Laboratorul Chimia Apei (ILAS)

                                                                         LCA
 

Șeful  laboratorului Tatiana MITINA

Birou:  131
Telefon: (+373 22) 73 99 77
Email: mitina_tatiana @ mail.ru
tatiana.mitina @ ichem.md

 

 

Scurt istoric

Laboratorul a fost fondat în anul 1979 în componența Centrului de Automatizare și Metrologie al Academiei de Științe a Moldovei sub denumirea de Laboratorul Spectroscopie Atomică. Ulterior, în anul 2007, datorită reorganizării și optimizării, laboratorul a fost transferat în Institutul de Chimie și redenumit în Laboratorul de Chimia Apei. 

Laboratorul a fost acreditat de către Centrul Național de Acreditare al Republicii Moldova (MOLDAC) în 1994, 1997, 2000, 2007, 2011, 2015 și 2019.

Domenii de cercetare
 • Elaborarea unor noi metode și perfecționarea metodelor de analiză existente;
 • Lărgirea spectrului de parametri determinați și probe analizate/studiate;
 • Evaluarea compoziției chimice a diferitor surse de apă (subterană, de suprafață, îmbuteliată) și clasificarea acestora în conformitate cu standardele de calitate a apei potabile.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare

Tariana MITINA
Șef laborator

birou  131
tel.: (+373 22) 73 99 77
email: mitina_tatiana @ mail.ru; tatiana.mitina @ ichem.md

Nadejda BONDARENCO
Cercetător științific
birou  131
tel.: (+373 22) 73 99 77
email: nbond @ rambler.ru
Diana GRIGORAȘ
Cercetător științific
birou  131
tel.: (+373 22) 73 99 77
email: grigorasdiana @ mail.ru
Igor COLESNIC
Cercetător științific
birou  127
tel.: (+373 22) 73 99 77
email: igor.colesnic @ gmail.com
Elena BOTIZAT
Inginer chimist
birou  127
tel.: (+373 22) 73 99 77
email: elena.botizat @ mail.ru
Victor CIOLAC
Inginer chimist
birou  136
tel.: (+373 22) 73 99 77
email: victor.ciolac @ gmail.com

Capitole în monografii și culegeri (naționale/ internaționale):

 1. LUPAŞCU, T.; MITINA, T.; GRIGORAȘ, D. Metodele de determinare a microelementelor in obiectele biologice. În: Microelementele în obiectele biosferei Republicii Moldova şi aplicarea în agricultură şi medicină, 2016, Chişinău, pp.240-253. ISBN 978-9975-51-724-9.

 
Articole în reviste cu factor de impact:

 1. LUPASCU, T.; CIOBANU, M.; BOTAN, V.; SANDU, I.G.; DRAGALIN, I.; MITINA, T.; SANDU, I. Removal of ammonium ions and ammonia from groundwater by oxidation processes. Revista de Chimie. 2018, 11. (IF: 1,412)
 2. PETUHOV, O.; LUPASCU, T.; BEHUNOVÁ, D.; POVAR, I.; TATIANA MITINA, MARIA RUSU. Microbiological Properties of Microwave-Activated Carbons Impregnated with Enoxil and Nanoparticles of Ag and Se. C — Journal of Carbon Research, 2019, 5, 31; https://doi.org/10.3390/c5020031.
   

Articole în alte reviste internaționale:

 1. MITINA, T., BONDARENCO, N., GRIGORAS, D., LUPASCU, T., MEREUTA, A. The composition of the lime scale of electric power stations and rationale of their utilization. In: Znanstvena misel journal, 2020, vol.1, nr.45. с. 18-23. ISSN 3124-1123.

 
Articole în reviste naţionale

 1. CIOBANU, M.; BOTAN, V.; LUPASCU, T.; MITINA, T.; RUSU, M. Adsorption of strontium ions from water on modified activated carbons. Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 11(2), . DOI: dx.doi.org/10.19261/cjm.2016.11(2).01. ISSN: 1857-1727.
 2. MITINA T.; BONDARENCO, N; GRIGORAS, D.; BOTIZAT, E.; LUPASCU, T. Determination of strontium ions in waters with a high content of sodium ions. Chemistry Journal of Moldova, 2015, 10(1), 20-24. ISSN: 1857-1727.
 3. NASTAS, R.; GOREACIOC, T.; GÎNSARI, I.; CEBOTARI, I.; LUPAŞCU, T.; SANDU, M.; TĂRÎŢĂ, A.; MITINA, T. Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă. Buletinul A.Ș.M. Ştiinṭele vieții, 2019, Chișinău, Republica Moldova, nr. 2 (338), p. 171-179. ISSN 1857-064X
 4. MAFTULEAC, A.; OCOPNAIA, N.; BONDARENCO, N. Apa dură: cauze și efecte. Dedurizarea ei utilizarea deșeurilor. Noosfera, 2016, ISSN 1857-3517.

Noutăți