Conducători de doctorat

   Prenume, nume   Ultima abilitare cu dreptul de conducător de doctorat

Doctoranzi/postdoctoranzi în coordonare
(anul susținerii tezei)

Tudor LUPAŞCU,
acad., dr. habilitat în șt. chimice, prof. cerc.   

23 martie 2018, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 1  (144.01. Chimie fizică)

22 decembrie 2021, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 (145.01. Chimie ecologică)

Goreacioc Tatiana (2018)
Petuhov Oleg (2017)                                       
Moșanu Elena (2016)                                 
Postolachi Larisa (2014)                                   
Spătaru Petru (2011)                                       
Goncear Veaceslav (2009)                                            
Țîmbaliuc Nina (2008)                                     
Ciobanu Mihail (dr. habilitat, 2006)                     
Nastas Raisa (2006)                                             
Rusu Vasile (dr. habilitat, 2005)                         
Gonța Alexandru                                             
Culighin Elena (2024)                                                   
Petrov Natalia                                                   
Grigoraș Diana                                               
Spataru-Fornea Ana                                           
Cibotaru Silvia

Gheorghe DUCA,
acad., dr. habilitat în șt. chimice, prof. univ.

29 septembrie 2023, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 18  
(specialitatea 144.01. Chimie fizică și 45.01. Chimie ecologică.)

Nicolau Elena (2024)
Vicol Crina (2024) 
Bolocan (Secară) Natalia (2023)
Blonschi Vlad (2021)
Lis Angela (2022)
Mocanu Larisa (2022)
Marin Ion (2020)                                               
Ivanov Violeta (2018)   
                               
Ungureanu Iurie (2018)
Covaliova Olga (dr. habilitat, 2016)                 
Anghel Lilia (2016)                                         
Covaci Ecaterina (2016)                             
Lazacovici Dmitri (2015)                                   
Zinicovscaia Inga (2013)                                   
Balmuș Victor (dr. habilitat, 2013)
Marchitan Natalia (2013)
Capcelea Arcadii (dr. habilitat, 2012)
Calmuțchi Lilia (2012)
Borodaev Ruslan (2012)
Bunduchi Elena (2010)                                       
Gonța Maria (dr. 1986; dr. habilitat, 2009)                       
Boldescu Veaceslav (2009)                               
Șaragov Vasile (dr. habilitat, 2008)                       
Țugui Tatiana (2007) 
Haritonov Svetlana (2007)                                         
Buga Alina (2004)                                               
Mereuță Aliona (2004)
Isac Tatiana (2003)
Stepanov Irina (2002)
Gladchi Viorica (2001)
Read Saleh (2001)
Romanicuc Lidia (1991)
Reznic Ala (1998)
Subotin Iurie (1998)
Juc Diana (1998)
Gonța Maria (1986)
Osipov Ivan
Tașca Corina                                                       
Hramco Constantin                                               

Ion GERU,
memb. cor., dr. habilitat în șt. fiz.-mat., prof. univ.

28 decembrie 2016, hotărârea CNAA nr. AT 7/6
(144.01. Chimie fizică; 131.01. Fizică matematică; 133.04. Fizica stării solide)

-

Aculina ARÎCU,
dr. habilitat în șt. chimice, conf. cerc.

29 septembrie 2023, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 18. Modificat prin: hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 din 27 octombrie 2023      
(143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi)

22 decembrie 2021, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 (143.01. Chimie organică)

Blaja Svetlana  (2022)                                                    
Ozer Ilker                                                             
Lungu Lidia (2019)                                           
Secara Elena (2019)                                     
Ciocârlan Alexandru (2024)                                      
Popescu Violeta

Nicon UNGUR,
dr. habilitat în șt. chimice, conf. cerc.

23 martie 2018, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 1  (143.01. Chimie organică;
143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi)

22 decembrie 2021, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 (143.01. Chimie organică)


Gîrbu Vladlena (2020)                                   
Morărescu Olga (2019)                                     
Kulcițki Veaceslav
(dr. habilitat, 2017)             
Fulga Ala                                                         
Lunganu Maria

Fliur MACAEV,
dr. habilitat în șt. chimice, prof. cerc.

29 septembrie 2023, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 18  
(143.01. Chimie organică)

22 decembrie 2021, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 (143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi)

Bilan Dmitri (2022)
Curlat Serghei (2021)                               
Pogrebnoi Vsevolod (2017)                             
Sucman Natalia (2013)                             
Rîbkovskaia Zinaida (2013)                                 
Beț Ludmila (2011)                               
Șargarovschi Viorica (2011)                       
Gudima Alexandru (2008)                         
Pogrebnoi Serghei (2006)                             
Ciobanu Natalia                                       
Andrusenco Timur                               
Zveaghințeva Marina (2023)                                         

Ion BULHAC,
dr. habilitat în șt. chimice, conf. cerc.

22 decembrie 2021, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 (141.01. Chimie anorganică)

23 martie 2017, hotărârea CNAA nr. 1
(141.02. Chimie coordinativă)

Danilescu Olga (2019)                                  
Rija Andrei (2012)
Coropceanu Eduard   
Covaci (Ciobănică) Olga   
Ureche Dumitru (2023)

Igor POVAR,
dr. habilitat în șt. chimice, conf. cerc.

23 martie 2018, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 1 (144.01. Chimie fizică)

01 martie 2022, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 11 (145.01. Chimie ecologică)

 

Veaceslav KULCIȚKI,
dr. habilitat în șt. chimice, conf. cerc.

29 septembrie 2023, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 18  
(143.01. Chimie organică; 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi)

Gîrbu Vladlena (2020)

 

Vasile LOZAN,
dr. habilitat în șt. chimice, conf. cerc.

29 septembrie 2023, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 18           
(141.02. Chimie coordinativă)

26 februarie 2021, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 11 (141.01. Chimie anorganică) 

Popovici Eugenia                                 
Dorogoncean Constantin
Gorincioi Viorina (2022)
Vodă Irina

 

Raisa NASTAS,
dr. în șt. chimice, conf. cerc.

22 decembrie 2021, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 (144.01. Chimie fizică)


Goreacioc Tatiana (2018)                                   
Gînsari Irina (2021)

Maria COCU,
dr. în șt. chimice, conf. cerc.

29 septembrie 2023, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 18  
(141.02. Chimie coordinativă)

22 decembrie 2021, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 (141.01. Chimie anorganică);

 

Natalia GORINCIOI,
dr. în șt. chimice, conf. cerc.

28 decembrie 2016, hotărârea CNAA nr. AT 7/6         (144.01. Chimie fizică)

Bălan Iolanta (2019)                                         
Arsene Ion (2017)

 

Oleg BOGDEVICI,
dr. în șt. geologice şi mineralogice, geologie tehnică, conf. cerc.

25 februarie 2016, hotărârea CNAA nr. AT 1/8         
(151.02. Hidrogeologie)

 

Nicolau Elena (2024)                                                  
Culighin Elena (2024)                                          
Grigoraș Diana

 

Alexandru CIOCÂRLAN,
dr. în șt. chimice, conf. cerc.

23 martie 2017, hotărârea CNAA nr. AT 2/5                (143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi)

Popescu Violeta                                                   
Ozer Ilker

 

Diana DRAGANCEA,
dr. în șt. chimice, conf. univ.

22 decembrie 2021, 26 hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 (141.01. Chimie anorganică)

23 martie 2017, hotărârea CNAA nr. AT 2/5                (141.02. Chimie coordinativă)

Mândru Alexei                                                 
Talmaci Natalia (2024)                                                   
Cuba Lidia

 

Olga DANILESCU,
dr. în șt. chimice

22 decembrie 2021, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 (141.01. Chimie anorganică)

-
Elena GORINCIOI,
dr. în șt. chimice, conf. cerc.

22 decembrie 2021, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 (143.01. Chimie organică)

-
Natalia SUCMAN,
dr. în șt. chimice

22 decembrie 2021, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 (143.01. Chimie organică)

-
Oleg PETUHOV,
dr. în șt. chimice

22 decembrie 2021, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 (144.01. Chimie fizică)

-
Lilia ANGHEL,
dr. în șt. chimice

22 decembrie 2021, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 (144.01. Chimie fizică)

-

Nina ȚÎMBALIUC,
dr. în șt. chimice, conf. cerc. 

01 martie 2022, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 11 (145.01. Chimie ecologică) -
Lidia LUNGU,
dr. în șt. chimice
19 decembrie 2023, hotărârea Consiliului de conducere al ANACEC nr. 14 (143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi) -