Consiliul științific

1.

ARÎCU Aculina, dr. habilitat, conf. cerc.;

Președinte al Consiliului științific

2.

COCU Maria, dr., conf. cerc.;

Secretar al Consiliului științific

3.

LUPAŞCU Tudor, acad., dr. habilitat, prof. cerc.  

4.

DUCA Gheorghe, acad., dr. habilitat, prof. univ.

 

5.

GULEA Aurelian, acad., dr. habilitat, prof. univ.

 

6.

MACAEV Fliur, memb. cor., dr. habilitat, prof. univ.

 
7.

UNGUR Nicon, memb. cor., dr. habilitat, conf. cerc.

 
8.

BULHAC Ion, dr. habilitat, conf. cerc.

 
9.

POVAR Igor, dr. habilitat, conf. cerc.

 
10

KULCIȚKI Veaceslav, dr. habilitat, conf. cerc.

 
11.

LOZAN Vasile, dr. habilitat, conf. cerc.

 
12.

NASTAS Raisa, dr., conf. cerc.;

 
13.

GORINCIOI Natalia, dr., conf. cerc.

 
14. BĂLAN Iolanta, dr.
 
 
15. BOGDEVICI Oleg, dr., conf. cerc.

 

16. PETUHOV Oleg, dr.
 
 
17. MITINA Tatiana

 

18. DRUȚĂ Vadim, dr., conf. univ., preşedintele Comitetului Sindical al Institutului de Chimie
 
19. URECHE Dumitru, dr., preşedintele Consiliului tinerilor cercetători al Institutului de Chimie