Noutăți

08.10.2021
| Vizualizări: 40
Vineri, 8 octombrie 2021 ora 14:30, în cadrul laboratorului Chimie Fizică și Cuantică se va desfășura ședința seminarului științific (în regim online) unde va fi audiat raportul privind avizarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe chimice cu titlul:"Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calității mediului ambiant”, la specialitatea 145.01. Chimia ecologică, elaborată de către doctorul în șt. chimice Inga ZINICOVSCAIA. Consultant ştiinţific: acad., dr. habilitat, prof. Gheorghe DUCA Link-ul pentru participare la ședință: https://us02web.zoom.us/j [...]
06.10.2021
| Vizualizări: 29
Joi, 28 octombrie 2021 ora 14:00, în incinta Institutului de Chimie (bir. 349, etajul 3), va avea loc ședința comună a Centrului Chimie Organică Aplicată din cadrul Institutului de Chimie, Departamentului Chimie a Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică a USM, a comisiei de îndrumare și a conducătorului științific de doctorat, în vederea evaluării preliminare a tezei de doctor în științe chimice cu titlul: “SINTEZA DIRIJATĂ ŞI STUDIUL ACTIVITĂŢII ANTIMICROBIENE A UNOR COMPUŞI NORLABDANICI POLIFUNCŢIONALIZAŢI”, elaborată de către studenta-doctoranda Svetlana BLAJA, program de doctorat: 143 [...]
10.09.2021
| Vizualizări: 66
Interviu realizat de către Dr. Victor Doraș în cadrul emisiunii "Точки роста”, portalul informativ-analitic AVA TV. [...]
06.09.2021
| Vizualizări: 77
În perioada 1-4 august 2021 a avut loc Conferința Internațională despre Managementul Științei și Managementului Ingineresc (ediția a 15-a) (The 15th International Conference on Management Science and Engineering Management, 2021 ICMSEM), organizată prin suportul Societății Internaționale de Management Științei și Managementul Ingineresc cu participarea Universității Sichuan, Uninversității Castilla-La Mancha și Grupului de Cercetare Ingenium. În cadrul acestui eveniment științific, Academicianul Gheorghe Duca, în calitate de președinte al comitetului de program internațional, a susținut un [...]
05.09.2021
| Vizualizări: 289
În perioada 5-15 septembrie 2021, Academicianul Isaac Bersuker, profesor al Universității din Texas (SUA), savant notoriu din Republica Moldova, investigaţiile căruia s-au soldat cu descoperirea ştiinţifică cu titlul: „Fenomenul de scindare-tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare de degenerare electronică”, înregistrată în a. 1978 în „Registrul de Stat al URSS”, se va afla la Chișinău. Vizita are loc la invitația Societății de Chimie, Societății Fizicienilor din Republica Moldova, Institutului de Chimie și Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D [...]
26.08.2021
| Vizualizări: 120
Colectivul Institutului de Chimie exprimă sincere condoleanțe doamnei dr. habilitat Olga COVALIOVA în legatură cu trecerea în neființă a tatălui său dr. conferențiar universitar Victor COVALIOV. Dumnezeu să-l odihnească in pace. [...]
20.08.2021
| Vizualizări: 290
Școala doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice anunță susținerea publică (în regim online) a tezei de doctorat cu titlul: "Evaluarea influenței chimiei suprafeței adsorbanților carbonici în procesul de adsorbție a poluanților”, elaborată de către studenta–doctorand GÎNSARI Irina, program de doctorat 144.01. Chimie fizică. Conducător de doctorat: dr. în șt. chimice, conf. cerc. NASTAS Raisa Data: 17 septembrie 2021, ora 14:00. Localul: Universitatea de Stat din Moldova”, Biroul 18, str. Academiei, 3/2. Link-ul pentru participare la ședință: https://us02web.zoom.us/j [...]
09.08.2021
| Vizualizări: 48
Institutul de Chimie a participat la Festivalul „Strășeni, mon amour”, care s-a desfășurat la data de 8 august 2021 în Rezervația Naturală ”Codrii” (s. Lozova, rl Strășeni). Festivalul a fost organizat de către Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Festivalul „Strășeni, mon amour” este un eveniment social de promovare a serviciilor publice locale prietenoase mediului (colectarea deșeurilor [...]
16.07.2021
| Vizualizări: 27
Точки роста – Ştiinţa în Republica Moldova [...]
12.07.2021
| Vizualizări: 23
Interviul Dlui Dr. Victor Doraș cu Academicianul Gheorghe Duca D-stra sunteți cunoscut ca un savant cu renume și manager al științei cu experiență. Deci, vreau să vă pun o întrebare, puțin naivă. În ce constă importanța științei? La baza dezvoltării economiilor contemporane stă dezvoltarea tehnologică, iar aceasta este absolut imposibilă fără fundament ştiinţific. Națiunile trebuie să producă știință și tehnologie pentru a sprijini puterea politică, socială şi economică, creşterea bunăstarii oamenilor, precum şi poziția proprie într-un sistem global. Dar, dezvoltarea științei și tehnologiei [...]