Academician Constantin Turtă

 

(20 decembrie 1940, com. Buciuşca, rl. Rezina, R. Moldova -
23 martie 2015, or. Chișinău, R. Moldova)

Chimist, domeniul științific: chimia anorganică și bioanorganică, chimia coordinativă, efectul Mössbauer şi aplicaţiile lui în chimie

 • Doctor habilitat în științe chimice (1989)
 • Profesor universitar (1995)
 • Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (1995)
 • Membru titular al Academiei de Științe a Moldovei (2010)
Turta C

A absolvit școala primară (1946-1950) din satul natal, școala medie din or. Rezina (1950-1956), Facultatea de Chimie a Universităţii de Stat din Moldova (1961), după care au urmat studiile prin doctorantură în cadrul Institutului de Chimie al AŞM şi Institutului de Fizică Chimică al Academiei de Ştiinţe a URSS din or Moscova (1970). A activat în calitate de stagiar la Facultatea de Chimie a Universității din Sanct Petersburg, Rusia (1984) și la Universitatea din Anglia de Est (School of Chemical Sciences, University of East Anglia, Norwich, England 1999), cercetător ştiinţific inferior al Instituţiei U/M 61469 a Ministerului Apărării al ex-URSS (regiunea Saratov, Rusia,1961 – 1964), asistent la catedra de Chimie Anorganică şi Generală a Institutului Politehnic din Chişinău (1964 – 1966) și la Institutul de Chimie al AŞM în funcția de laborant superior (1970 – 1971), cercetător ştiinţific inferior (1971 – 1975),cercetător ştiinţific superior (1975 – 1988), şef de laborator (1988 – 2015) și director adjunct al Centrului Chimie Fizică şi Nanocompozite (2010–2015). În perioada 2000-2004 a ocupat funcția de Secretar ştiinţific general al AŞM.

Acad. Constantin Turtă a desfășurat activitate didactică pe parcursul anilor 1964 - 2003 ţinând cursuri de lecții la Universitatea Tehnică din Moldova şi Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Tagikistan, or. Duşanbe, (1983); Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi, România (1995-1997); Universitatea de Vest din Timişoara, România (1999).

Interesele ştiinţifice sunt axate pe chimia anorganică, chimia compuşilor coordinativi, chimia bioanorganică, aplicaţii ale spectroscopiei Mössbauer în chimie, chimia supraconductorilor ceramici cu temperatură critică înaltă, fuleridelor şi a magneţilor moleculari.

Profesorul Constantin Turtă a devenit savant cunoscut în toată lumea ştiinţifică în domeniile chimiei bioanorganice, efectelor dinamice în chimia coordinativă (delocalizarea dinamică a electronilor în compuşii fierului cu valenţă mixtă, tranziţia de spin „cross-over”), aplicării spectroscopiei Mössbauer in chimie, magnetochimiei, compuşilor coordinativi biologic activi, nanomaterialelor. 

Acad. C. Turtă este fondatorul Școlii ştiinţifice în domeniul chimiei bioanorganice şi utilizării spectroscopiei Mössbauer în chimie, recunoscută departe peste hotarele ţării. În a. 2006, profesorul Constantin Turtă a depus eforturi mari pentru a fi creat Centrul de Chimie Fizică şi Nanocompozite în cadrul Institutului de Chimie (în prezent Centrul de Chimie FIzică și Anorganică). În calitatede vice-director al  Centrului a contribuit la studierea proceselor de obţinere a nanoparticulelor solicitate în nanoelectronică, elaborarea tehnologiilor performante de obţinere a preparatelor noi necesare economiei naţionale, asigurarea cercetărilor ştiinţifice cu măsurători de performanţă a diferitelor proprietăţi ale obiectelor de studiu din toate instituţiile ce practică cercetarea în domeniul chimiei, precum şi pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare prin masterat, doctorat şi postdoctorat. Cu îndrumarea acad. Constantin Turtă au fost realizate și susținute două teze de doctor habilitat (dr. hab. Bulhac Ion și dr. hab. Guțanu Vasile ) şi 10 doctori în științe chimice (dr. Bobcova Svetlana, dr. Zubareva Vera, dr. Fan Tui, dr. Mereacre Valeriu, dr. Prodius Denis, dr. Sîrbu Dumitru, dr. Melnic Silvia, dr. Iacob Mihail, dr. Cuzan Olesea, dr. Straistari Tatiana).

O atenţie deosebita profesorul Constantin Turtă a atras relaţiilor ştiinţifice internaţionale cu cercetătorii din Rusia, Ucraina, România, Spania, Polonia, Elveţia, Germania, Franţa, SUA etc. A obţinut prin concurs şi coordonat 4 proiecte de cercetare cu Uniunea Europeană – INTAS, 4 proiecte de cercetare cu SUA- MRDA-CRDF, 1 proiect de cercetare cu Elveţia – Scopes şi un proiect de mobilităţi în cadrul Programului european de cercetare FP-7. Elaborarea şi utilizarea noilor surse nonpoluante de energie, în special a energiei soarelui, a fost una din preocupările sale ştiinţifice. Acad. Constantin Turtă a sintetizat nanocompuşi care au fost testați în calitate de catalizatori în procesul de fotoliză a apei, în scopul obţinerii hidrogenului şi oxigenului din apă. Soluţionarea acestei probleme ar avea un impact pozitiv enorm asupra fenomenului încălzirii globale. Rezultatele acad. Constantin Turtă au fost publicate în peste 600 de lucrări ştiinţifice, inclusiv circa 300 articole ştiinţifice publicate în reviste internaţionale cu impact factor. Este autor a 32 brevete de invenţie înregistrate în Republica Moldova.

Pentru activitatea sa prodigioasă a fost menţionat cu Premiul Prezidiului AŞM (1995); Premiul Naţional in domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004); Ordinul „Gloria Muncii” (1995); Medalia „L. Ciugaev” a Institutului de Chimie Generală şi Anorganică al AŞ a Rusiei (2005); Medalia jubiliară a USM (2010). Este deţinător a mai multor Menţiuni la Expoziţii naţionale şi internaţionale: Medalii de Aur – Genius-96, ASTWEST EURO-INTELECT (Varna, Bulgaria), European Exhibition of Creativity and Innovation, EUROINVENT (Iaşi, 2009); Medalie de Argint la „European Exhibition of Creativity and Innovation, EUROINVENT” (Iaşi, 2010); Medalie de bronz la Expoziţia internaţională specializată INFOINVENT (Chişinău, 2009); Diploma Genius-96 (Bucureşti, 1996), Salonul Internaţional de invenţii „Modele şi Mărci” (Bucureşti, 1997) ș.a.

Referințe

 1. Turtă, Constantin. Introducere în spectroscopia de rezonanţă gama. Chişinău, 2003, CEP USM, 171 p.
 2. Duca Gh., Lupascu T. Academician Constantin Turta - renowned, consistent, ambitious, non-conformist scientist. Chemistry Journal of Moldova, 2010, vol. 5, nr. 2, pag. 88-89.
 3. Tudor Lupascu, Aculina Aricu. In memory of Academician of Academy of Sciences of Moldova Professor Constantin Turta. Chemistry Journal of Moldova, 2015, vol. 10, nr. 1, pag. 116-117.
 4. Membrii Academiei de Științe a Moldovei: Dicționar (1961-2006). Chișinău: Știința, 2006, 432 p.
 5. Academia de Științe a Moldovei. Academicieni și membri corespondenți. Duca Gh. (coord.), Chișinău, 2015, 192 p.
 6. Vlad, P. Ed. The Institute of Chemistry of the AS MSSR (1959-1984 years). Stiinta: Chisinau, 1987, 145 p. (in Russian).
 7. Aricu A., Nastas R., Cocu M. The Institute of Chemistry at 60 years anniversary. Brief history, achievements and perspectives. Chemistry Journal of Moldova, 2019, 14(1), p. 8-31. doi: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2019.349