Teze de doctor habilitat susținute

Nume, prenume

Titlul teze de doctor habilitat

Consultant științific

Specialitatea științifică

Anul susținerii

Alexandru CIOCÂRLAN Sinteza derivațiilor norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale Aculina ARÎCU, dr. habilitat, conf. cerc. 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi 2024
Inga ZINICOVSCAIA Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni  asupra calităţii mediului ambiant Gheorghe DUCA, acad. dr. habilitat, prof. univ. 145.01. Chimie ecologică 2022

Vasile LOZAN

Studiul compușilor coordinativi macrociclici și cu contur deschis ai unor metale în baza 2,6-diformiltiofenolului

-

141.01. Chimie anorganică

2021

Veaceslav KULCIȚKI

Synthesis of terpenic compounds with advanced functionalization via biomimetic methods / Sinteza compusilor terpenici cu functionalizare avansată prin metode biomimetice

Nicon UNGUR, dr. habilitat, conf. cerc.

143.01. Chimie organică

2017

Olga COVALIOVA

Metode fizico-chimice combinate de tratare a apelor reziduale tehnogene

Gheorghe DUCA, acad. dr. habilitat, prof. univ.

145.01. Chimie ecologică

2016

Aculina ARÎCU

Sinteza structural- şi stereoselectivă a compuşilor drimanici şi norlabdanici

Pavel VLAD, acad., dr. habilitat, prof. univ.

143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

2012

Vasile ȘARAGOV

Физико-химические аспекты взаимодействия неорганических стекол с химически активными газами и электромагнитными полями

Gheorghe DUCA, acad. dr. habilitat, prof. univ.

144.01. Chimie fizică

2008

Mihail CIOBANU

Sorbţia substanţelor tensioactive şi a metalelor grele pe adsorbanţi carbonici

 

Tudor LUPAȘCU, acad. dr. habilitat, prof. univ.

144.01. Chimie fizică

2006

Vasile RUSU

Caracteristici fizico-chimice și procese în sistemele apă-materii în suspensie-sedimentele Nistrului și Prutului

Tudor LUPAȘCU, acad. dr. habilitat, prof. univ.

144.01. Chimie fizică
166.02. Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale

2005

Fliur MACAEV

Sinteza stereoselectivă a compusilor chirali biologic activi in baza monoterpenoidelor (+)-3-carena si (+)- si (-)-carvone

-

143.01. Chimie organică

2002

Tudor LUPAȘCU Studii fizico-chimice ale carbunilor activi obtinuti din materie prima vegetala si utilizarea lor Mihail Cherdivarenco, dr. habilitat, prof. univ. 144.01. Chimie fizică
166.02. Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale
2000

Ion BULHAC

Sinteza, proprietățile fizico-chimice și structura compușilor coordinativi de fier, cobalt, nichel și cupru cu  α-dioximele

Constantin TURTĂ, acad., dr. habilitat, prof. univ.

141.01. Chimie anorganică

2000

Mihai COLȚA

Contribuţii la sinteza, studiul şi utilizarea compuşilor norlabdanici

Pavel VLAD,  acad., dr. habilitat, prof. univ.

143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

1998

Nicon UNGUR

Sinteza terpenoidelor ciclice prin ciclizarea superacidă

Pavel VLAD, acad., dr. habilitat, prof. univ.

143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

1994