73 71 44
email: elena.culighin @ sti.usm.md, lenaculighin @ yahoo.com; elena.culighin @ ichem.md
Marina GRIGORAȘ
Cercetător științific
birou  234
tel.: (+373 22) 73 71 44
email: marina.grigoras @ sti.usm.md, marinamd @ mail.ru
Elena NICOLAU
Cercetător științific
birou  133
tel.: (+373 22) 73 99 38
email: elena.nicolau @ sti.usm.md, nlinks @ mail.ru; elena.nicolau @ ichem.md
Oleg CADOCINICOV
Cercetător științific
birou  133
tel.: (+373 22) 73 99 38
email: seym2000 @ mail.ru

Monografii:

 1. DUCA Gh, LUPAȘCU T.,NICOLAU E.,CULIGHIN E.„Chimia ecologică și a mediului”, Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” 2018,250 p. 


Capitole în monografii și culegeri (naționale/ internaționale):

 1. VASEASHTA, A., DUCA, G., CULIGHIN, E., BOGDEVICI, O., KHUDAVERDYAN, S.; SIDORENKO, A. Smart and connected sensors network for watercontamination monitoring and situational awareness. Functional Nanostructures and Sensors for CBRN Defence and Environmental Safety and Security. Chapter 20, ed. A. Sidorenco, H, Hahn. Dordrecht, Netherlands, Springer, 2020, 365 p. ISBN13 9789402419115.  https://doi.org/10.1007/978-94-024-1909-2_20. (https://www.bookdepository.com/Functional-Nanostructures-Sensors-for-CBRN-Defence-Environmental-Safety-Security-Anatolie-Sidorenko/9789402419115?ref=grid-view&qid=1574222042922&sr=1-634 )
 2. BOGDEVICH, O., DUCA, Gh., SIDOROFF, M.E., STANICA, A., PERSOIU, A., VESEASTA, A. Groundwater Resource Study by Isotope Technology in International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems. In: Handbook of Research on Water Sciences and Society. IGI Global, 2022, pp. 87–100. ISBN13 978-1799-873-56-3.  https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7356-3.ch004
 3. BOGDEVICH O., SIDORENCO A., VASEASHTA A. „Environmental Risk Assessment Studies from POPs Polluted sites in Republic of Moldova”, capitol în culegere „Ecological Chemistry” Springer, 2018, Springer Serie: Ecology.


Articole în reviste naţionale / internaționale:

 1. RASTIMESINA, I., POSTOLACHI, O., JOSAN, V., BOGDEVICI, O. Microbiological characteristics of long-term contaminated soil with organochlorine pesticides. In: Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies. 2021, vol. XXV, nr 2, pp. 109-114. ISSN 2285-1364, ISSN Online 2285-1372. http://biotechnologyjournal.usamv.ro/pdf/2021/issue_2/vol2021_2.pdf
 2. NAGAVCIUC, V., PERSOIU, A., BĂDĂLUTĂ, C. A., BOGDEVICH, O., BĂNICĂ, S., BÎRSAN, M. V., BOENGIU, S., ONACA, A., IONIȚA, M. Precipitation Stable Isotope Framework in the Wider Carpathian Region. In: Water. 2022, vol. 14, 2547. https://doi.org/10.3390/w14162547 (IF 3.53)
 3. POSTOLACHI, O., RASTIMESINA, I., VORONA, V., NICOLAU, E., CULIGHIN, E., BOGDEVICI, O. Dynamics of microbial population in the soil during bioremediation. In: Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2023, 30(2). pp. 180-186. Print-ISSN: 1224-5119. https://www.bioresearch.ro/2023-2/180-186-AUOFB.30.2.2023-POSTOLACHI.O.-Dynamics.of.microbial.population.pdf (IF 0.5).
 4. TEODOROF, L., BURADA, A., DESPINA, C., SECELEANU-ODOR, D., SPIRIDON, C., TIGANUS, M., TUDOR, I. M., TUDOR, M., ENE, A., ZUBCOV, E., SPANOS, T., BOGDEVICH, O. Sediments quality assessment in terms of single and integrated indices from Romanian MONITOX network (2019 – 2020). In: Annals Dunarea de Jos Univ. Galati, Fasc. II. Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics. 2020, vol. 43, nr. 2, pp. 175-183. ISSN 1221-4531
 5. SPANOS, T., MITTAS, N., CHATZICHRISTOU, C., DERMENTZIS, K., TOPI, V., SPANOU, D. S., ENE, A., TEODOROF, L., ZUBCOV, E., BOGDEVICH, O. Evaluation of Potable Groundwater Quality Using Environmetrics. The case of Nestos and Strymon River Regions, Northern Greece. In: Journal of Engineering Science and Technology Review. 2021, vol. 14, nr. 1, pp. 114 – 118. ISSN 17912377
 6. ОПОПОЛЬ Н.И., СЫРКУ Р.Ф., ПЫНЗАРУ Ю.В. БОГДЕВИЧ О.П. КАДОЧИНИКОВ О.П. Гигиеническая оценка содержания полициклических углеводородов в продуктах питания и их поступления в организм населения. Гигиена и Санитария, 2015, № 4 стр. 52 – 56.
 7. BELOUS T., BOGDEVICH O., TITOVET M., BUSUIOCC.,, JIGAU Gh., MANIC V. Groundwater level and quality in selected sectors of the middle Nistru River valley. NOOSFERA, 2016.
 8. DUCA GH, BOGDEVICI O. Viziunea societăţii ştiinţifice asupra strategiei UE pentru regiunea Dunării. 2016 ACADEMOS, v. 4, pp. 29-32.
 9. БОГДЕВИЧ О., ИСИЧКО Е.С. Инженерно-геологическое районирование города Кахула. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2016, Nr 2 pp. 52-59.
 10. ПОЛКАНОВ В.Н., СЫРОДОЕВ Г.Н., БОГДЕВИЧ О.П., ПОЛКАНОВА А.В. О роли и содержании инженерно-геологического обоснования при проектировании дорог на оползнеопасной территории. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2017, Nr 1 pp. 79-89.


Brevete de invenție:

 1. LUPASCU, T., MITINA, T., GOREACIOC, T., CULIGHIN, E., CIBOTARU, S., POVAR, I., DEMCHENCKO, P., KOZLOV, K., VOITKO, O. Procedeu de oxidare a pectinei. Hotărâre pozitiva nr. 9675 din 2020.12.11. Nr. de depozit: a 2020 0031, data depozit: 2020.04.08.

Proiecte naționale

 1. Cercetări avansate în chimia computațională și ecologică, identificarea procedeelor tehnologice de tratare, formare a calității și cantității apelor (cod: 010603).
  Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: Dr. habilitat Igor POVAR
   
 2. ANCD/20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar
   
 3. CSSDT/15.817.02.19A. Studierea complexă a mediului geologic pentru prevenirea poluării și utilizarea rațională a resurselor minerale
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: dr., conf. cerc. Oleg Bogdevici


Proiecte internaționale

 1. COST/CA19120. Water isotopes in the critical zone: from groundwater recharge to plant transpiration (WATSON)
  Perioada de realizare: 2020-2024
  Conducător: dr., conf. cerc. Oleg Bogdevici
   
 2. IAEA/MOL7001. Establishing capacities for isotope hydrology techniques for water resources and climate change impact evaluation
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: dr., conf. cerc. Oleg Bogdevici
   
 3. IAEA/RER7013. Source, age and recharge patterns of groundwaters in SE Europe
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: dr., conf. cerc. Oleg Bogdevici
   
 4. INTERREG/Danube Hazard M3C. Tackling hazardous substances pollution in the Danube River Basin by Measuring, Modelling-based Management and Capacity building (Danube Hazard M3C)
  Perioada de realizare: 2020-2022
  Conducător: dr., conf. cerc. Oleg Bogdevici
   
 5. UNDP/CCAC/2019. Suport pentru planificarea acțiunilor la nivel național în vederea reducerii poluanților climatici de scurtă durată
  Perioada de realizare: 2019-2021
  Conducător: dr., conf. cerc. Oleg Bogdevici
   
 6. H2020/INFRADEV-02/DANUBIUS-RI/739562. Preparatory phase for the pan-european research infrastructure DANUBIUS–RI “International centre for advanced studies on river-sea systems”
  Perioada de realizare: 2017-2019
  Conducător: acad.,dr. habilitat, prof. Gheorghe Duca