Studenți-doctoranzi

Numele, prenumele  studentului - doctorand

Titlul tezei de doctorat

Program de doctorat

Conducător /  consultant științific

Perioada studiilor

Forma de studii

Sergiu COJOCARI Sinteza compușilor heterociclici din seria caranului 143.01. Chimie organică Fliur MACAEV,
dr. habilitat, prof. cerc.
01.11.22 - 01.11.25 La zi
Alexandru VIȘNEVSCHI Studiul fizico-chimic și tehnologic al proceselor eterogene complexe ale compușilor azotului în stațiile biologice de epurare din RM 145.01. Chimie ecologică Igor POVAR, 
dr. habilitat, conf. cerc.
01.11.22 - 01.11.26 Cu frecvență redusă
Alexei VASILIEV Aplicarea reacțiilor de carboazidare radicalică pentru lărgirea diversității structurale a compușilor terpenici biologic activi 143.04. Chimie bioorganică, chimie a compuşilor naturali şi fiziologic activi Veaceslav KULCIȚKI,
dr. habilitat, conf. cerc.

01.11.21 -
01.11.24

La zi

Corina TAȘCA

Studiul proceselor de oxido-reducere în fermentarea anaerobă a biomasei în prezența antioxidanților

145.01. Chimie ecologică

Gheorghe DUCA,
acad., dr. habilitat, prof. univ.

Rodica STURZA,
dr. habilitat, prof. univ.

01.11.20 - 01.11.23

La zi

Violeta POPESCU

Analiza cromatografică și spectrală, testarea activității biologice și utilizarea produselor obținute din specii de plante etero-oleaginoase și aromatice

143.04. Chimie bioorganică, chimie a compuşilor naturali şi fiziologic activi

Alexandru CIOCÂRLAN, dr., conf. cerc.

Aculina ARÎCU,
dr. habilitat, conf. cerc.

01.11.19 - 01.11.23

Cu frecvenţă redusă

Crina  VICOL

Formarea ecovaleologică a tinerii generații în soluționarea problemelor ecologice

145.01. Chimie ecologică

Gheorghe DUCA, acad., dr. habilitat, prof. univ.

01.11.18 -
01.11.22

Cu frecvenţă redusă

Natalia CIOBANU

Sinteza dihidropirimidin-5-carboxilaților substituiți

143.01. Chimie organică

Fliur MACAEV,
dr. habilitat, prof. cerc.

01.11.18 - 01.11.21

La zi

Dumitru URECHE

Sinteza, studiul proprietăților și arhitecturii moleculare ale compușilor coordinativi ai metalelor de tip „s” și „d” cu liganzi polifuncționali

141.01. Chimie anorganică

Ion BULHAC,
dr. habilitat, conf. cerc.

Pavlina BOUROȘ, dr., conf. cerc.

01.11.18 - 01.11.22

Cu frecvenţă redusă

Ilker   OZER

Sinteza dirijată a derivaților biologic activi în bază de compuși di- și triterpenici accesibili

143.04. Chimie bioorganică, chimie a compuşilor naturali şi fiziologic activi

Alexandru CIOCÂRLAN,
dr., conf. cerc.

Aculina ARÎCU,
dr. habilitat, conf. cerc.

01.11.17 -  01.11.21

Cu frecvenţă redusă, cu taxă

Alexei MÂNDRU

Clusteri metalici 3d, 4f și 3d-4f cu derivați ai aldehidei salicilice

141.01. Chimie anorganică

Diana DRAGANCEA,
dr., conf. cerc.

01.11.17 -  01.11.21

Cu frecvenţă redusă

Timur ANDRUSENCO

Sinteza naftochinonelor polifuncționale din juglonă

143.01. Chimie organică

Fliur MACAEV,
dr. habilitat, prof. cerc.

01.11.16 -

(concediu academic)

La zi

Natalia TALMACI

Sinteza și studiul compușilor complecși ai unor metale 3d cu liganzi simetrici ditopici în baza (tio)carbohidrazidei

141.01. Chimie anorganica

Diana DRAGANCEA,
dr., conf. cerc.

01.11.14 -  01.11.21

Cu frecvenţă redusă