Evenimente științifice

CONFERINȚE:

Conferinţa Internaţională “Realizări și Perspective ale Chimiei Contemporane” dedicată celei de a 60 aniversări de la fondarea Institutului de Chimie (9-11 octombrie 2019), or. Chișinău, Republica Moldova (în calitate de organizator)

Cea de-a IV-a Conferinţă Internațională de Analiză Termică și Calorimetrie din Europa Centrală și de Est (28-31 august 2017), or. Chișinău, Republica Moldova (în calitate de organizator)

Conferința Internațională “Chimia Ecologică și Chimia Mediului- 2017″ (ediția a VI-a) ( 2-3 martie 2017), or. Chișinău, Republica Moldova (în calitate de organizator)

Târgul Internaţional de Invenții şi Idei Practice (ediţia a VIII-a) (10-12 noiembrie 2017), or. Ungheni, Republica Moldova (în calitate de coorganizator)

Conferința științifică ”Zilele Institutului Unificat de Cercetări Nucleare în Moldova” (2 iunie 2016), or. Chișinău, Republica Moldova, cu participare internațională (în calitate de coorganizator)

Programul conferinței
Publicație în revista Akademos

Cea de-a XVIII-a Conferinţă Internaţională “Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry” dedicată memoriei acad. C. Turtă și mem. cor. M. Revenco (8 – 9 octombrie 2015), or. Chișinău, Republica Moldova (în calitate de organizator).

WORKSHOPURI / MESE ROTUNDE / SEMINARE:

Seminar științific, în regim online, cu genericul: REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE RECENTE ÎN CHIMIA CUANTICĂ ȘI TEORIA EFECTELOR VIBRONICE ÎN SISTEMELE MOLECULARE , cu participarea Academicianului Isaac BERSUKER, Profesor al Universității din Texas, SUA, organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023, cu titlul: ”Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu (20.80009.5007.27)”, Program de stat (2020-2023), 06-09 septembrie 2021 (în calitate de organizator)

Seminar științific, în regim online, cu genericul: ”Comemorarea Academicianului Nicolae GĂRBĂLĂU – PATRIARHUL CHIMIEI COORDINATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA​​​”, dedicat aniversării 90 ani de la naștere,  organizat în cadrul proiectului cu titlul: ”Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați (20.80009.5007.28)”, Program de Stat (2020-2023), 4 august 2021 (în calitate de organizator)
 
Seminar științific cu participare internațională, în regim online,  cu genericul:  "NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI. Un destin pe altarul cercetării. Ediție omagială în memoria academicianului Pavel VLAD", dedicat aniversării 85 ani de la naștere, organizat în cadrul proiectului cu titlul:  “Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică” (20.80009.8007.03), Program de Stat (2020-2023), 4 iunie 2021 (în calitate de organizator)
 
Seminar științific, în regim online,  cu genericul: ”Omagiu academicianului Constantin Turtă - 80 ani de la naștere”, organizat în cadrul proiectului cu titlul: ”Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați” ()20.80009.5007.04, Program de stat (2020-2023), 20 decembrie 2020 (în calitate de organizator)
 
Mese rotunde organizate în cadrul proiectului bilateral cu titlul: „Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale preţioase”, Programul AȘM-CNCI, 5-8 mai 2019 (în calitate de organizator)
 
Masa rotundă organizată în cadrul proiectului bilateral cu titlul: ”Sinteza dirijată și studiul unor complecși chirali conținând liganzi terpeno-heterociclici” în cadrul Programului AȘM-Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI), 9 octombrie 2016, (în calitate de organizator)
 

Seminar științific organizat în cadrul proiectului bilateral moldo-italian cu titlul: „Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale preţioase”, Programul AȘM-CNCI, 4 decembrie 2018 (în calitate de organizator)

Workshop moldo-italian cu genericul: „Noi frontiere în chimia compuşilor naturali. Miracolele mării în beneficiul omenirii”, organizat în cadrul proiectului bilateral cu titlul: ”Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă şi potențial terapeutic”, în cadrul Programului AȘM-CNCI, 29 noiembrie 2018 (în calitate de organizator)

Masa rotundă organizată în cadrul proiectului bilateral cu titlul: ”Sinteza dirijată și studiul unor complecși chirali conținând liganzi terpeno-heterociclici” în cadrul Programului AȘM-Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI), 15 noiembrie 2017 (în calitate de organizator)