Stagii

În perioada iunie-august 2021, studenta ȘUFLIC Daria, anul II, programul de studii licență, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului  "Cristofor Simionescu" a Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, România, efectuează un stagiu de licență în cadrul laboratorului Chimia EcologicăCentrul Chimie Ecologică și Protecție a Mediului al Institutului de Chimie la tema: ”Tehnologii de obținere și regenerare a cărbunilor activi din materie primă locală”.
Coordonatori: academician Tudor LUPAȘCU și dr. Oleg PETUHOV 


În baza unui acord de colaborare între Institutul de Chimie și Universitatea din Strasbourg din Franța, în perioada 04.05 – 08.06.2021 studentul Facultății de Chimie a Universității din Strasbourg MARINA Alex-Gabriel a efectuat un stagiu de licență în cadrul laboratorului Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi, Centrul Chimie Organică Aplicată al Institutului de Chimie la tema ”Valorificarea acizilor triterpenici din deșeuri industriale vegetale”.
Coordonator: dr. habilitat, conf. cerc.  KULCIȚKI Veaceslav


În baza unui acord de colaborare între Institutul de Chimie și Universitatea din Strasbourg din Franța, în perioada 03.07 – 05.08.2019 studenta Facultății de Chimie a Universității din Strasbourg TORODII Daria a efectuat un stagiu de licență în cadrul laboratorului Chimia Compușilor Naturali și Biologic ActiviCentrul Chimie Organică Aplicată al Institutului de Chimie la tema ”Caracterizarea compușilor terpenici prin metoda RMN”.
Coordonator: dr., conf. cerc. BARBĂ Alic