Proiecte postdoctorale

Serghei POGREBNOI (proiect postdoctoral finanțat de ANCD 03.01.2021-01.01.2023)                         
Titlul tezei: Metilcetone aromatice în sinteza compușilor heterociclici biologic activi 
Consultant științific: Fliur MACAEV, dr. habilitat, prof. cerc.   
Specialitatea: 143.01. Chimie organică
 

Alexandru CIOCÂRLAN (perioada de postdoctorat: 01.02.2018-01.01.2020)                                                               
Titlul tezei: Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale 
Consultant științific: Aculina ARÎCU, dr. habilitat, conf. cerc. 
Specialitatea: 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

Veaceslav KULCIȚKI (perioada de postdoctorat: 01.11.2013-01.11.2015)                                                               
Titlul tezei: Sinteza compuşilor terpenici cu funcţionalizare avansată prin metode biomimetice / Synthesis of terpenic compounds with advanced functionalization by biomimetic methods                                             
Consultant științific: Nicon UNGUR, dr. habilitat, conf. cerc.                                                                                   
Specialitatea: 143.01. Chimie organică                                                                                                                     
Anul susținerii tezei de doctor habilitat: 2017

Olga COVALIOVA (perioada de postdoctorat: 01.11.2012-01.11.2014)                                                                   
Titlul tezei: Metode fizico-chimice combinate de tratare a apelor reziduale tehnogene                                     
Consultant științific: Gheorghe DUCA, academician, dr. habilitat, prof. univ.                                                       
Specialitatea: 144.01. Chimie fizică; 145.01. Chimie ecologică                                                                                  
Anul susținerii tezei de doctor habilitat: 2016

Eduard COROPCEANU (perioada de postdoctorat: 01.11.2010-01.11.2012)                                                         
Titlul tezei: Oximaţi mono-, di- şi polimerici ai unor metale de tranziţie cu liganzi ce conţin azot, sulf sau oxigen: sinteză, structură şi proprietăţi  Consultant științific: Ion BULHAC, dr. habilitat, conf. cerc.                                                                                   
Specialitatea: 141.01. Chimie anorganică

Natalia GORINCIOI (perioada de postdoctorat: 01.11.2009-01.11.2011)                                                                 
Titlul tezei: Instabilităţi structurale în molecule şi cristale induse de Efectul Jahn-Teller    
Consultant științific: Isaac BERSUKER, acad., dr. habilitat, prof. univ.                                                                                 
Specialitatea: 144.01. Chimie fizică

Svetlana BACA (perioada de postdoctorat: 01.11.2009-01.11.2011)                                                                       
Titlul tezei: Compuşi mono- şi polinucleari ai metalelor de tranziţie în formarea polimerilor coordinativi.Sinteza, studiul, utilizarea  
Consultant științific: Michael D. WARD, profesor (The University of Sheffield, UK)                                             
Specialitatea: 141.01. Chimie anorganică