Laboratorul Sinteză Organică

LSO1

 

Șeful  laboratorului membru corespondent, dr. habilitat,
profesor cercetător Fliur MACAEV
 

Birou:  439
Telefon: (+373 22) 73 97 54
Email: flmacaev @ gmail.com
fliur.macaev @ ichem.md

 


Scurt istoric

Laboratorul Sinteza Organică a fost fondat în anul 1962 la inițiativa dr. Alexandr ȘAMȘURIN. Primele cercetări au fost orientate spre obținerea preparatelor pentru combaterea dăunătorilor și a mai multor compuși cu proprietăți atractive. Redenumit în anul 1976 în Laboratorul Chimie a Conservanților, a fost condus de dr. habilitat Grigore JUNGHIETU.

În anul 1984 laboratorul a fost numit Chimie a Pesticidelor, șef al căruia a fost dr. Miron KRIMER, iar în anul 1991 a preluat denumirea de Laboratorul Sinteza Organică.

 

Domenii de cercetare
 • Diverse aspecte ale sintezei organice şi a chimiei medicinale;
 • Obţinerea a noi catalizatori pentru sinteze asimetrice, cercetarea mecanismelor reacţiilor cu un înalt grad de regio- şi stereoselectivitate;
 • Lichide ionice - o alternativă ecologică a solvenţilor şi catalizatorilor;
 • Sinteza totală a compușilor biologic activi prin utilizarea metodelor computaţionale de prognozare a activităţii biologice.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți

Fliur MACAEV
membru corespondent,
dr. habilitat, prof.
Șef laborator

birou  430
tel.: (+373 22) 73 97 54
email: flmacaev @ gmail.com, fliur.macaev @ ichem.md
Serghei POGREBNOI
dr., conf. cerc.
Cercetător științific coordonator
birou  303
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: richserg @ gmail.com, serghei.pogrebnoi @ ichem.md 
Lucian LUPAȘCU
dr.
Cercetător științific coordonator
birou  312a
tel.: (+373 22) 73 99 92
email: lucian1978 @ mail.ru, lucian.lupascu @ ichem.md
Eugenia STÎNGACI
dr.
Cercetător științific superior
birou  302
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: stingacieugenia @ gmail.com
Natalia SUCMAN
dr.
Cercetător științific superior
birou  319
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: nicheli @ yandex.ru, natalia.sucman @ ichem.md
Elena GORINCIOI  
dr., conf. cerc.
Cercetător științific superior
birou  415
tel.: (+373 22) 73 97 58
email:  elena.gorincioi @ gmail.com, elena.gorincioi @ ichem.md
Dmitri BILAN
dr.  

Cercetător științific
birou  405
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: dmibilan @ yandex.ru, dumitru.bilan @ ichem.md
Marina ZVEAGHINȚEVA  
Cercetător științific
birou  409
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: mari6azv @ mail.ru, marina.zveaghinteva @ ichem.md
Vsevolod POGREBNOI
dr.
Cercetător științific
birou  404
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: seva.antivirus @ gmail.com; vsevolod.pogrebnoi @ ichem.md
Natalia CIOBANU
Cercetător științific
Doctorand
birou  302
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: karakuianat @ mail.ru; natalia.ciobanu @ ichem.md
Dumitru TERTEAC
dr.
Cercetător științific
birou  312a
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: dtdmitrii @ gmail.com
Svetlana ARMAȘU
Cercetător științific
birou  319
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: armasu1976 @ mail.ru
Sergiu COJOCARI
Cercetător științific stagiar
birou  405
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: sergiucojocari98 @ gmail.com

 

Monografii (naţionale / internaţionale):

 1. DUCA, GH.G.; MACAEV, F. Compounds and Materials for Drug Development and Biomedical Applications. Editura Academiei Române-Editura Istros, București-Brăvila. 2018, 307 p. ISBN 978-973-27-2944-1, ISBN 978-606-654-297-5.
 2. МАКАЕВ, Ф.З.; ЖуНГИЕТУ, Г.И. Химия лекарственных средств, Palmarium Academic publishing, Saarbrűcken, Deutscland. 2015, 585 c. ISBN 978-3-659-60059-3.
   

Capitole în monografii și culegeri (naționale/ internaționale):

 1. DUCA, GH.G.; MACAEV, F. Carex brevicollis D.C. Alkaloids effects on human and animal health: a brief review. In:  «Compounds and Materials for Drug Development and Biomedical Applications». Ed.  Gh. Duca, F. Macaev. Editura Academiei Române-Editura Istros, București-Brăvila. 2018, p. 11-20. ISBN 978-973-27-2944-1, ISBN 978-606-654-297-5.
 2. GERONIKAKI, A.; ELEFTHERIOU, PH.; DUCA, GH.; MACAEV, F. Protein tyrosine phosphatase 1B an attractive target for treatment of diabetes type II. In: «Compounds and Materials for Drug Development and Biomedical Applications». Ed. Gh. Duca, F. Macaev. Editura Academiei Române-Editura Istros, București-Brăvila. 2018, p. 127-158. ISBN 978-973-27-2944-1, ISBN 978-606-654-297-5.
 3. RIBKOVSKAIA, Z.Y.; DUCA, GH.; MACAEV, F. Therapeutic potential of nitric oxide donors in cardiovascular disease. In: «Compounds and Materials for Drug Development and Biomedical Applications». Ed.  Gh. Duca, F. Macaev. Editura Academiei Române-Editura Istros, București-Brăvila. 2018, p. 181-214. ISBN 978-973-27-2944-1, ISBN 978-606-654-297-5.
   

Articole în reviste cu factor de impact:

 1. ZVEAGHINTSEVA, M., STINGACI, E., POGREBNOI, S., SMETANSCAIA, A., VALICA, V., UNCU, L., KRAVTSOV, V., MELNIC, E., PETROU, A., GLAMOČLIJA, J., SOKOVIĆ, M., CARAZO, A., MLADĚNKA, P., POROIKOV, V., GERONIKAKI, A., MACAEV, F.Z. Chromenols derivatives as novel antifungal agents. Synthesis, In Silico and In Vitro Evaluation biological evaluation and molecular docking. În: Molecules, 2021, 26(14), 4304. (IF: 4.411). ISSN 1420-3049 (Online) DOI: 10.3390/molecules26144304 
 2. BILAN, D.Y., SUCMAN, N.S., RADUL, O.M., DRAGALIN, I.P., BARBA, A.N., MACAEV, F.  Synthesis of (–)-convolutamydine a derivatives and analogs, În: Chem. Natur. Comps.  2021, vol. 57, pp. 516-520. (IF: 0.653). DOI: https://doi.org/10.1007/s10600-021-03400-3
 3. CURLAT, S.N., MACAEV, F. Synthesis of 1,2,3-Triazole-Substituted 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]Heptanols Based on (+)-3-Carene. În: Chem. Natur. Comps.  2021, vol. 57, pp. 733-740. (IF: 0.653). https://doi.org/10.1007/s10600-021-03461-4
 4. STINGACI, E.; ZVEAGHINTEVA, M.; POGREBNOI, S.; LUPASCU, L.; VALICA,V.; UNCU, L.; SMETANSCAIA, A.; DRUMEA, M.; PETROU, A.; CIRIC, A.; GLAMOCLIJA, J.; SOKOVIC, M.;  KRAVTSOV, V.; GERONIKAKI, A.; MACAEV, F. New vinyl-1,2,4-triazole derivatives as antimicrobial agents: Synthesis, biological evaluation and molecular docking studies. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 2020, 30 (17), 127368. https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2020.127368 (IF: 2.448).
 5. ЧОБАНУ, Н.Г., МАКАЕВ, Ф.З. Эвтектические растворы на основе 3-(карбоксиметил)-1-винил-1H-имидазол-3-иум хлорида и тиомочевины для получения Монастрола. În: Вестник Башкирского Университета. 2021, vol. 26 (2), стр. 384-387. ISBN: 1998-4812 DOI: 10.33184/bulletin-bsu-2021.2.19
 6. ЗВЯГИНЦЕВА, М.М. Новый синтез (Z)-3-(1-амино-2-оксо-2-фенилэтилиден)индолин-2-она. În: Вестник Башкирского Университета. 2021, vol. 26 (2), стр. 398-402. ISBN: 1998-4812 DOI: 10.33184/bulletin-bsu-2021.2.22
 7. STINGACI, E.; ZVEAGHINTEVA, M.; POGREBNOI, S.; LUPASCU, L.; VALICA, V.; UNCU, L.; SMETANSCAIA, A.; DRUMEA, M.; PETROU, A.; CIRIC, A.; GLAMOCLIJA, J.; SOKOVIC, M.; KRAVTSOV, V.; GERONIKAKI, A.; MACAEV, F. New vinyl-1,2,4-triazole derivatives as antimicrobial agents: Synthesis, biological evaluation and molecular docking studies. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2020, 30 (17), 127368. ISSN: 0960-894X. (IF: 2.572). DOI: https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2020.127368.
 8. DUCA, Gh., POGREBNOI, S., BOLDESCU, V., AKSAKAL, F., UNCU, A., VALICA, V., UNCU, L., NEGRES, S., NICOLESCU F., MACAEV F.  Tryptanthrin analogues as inhibitors of enoyl-acyl carrier protein reductase: activity against Mycobacterium tuberculosis, toxicity, modeling of enzyme binding. Current Topics in Medicinal Chemistry, 2019, 19 (32), 609-619. ISSN:1860-7187. doi: 10.2174/1568026619666190304125740 (IF: 3.374).
 9. Richter, M., Boldescu, V., Graf, D., Streicher, F., Dimoglo, A., Bartenschlager, R., Klein, C.D. Synthesis, Biological Evaluation, and Molecular Docking of Combretastatin and Colchicine Derivatives and their hCE1‐Activated Prodrugs as Antiviral Agents. ChemMedChem, 2019, 14(4), 469-483. ISSN:1860-7187. doi: 10.1002/cmdc.201800641 (IF: 3.009).
 10. BOLDESCU V., SUCMAN N., HASSAN S., IQBAL J., NEAMTU M., LECKA J., SÉVIGNY J., PRODIUS D., MACAEV F. Ectonucleotidase inhibitory and redox activity of imidazole-based organic salts and ionic liquids. ChemMedChem, 2018, 13, 21, 2297-2304. ISSN:1860-7187. doi: 10.1002/cmdc.201800520 (IF: 3.009).
 11. BOLDESCU, V.; BEHNAM, M.A.M.; VASILAKIS, N.; KLEIN, C.D. Broad-spectrum agents for flaviviral infections: Dengue, Zika and beyond. Nature Reviews Drug discovery, 2017, 16(8):565-586. ISSN: 1474-1776. (IF: 57.00).
 12. BEHNAM, M. A. M.; NITSCHE, C.; BOLDESCU, V.; KLEIN, C. D. The Medicinal Chemistry of Dengue Virus. Journal of Medicinal Chemistry. 2016, 59 (12), 5622–5649. ISSN: 0022-2623. doi: 10.1021/acs.jmedchem.5b01653. (IF: 5.447).
 13. NEAMȚU, M.; MACAEV, F.; BOLDESCU, V.; HODOROABA, V.D.; NĂDEJDE, C.; SCHNEIDER, R. J.; PAUL, A.; ABABEI, G.; PANNE, U. Removal of pollutants by the new Fenton-like highly active catalysts containing an imidazolium salt and a Schiff base. Applied Catalysis B: Environmental. 2016, 183, 335-342. ISSN: 0926-3373. doi:10.1016/j.apcatb.2015.10.032 (IF: 8.328).
 14. Curlat, S.N.; Barba, A.N.; Boldescu, V.V.; Panekok, K.; Macaev, F.Z. Synthesis of aminoalkylated aziridines based on (+)-3-carene. Chemistry of Natural Compounds, 2019, 2, 232-236. ISSN: 0009-3130. doi: 10.1007/s10600-019-02664-0 (IF: 1.112).
 15. LUNGU, L.; CIOCARLAN, A.; BARBA, A.; SHOVA, S.; POGREBNOI, S.; MANGALAGIU, I.; MOLDOVEANU, C.; VORNICU N.; D'AMBROSIO, M.;  BABAK, M.V.; ARION, V. B.; ARICU, A. Synthesis and evaluation of biological activity of homodrimane sesquiterpenoids bearing hydrazinecarbothioamide or 1,2,4-triazole unit. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2019, 55(8), 716-724. doi: 10.1007/s10593-019-02526-1. (IF: 1.49).
 16. IVANCIC, A.; MACAEV, F.; AKSAKAL, F.; BOLDESCU, V.; POGREBNOI, S.; DUCA, GH. Preparation of alginate-chitosan-cyclodextrin micro- and nanoparticles loaded with anti-tuberculosis compounds. Beilstein J. Nanotechnol. 2016, 7, 1208-1218. ISSN‎: ‎2190-4286. doi: 10.3762/bjnano.7.112 (IF-2.778).
 17. KUCHKOVA, K.I; ARYCU, А.N.; SEKARA, Е.S.; BARBA, А.N.; VLAD, P.F.; МАКАЕV, F.Z.; MEL’NIK, Е.; KRAVTSOV, V.K. Synthesis and structure of homodrimane sesquiterpenoids containing 1,2,4-triazole and carbazole rings. Chemistry of Natural Compounds. 2015, 4, 684-688. ISSN: 0009-3130. doi: 10.1007/s10600-015-1384-7. (IF: 1.112).
 18. MACAEV, F.; BOLDESCU, V. Cyclodextrins in Asymmetric and Stereospecific Synthesis Symmetry. 2015, 7, 1699-1720. doi:  10.3390/sym7041699 (IF: 1.457).
 19. POGREBNOI, S.; CHIRIŢĂ C.; VALICA, V.; MACAEV, F.; CHIFIRIUC, M. C.; KAMERZAN, C.; UNCU, L.; UNCU, A.; NEGREŞ, S.; IONICĂ, F. E.; NICOLESCU, F.; MARANDIUC, I.M.; ŞTEFĂNESCU, E. Studies on the antimycobacterial action of a novel compound of the thiadiazole class, 2-(propylthio)-5H- [1,3,4]-thiadiazole[2,3-b]-quinazoline-5-one. Farmacia, 2017, 65 (1), 69-74. ISSN: 0014-8237. (IF: 1.162).
 20. POGREBNOI, V.; MACAEV, F. Synthesis of the Tetraacetate of Glycosylated. Convolutamydine A. Chemistry of Natural Compounds. 2016, 52, 86-89. ISSN: 0009-3130. doi: 10.1007/s10600-016-1553-3. (IF: 1.05).
   

Articole în reviste naţionale:

 1. DRUMEA, M.; STINGACI, E.; UNCU, L.; CRUDU, V.; VALICA, V.; MACAEV, F. Evaluarea activității antifungice și antibacteriene a unui nou derivat nesaturat de 1,2,4-triazol (nitrotriazon). Moldovan Medical Journal. 2021, 1(69), 93-98. ISSN 2537-6381 (Online) DOI: https://doi.org/10.52692/1857-0011.2021.1-69.19 
 2. PODGORNII, A.; VALICA, V.; POGREBNOI, S.; LUPASCU, L.; UNCU, A.; MACAEV, F. Antimycotic activity of phenoxythiazolchloralum. Moldovan Medical Journal. 2020, 63(4), 61-64. ISSN 2537-6381 (Online) DOI: 10.5281/zenodo.4016818
 3. IVANCIC, A. Recent trends in alginate, chitosan and alginate-chitosan antimicrobial systems. Chem. J. Moldova 2016, 11, 17-25.
 4. POGREBNOI, V. S. New N-glucosylated substituted anilines. Chem. J. Moldova 2015, 10(2), 62-67
 5. SUCMAN, N. S.;  POGREBNOI, V. S.; OBUSHAK, M. D.; MELNIC, E.; KRAVTSOV, V. CH.; MACAEV, F. Z. The synthesis of new spirolactones from substituted isatins. Chem. J. Moldova 2015, 10 (1), 64-70
 6. PARII, S.; VALICA, V. ; MACAEV, F.; POGREBNOI, S.; BOLDESCU, V.; STÎNGACI, E.; DUCA, GH.; IVANCIC, A.; RUSNAC, L.; NICOLAI, E.; UNGUREANU, A.; UNCU, L.; MACAEVA, A. Determinarea toxicităţii acute a unor noi compuşi chimici cu proprietăţi antituberculoase. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 1, 445-451
   

Brevete de invenţie:

 1. MACAEV, F., ZVEAGHINȚEVA, M., STÂNGACI, E., POGREBNOI, S., LUPAŞCU, L. Utilizare a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în  calitate de ingredient activ contra bacteriilor fitopatogene. Institutul de Chimie. Patent MD 4740B1 from 2021.02.28. BOPI nr.2/202 1 http://www.db.agepi.md/Inventions/details/a%202020%200056. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20210228&CC=MD&NR=4740B1&KC=B1
 2. MACAEV, F., BILAN, D., RADUL, O., BOLDESCU, V. Procedeu de sinteza diastereo- și enantioselectivă a (S)-3-hidroxi-3-((R)-2-oxociclohexil) indolin-2-onei. Institutul de Chimie. Patent MD 4689C1 from 2021.02.28. BOPI nr.2/2021 http://www.db.agepi.md/Inventions/details/a%202018%200110 https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20200430&CC=MD&NR=4689B1&KC=B1
 3. MACAEV, F.; BILAN, D.; RADUL, O.; BOLDESCU, V. Procedeu de sinteză diastereo- și enantioselectivă a (S)-3-hidroxi-3-[(R)-2-oxociclohexil]indolin-2-onei. Institutul de Chimie. Brevet de invenție MD4689 B1 acordat din 30.04.2020
 4. MACAEV, F.; STINGACI, E., POGREBNOI, S., BOLDESCU, V. (Z)-5-metil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)hex-1-en-3-onă, procedeu de sinteză şi utilizarea ei în calitate de remediu antifungic. Brevet de invenţie MD4703 B1 acordat din 31.07.2020
 5. MACAEV, F.; ZVEAGHINȚEVA, M.; STÂNGACI, E.; POGREBNOI, S.; BOLDESCU, V. Compusul 2-tert-butil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-2H-cromen-2-olului și procedeu de obținere a acestuia. Institutul de Chimie. Brevet de invenţie MD 4665 С1 eliberat din 31.07.2020
 6. MACAEV F.; ZVEAGHINȚEVA M.; STÂNGACI,  E.; POGREBNOI S.;  BOLDESCU V. Compusul 2-terţ-butil-3-(1H-1,2,4-triazol-l-il)-2H-cromen-2-ol şi procedeu de obţinere a acestuia. Brevet de invenţie 4665 (MD) din 2019.12.31. BOPI 12/2019
 7. MACAEV F., ZVEAGHINȚEVA, M.; STÂNGACI,  E.;  POGREBNOI, S.; DUCA G. Procedeu de sinteză a 3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-onei. Brevet de Invenție MD 4505. 2018-03-31
 8. MACAEV F., ZVEAGHINȚEVA, M.; STÂNGACI,  E.;  POGREBNOI, S.; DUCA G. Utilizarea a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei in calitate de remediu antituberculos. Brevet de Invenție MD 4519. 2018-04-30
 9. MACAEV F., POGREBNOI, S.; ZVEAGHINȚEVA, M.; BOLDESCU, V.; DUCA G. Compusul 2-(propiltio)5H-[1,3,4]tidiazolo-[2,3-b]chinazolin-5-onă, care manifestă activitate antituberculoasă și procedeu de sinteză a acestuia. Brevet de invenţie nr. 4404 (MD) din 2016.03.02. BOPI 2/2016, p. 34-35
 10. MACAEV F., ZVEAGHINȚEVA, M.; STÂNGACI,  E.;  POGREBNOI, S.; DUCA G. Procedeu de obținere a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei. Brevet de Invenție MD 4515. 2018-04-30
 11. MACAEV, F.; MEREUȚA, A.; DUCA G.; BUZHOR, S. Procedeu de reciclare a deșeurilor de mase plastice. Brevet de invenţie nr. 949 (MD) din 2016.04.30. BOPI 4/2016, p. 34-35

Proiecte naționale

 1. ANCD/20.80009.5007.17. Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev
   
 2. CSSDT/15.817.02.17A. Apa ca mediu pentru construirea substanţelor chimioterapice
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev
   
 3. CSȘDT/16.00353.50.06A. Design-ul şi architectura moleculara a materialelor hibride pe baza scheletului chalconei pentru testarea preclinica contra mycobacterium tuberculosis
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev
   
 4. CSȘDT/14.518.04.08A. De la compuşi naturali la analogii lor şi spre evaluarea preclinică a noilor compuşi cu proprietăţi antituberculoase
  Perioada de realizare: 2014-2015
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev


Proiecte bilaterale

 1. AȘM-STCU/17.80013.8007.10/6245STCU. Forme farmaceutice solide multicomponente nanodimensionale inovatoare care conțin hexammincobalt(iii) cu proprietăți antivirale și antibacteriene
  Perioada de realizare: 2017-2019
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev
   
 2. AȘM-ANCSI/16.80013.5007.05/Ro. Sinteza si evaluarea in vitro/in vivo de noi conjugate cu activitate antimicrobiană
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev
   
 3. AȘM-ANSIIU/14.820.18.04.06/U. Antioxidanţi noi pentru diminuarea efectelor stresului oxidativ în hiperglicemie
  Perioada de realizare: 2014-2015
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev
   

Proiecte pentru tineri cercetători

 1. ANCD/19.80012.50.05A. Steroizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitate antivirală
  Perioada de realizare: 2019
  Conducător: dr. Natalia Sucman