Membru corespondent Boris Țukerblat

 

(24 iulie 1939, or. Hmelnițki, Ucraina)

Fizician, domeniul științific: chimia cuantică și fizica corpului solid.

 • Doctor habilitat în științe fizico-matematice (1975)
 • Profesor universitar (1986)
 • Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (1995)
Tukerblat B

După absolvirea Facultății de Fizică și Matematică a Universității de Stat din Chișinău (1961), a activat ca profesor de fizică în școala medie din s. Palanca, rl Ștefan Vodă (1961-1964), apoi laborant, cercetător științific inferior, cercetător științific superior, cercetător științific principal în Laboratorul de Chimie Bioanorganică (actual Laboratorul de Chimie Bioanorganică și Nanocompozite) al Institutului de Chimie (1965-1999) și cercetător științific principal la Institutul de Fizică Aplicată al AȘM (1999-2002). Din 2002 activează în calitate de profesor la Departamentul de Chimie al Universității Ben-Guriondin din Negev, (Beer-Sheva, Israel).

Teza de doctorat cu titlul „Procese multiphonon în centrele de impuritate ale cristalelor”, elaborată sub conducerea profesorului Yurii E. Perlin, a fost susținută în anul 1967 la Universitatea de Stat din Kazani (URSS), iar cea de doctor habilitat cu titlul „Interacțiuni vibronice și de schimb în cristale dopate” a fost susținută în anul 1975 la Universitatea din Tartu (RSS Estonia). 

Aria intereselor științifice ale membrului corespondent Țukerblat cuprinde:

 • Magnetismul moleculat și magneți moleculari;
 • Interacțiunile vibronice și efectul Jahn-Teller în molecule și cristale;
 • Spectroscopia complexilor metalelor de tranziție și centrele de impuritate în cristalele dopate;
 • Teoria grupurilor aplicată la magnetismul molecular și efectul Jahn-Teller, abordări computaționale.

În cercetările științifice, profesorul Țukerblat, a propus și a dezvoltat modelul centrelor de impuritate de rază mică în cristalele dielectrice și semiconductoare, care include studiul detaliat al efectului dinamic Jahn-Teller și al câmpurilor cristaline în învelișurile electronice necompletate ale ionilor metalelor de tranziție și a metalelor alcalino-pământoase rare. A dezvoltat teoria tranzițiilor multifononice neradiative, formei benzilor optice electron-vibraționale și a efectelor dicroismului de polarizare în centrele Jahn-Teller, care permite calculul parametrilor-cheie ai cristalelor laser dopate. A propus o modalitate nouă pentru a analiza interacțiunii de schimb în sistemele multielectronice, bazate pe teoria simetriilor superioare și a operatorilor tensoriali ireductibili.

Profesorul Țukerblat a dezvoltat teoria susceptibilității magnetice, rezonanței magnetice nucleare, împrăștierii neelastice a neutronilor în clusterii magnetici ai metalelor de tranziție. A elaborat teoria interacțiunilor de schimb în clusterii de schimb ai metalelor de tranziție cu învelișurile electronice degenerate, când utilizarea Hamiltonianului Heisenberg devine neadecvată; a elucidat anizotropia magnetică puternică anomală, legată de mișcarea orbitală a electronilor. A propus o tratare nouă pentru analiza spectrului energetic și a caracteristicilor termodinamice ale clusterilor polinucleari de valență mixtă, care ține cont de schimbul dublu și interacțiunea vibronică, a explicat diamagnetismul fulerenelor și polioxometalaților compuși, precum și proprietățile magnetice ale clusterilor metalelor de o importanță majoră în biologie. A prezis și a studiat ordonarea de sarcină și de structură în cristalele moleculare de valență mixtă, a descoperit fenomenul coexistenței stărilor localizate și delocalizate, a elucidat originea fizică a stărilor cu timpuri de viață mari în complecșii fierului și a elaborat modelul vibronic al efectului fotocromic.

Membrul corespondent Boris Țukerblat este autor a peste 380 de lucrări științifice publicate în reviste de prestigiu, inclusiv 15 articole de sinteză și 4 monografii:

 • B.S. Tsukerblat, Group Theory in Chemistry and Spectroscopy, Dover Pub., Mineola, New York, pp.1-448 (2006).
 • B.S. Tsukerblat, Group Theory in Chemistry and Spectroscopy. A Simple Guide to Advanced Usage, London, Academic Press, pp. 1-438, (1994).
 • Yu.E. Perlin, B.S. Tsukerblat, Effects of Vibronic Interactions in the Optical Spectra of Paramagnetic Impurity Ions, Kishinev, Pub. Acad. Sci., pp. 1-368 (1974). (în rusă Эффекты электронно-колебательного взаимодействия в оптических спектрах примесных парамагнитных ионов)
 • B.S. Tsukerblat, M.I. Belinskii, Magnetochemistry and Radiospectroscopy of Exchange Clusters, Kishinev, Pub. Academy. Sci. pp. 1-280 (1983). (în rusă Магнетохимия и радиоспектроскопия обменных кластеров)


Membrul corespondent Boris Țukerblat împreună cu echipa sa au dezvoltat o direcție nouă de cercetare: magnetochimia și spectroscopia compușilor coordinativi polinucleari. Profesorul Țukerblat a pregătit 26 de doctori și doctori habilitați în științe. A activat în calitate de profesor invitat:  

Este membru al colegiilor editoriale a revistelor Chemistry Journal of Moldova, Physical Journal of Moldova, Scientific Research and Essays și Magnetochemistry.

Pentru calităţile sale profesionale și rezultatele ştiinţifice obținute în studiul cu laser a proprietăților optice ale cristalelor, profesorul Boris Țukerblat, a fost distins cu titlul de Laureat al Premiului de Stat al RSSM (1987).

Referințe

 1. Membrii Academiei de Științe a Moldovei: Dicționar (1961-2006). Chișinău: Știința, 2006, 432 p.
 2. Batîr D. Neliniștea memoriei. Evoluția chimiei în Moldova și avatarurile vieții. Chișinău, 2007, 348 p.
 3. Academia de Științe a Moldovei. Academicieni și membri corespondenți. Duca Gh. (coord.), Chișinău, 2015, 192 p.
 4. Vlad, P. Ed. The Institute of Chemistry of the AS MSSR (1959-1984 years). Stiinta: Chisinau, 1987, 145 p. (in Russian)
 5. Aricu A., Nastas R., Cocu M. The Institute of Chemistry at 60 years anniversary. Brief history, achievements and perspectives. Chemistry Journal of Moldova, 2019, 14(1), p. 8-31. doi: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2019.349
  https://www.bgu.ac.il/~tsuker/
  https://ro.wikipedia.org/wiki/Boris_%C8%9Aucherblat