Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi

                                                                 poza


Șeful  laboratorului dr. habilitat Veaceslav KULCIȚKI

Birou:  309
Telefon: (+373 22) 73 97 75
Email: veaceslav.kulcitki @ sti.usm.md
kulcitki @ yahoo.com
veaceslav.kulcitki @ ichem.md  


    Acum și pe facebook

 


Scurt istoric

Laboratorul a fost fondat în anul 1959 de acad. Gheorghe LAZURIEVSKI sub denumirea Laboratorul Chimia Compuşilor Naturali. Activitatea de cercetare s-a dezvoltat fructuos și laboratorul s-a extins semnificativ prin câteva grupe independente de cercetare, care acopereau diverse domenii ale chimiei compușilor naturali. Prin urmare, acesta a fost divizat în anul 1976 în trei laboratoare separate: Chimia Compușilor Steroidali (condus de dr. Petru CEBAN), Chimia Izoprenoidelor (condus de dr. Dumitru POPA) și Chimia Plantelor Etero-Oleaginoase (condus de acad. Pavel VLAD).

Mai târziu, în urma unei serii de modificări structurale, două din aceste laboratoare s-au unit în anul 1991, formând Laboratorul Chimia Terpenoidelor (condus de acad. Pavel VLAD). Ulterior, acesta a fost redenumit în Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi (anul 2016).      

Domenii de cercetare
 • Sinteza dirijată a compuşilor terpenici biologic activi polifuncţionalizaţi;
 • Elaborarea metodelor de valorificare a resurselor naturale regenerabile;
 • Elaborarea metodelor noi ecologice de modificare a compuşilor naturali.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți
Veaceslav KULCIȚKI
dr. habilitat, conf. cerc.
Șef laborator
birou  309
tel.: (+373 22) 73 97 75
email: veaceslav.kulcitki @ sti.usm.md;
kulcitki @ yahoo.com, veaceslav.kulcitki @ ichem.md
Nicon UNGUR
memb. cor., dr. habilitat, conf. cerc.
Cercetător științific principal
birou  301
tel.: (+373 22) 73 97 75
email: nicon.ungur @ sti.usm.md; nicon.ungur @ gmail.com, 
nicon.ungur @ ichem.md
Aculina ARÎCU
dr. habilitat, conf. cerc.
Cercetător științific principal
birou  308
tel.: (+373 22) 72 71 23
email: aculina.aricu @ sti.usm.mdaculina.aricu @ gmail.com
aculina.aricu @ ichem.md
Ion DRAGALIN
dr.  conf. cerc.
Cercetător științific coordonator
birou  306
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: ion.dragalin @ sti.usm.mdiondragalin @ yahoo.com,
ion.dragalin @ ichem.md
Alexandru CIOCÂRLAN
dr.  conf. cerc.
Cercetător științific coordonator
birou  304
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: alexandru.ciocarlan @ sti.usm.mdalgciocarlan @ yahoo.com, alexandru.ciocarlan @ ichem.md
Marina GRINCO
dr.  conf. cerc.
Cercetător științific coordonator
birou  310
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: marina.grinco @ sti.usm.mdgrinkom @  yahoo.com,
marina.grinco @ ichem.md
Lidia LUNGU
dr. 
Cercetător științific superior
birou  307
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: lidia.lungu @ sti.usm.mdlidilungu @ yahoo.com
lidia.lungu @ ichem.md
Elena SECARA-KUȘNIR
dr. 
Cercetător științific
birou  318
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: elena.secara-kusnir @ sti.usm.mdesecara8 @ gmail.com, 
elena.secara-kusnir @ ichem.md
Vladilena GÎRBU
dr. 
Cercetător științific
birou  304a
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: vladilena.girbu @ sti.usm.mdvgirbu1 @ gmail.com, 
vladilena.girbu @ ichem.md
Alic BARBA
dr.
Cercetător științific coordonator
birou 145
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: alic.barba @ sti.usm.mdalicbarba @ gmail.com;  alic.barba @ ichem.md
Svetlana BLAJA
dr.                                                                Cercetător științific 
birou  307
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: svetlana.blaja @ sti.usm.mdsvetlana-blaja @ mail.ru, 
svetlana.blaja @ ichem.md
Natalia Bîrcă
Cercetător științific stagiar
birou  317
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: natalia.birca @ sti.usm.md; birca.natalia96 @ gmail.com 

Capitole în monografii naționale/internaționale

 1. ARICU, A., CIOCARLAN, A., LUNGU, L., CUCICOVA, C., BLAJA, S., SECARA, E., UNGUR N. Synthesis of Biologically Active Nitrogen and Sulfur-Containing Terpenoids. In: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. IGI Global, 2023, 369-399.
 2. ARÎCU, A., KULCIŢKI, V., UNGUR, N. Sclareolul–materie primă sustenabilă pentru sinteza compușilor terpenici cu valoare adăugată înaltă. In: Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere. Chişinău: 2022, 86-113. ISBN 978-9975-159-05-0. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/164444.
 3. ARÎCU, A., LUNGU, L., BLAJA, S., CUCICOVA, C., CIOCÂRLAN, A. Sinteza și studiul activității antimicrobiene a compușilor norlabdanici cu unități structurale heterociclice. In: Acad. A. Gulea - Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională: „Materiale Avansate în Biofarmaceutică şi Tehnică”, Chişnău, 2021, 10-34.
 4. UNGUR, N., MORARESCU, O. Sinteza dirijată a unor diterpenoide tetraciclice bioactive din acidul ent-kaur-16-en-19-oic. In: Acad. A. Gulea - Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională: „Materiale Avansate în Biofarmaceutică şi Tehnică”, Chişnău, 2021, 294-313.
   

Articole în reviste științifice din bazele de date Web of Science și SCOPUS

 1. ANTOCI, V., CUCU, D., ZBANCIOC, Gh., MOLDOVEANU, C., MANGALAGIU, V., AMARIUCAI-MANTU, D., ARICU, A, MANGALAGIU I. I. Bis-(imidazole/benzimidazole)-pyridine derivatives: synthesis, structure and antimycobacterial activity. In: Future Medicinal Chemistry, Part XII, 2020, 12(3), 207-222. https://doi.org/10.4155/fmc-2019-0063 (FI 4.2).
 2. MORARESCU, O., GRINCO, M., KULCIŢKI, V., BARBA, A., GARBUZ, O., GUDUMAC, V., GULEA, A., UNGUR, N. A straightforward synthesis of natural oxygenated ent-kaurenoic acid derivatives. In: Synthetic communications, 2020, 50. https://doi.org/10.1080/00397911.2020.1821225 (FI 2.1).
 3. ZINICOVSCAIA, I., GUNDORINA, S., VERGEL, C., GROZDOV, D., CIOCARLAN, A., ARICU, A., DRAGALIN, I., CIOCARLAN, N. Elemental analysis of Lamiaceae medicinal and aromatic plants growing in the Republic of Moldova using neutron activation analysis. In: Phytochemistry Letters. 2020, 35, 119–127. https://doi.org/10.1016/j.phytol.2019.10.009 (FI 1.7).
 4. LUNGU, L., CIOCARLAN, A., SMIGON, C., OZER, I., SHOVA, S., GUTU, I., VORNICU, N., MANGALAGIU, I., D'AMBROSIO, M., ARICU, A. Synthesis and evaluation of biological activity of homodrimane sesquiterpenoids bearing 1,3,4-oxadiazole or 1,3,4-thiadiazole units. In: Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2020, 56(5), 578-585. https://doi.org/10.1007/s10593-020-02703-7 (FI 1.5).
 5. ARICU, A., KUCHKOVA, K., SECARA-CUSHNIR, E., BARBA, A., UNGUR, N., VORNICU, N. Synthesis and antimicrobial activity of new drimane and homodrinane sesquiterpenoids with oxadiazole and thiadiazole fragments. In: Chemistry of Natural Compounds, 2020, 56(4), 656-662. https://doi.org/10.1007/s10600-020-03115-x (FI 0.8).
 6. CIOCARLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., DRAGALIN, I., ARICU, A. The use of some non-conventional methods in chemistry of bicyclohomofarnesenic methyl esters. In: Chemistry Journal of Moldova, 2020, 15(2), 69-77. https://doi.org/10.19261/cjm.2020.791. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/118145
 7. CIOCARLAN, A., LUPASCU, L., ARICU, A., DRAGALIN, I., POPESCU, V., GEANA, E.I., IONETE, R.E., VORNICU, N., DULIU, O.G., HRISTOZOVA, G. AND ZINICOVSCAIA, I. Chemical composition and assessment of antimicrobial activity of lavender essential oil and some by-products. In: Plants, 2021, 10(9), 1829.  https://doi.org/10,3390/plants1091829 (FI 4.5). IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/138166
 8. PRUTEANU, E., GÎRBU, V., UNGUR, N., PERSOONS, L., DAELEMANS, D., RENAUD, P., KULCIȚKI, V. Preparation of antiproliferative terpene-alkaloid hybrids by free radical-mediated modification of ent-kauranic derivatives. In: Molecules, 2021, 26(15), 4549. https://doi.org/10.3390/molecules26154549 (FI 4.6).
 9. GEANĂ, E.-I., CIUCURE, C.T., IONETE, R.E., CIOCARLAN, A., ARICU, A., FICAI, A., ANDRONESCU, E. Profiling of phenolic compounds and triterpene acids in different apple (Malus domestica Borkh.) cultivars. In: Foods, 2021, 10(2), 267-282.  https://doi.org/10.3390/foods10020267 (FI 5.2).  IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126448
 10. MORARESCU, O., GRINCO, M., KULCIŢKI, V., SHOVA, S., UNGUR, N. An Alternative Approach towards C-12 Functionalized Scalaranic Sesterterpenoids. Synthesis of 17-Oxo-20-norscalaran-12α,19-O-lactone. In: Marine Drugs, 2021, 19(11), 636.  https://doi.org/10.3390/md19110636 (FI 5.4).
 11. PRUTEANU, E., TAPPIN, N.D., GÎRBU, V., MORARESCU, O., DÉNÈS, F., KULCIŢKI, V., RENAUD, P. Forskolin Editing via Radical Iodo-and Hydroalkylation. In: Synthesis, 2021, 53(07), 1247-1261. https://doi.org/10.1055/s-0040-1706003 (FI 2.6). IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/125941
 12. BLAJA, S.P., LUNGU, L.V., KUCHKOVA, K.I., CIOCARLAN, A.G., BARBA, A.N., VORNICU, N., ARICU, A.N. Norlabdane Compounds Containing Thiosemicarbazone or 1,3-Thiazole Fragments: Synthesis and Antimicrobial Activity. In: Chemistry of Natural Compounds, 2021, 57(1), 101-110. https://doi.org/10.1007/s10600-021-03292-3 (FI 0.8). IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126852
 13. ARÎCU, A. The natural product chemistry of terpenoids - a tribute to the remarkable legacy of academician Pavel Vlad. In: Chemistry Journal of Moldova. 2021, 16(1), 8-29. https://doi.org/10.19261/cjm.2021.856. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/134250
 1. CIOCARLAN A., LUPASCU L., ARICU A., DRAGALIN I., CIOCARLAN N., ZINICOVSCAIA I., SLANINA V., YUSHIN N. Chemical composition of the essential oil and antimicrobial properties of crude extract from Tanacetum corymbosum (L.). In: Chemistry Journal of Moldova, 2021, 16(2), 83-90. https://doi.org/10.19261/cjm.2021.877.
 2. CIOCARLAN, A. (+)-Larixol and larixyl acetate: syntheses, phytochemical studies and biological activity assessments. In: Chemistry Journal of Moldova. 2021, 16(1), 30-45. https://doi.org/10.19261/cjm.2021.836 IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/134251
 3. MORARESCU, O., TRAISTARI, M., BARBA, A., DUCA, G., UNGUR, N. AND KULCIȚKI, V. One-step selective synthesis of 13-epi-manoyl oxide. In: Chemistry Journal of Moldova, 2021, 16(1), 99-104. http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.820.
 4. MORARESCU, O., GRINCO, M., KULCITKI, V. et al. Synthesis of highly functionalized biologically active tetracyclic diterpenoids from ent-kaur-16-en-19-oic acid under modified Prévost-Woodward reaction conditions. In: Russian Journal of Organic Chemistry, 2021, 57, 1931–1939. https://doi.org/10.1134/S1070428021120058 (FI 0.8).
 5. CIOCARLAN A., HRISTOZOVA G., ARICU A., DRAGALIN I., ZINICOVSCAIA I., YUSHIN N., GROZDOV D., POPESCU V. Determination of the elemental composition of aromatic plants cultivated industrially in the Republic of Moldova using neutron activation analysis. In: Agronomy, 2021, 11(5), 1011-1030. https://doi.org/10.3390/agronomy11051011 (FI 3.7).
 6. LUNGU, L., CUCICOVA, C., BLAJA, S., CIOCARLAN,  A., DRAGALIN,  I., VORNICU,  N., GEANA, E., MANGALAGIU, I.I., ARICU, A. Synthesis of homodrimane sesquiterpenoids bearing 1,3-benzothiazole unit and their Antimicrobial activity evaluation. In: Molecules, 2022, 27, 5082-5096. https://doi.org/10.3390/molecules27165082 (FI 4.6).
 7. CIOCARLAN, A., DRAGALIN, I., ARICU, A., LUPASCU, L., CIOCARLAN, N., VERGEL, K., DULIU, O.G., HRISTOZOVA, G., ZINICOVSCAIA, I. Chemical profile, elemental composition, and antimicrobial activity of plants of the Teucrium (Lamiaceae) genus growing in Moldova. In: Agronomy, 2022, 12(4), 772-788. https://doi.org/10.3390/agronomy12040772 (FI 3.7).
 8. CIOCARLAN, A. From (-)-sclareol to norlabdane heterocyclic hybrid compounds. In: Chemistry Journal of Moldova, 2022, 17(2), 30-45. http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2022.958.
 9. GIRBU, V., ORGAN, A., GRINCO, M., COTELEA, T., UNGUR, N., BARBA, A., KULCITKI, V. Identification, Quantitative Determination and Isolation of Pomolic Acid from Lavender (Lavandula Angustifolia Mill.) Wastes. In: Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2023, 33, 101140. https://doi.org/10.1016/j.scp.2023.101140 (FI 6.0).
 10. BLAJA S., LUNGU L., CIOCARLAN A., VORNICU N., ARICU A. Synthesis and evaluation of antimicrobial activity of tetranorlabdane compounds bearing 1,3,4-thiadiazole units. In: Chemistry Journal of Moldova, 2023, 18(1), 86-91.   https://doi.org/10.19261/cjm.2022.1026.
 11. LUNGU, L, BLAJA, S., CUCICOVA, C., CIOCARLAN, A., BARBA, A., KULCIȚKI, V. SHOVA, S., VORNICU, N., GEANA, E.-I., MANGALAGIU, I.I., ARICU, A. Synthesis and antimicrobial activity evaluation of homodrimane sesquiterpenoids with benzimidazole unit. In: Molecules, 2023, 28(3), 933, 1-14. https://doi.org/10.3390/molecules28030933 (FI 4.6).
 12. GRINCO, M., MORARESCU, O., LEMBO, F., UNGUR, N., TURCO, L., CORETTI, L., CARBONE, M., CELENTANO, C., CIAVATTA, M. L., MOLLO, E., KULCITKI, V., BUOMMINO, E. Synthesis and antimicrobial properties of guanidine-functionalized labdane type diterpenoids. In: European Journal of Medicinal Chemistry, 2024, 264, 115981. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2023.115981 (FI 6.7).


Brevete de invenție

 1. KULCIŢKI, V., GIRBU, V., PRUTEANU, E., RENAUD, PH., DAELEMANS, D., MOLLO, E., DEFRANOUX, F., UNGUR, N. Metil ent-17-amino-kauran-19-oat cu activitate citotoxică selectivă. Brevet de invenție MD 4718 B1. In: BOPI, 10/2020, p. 47-48. http://agepi.gov.md/ro/bopi/10-2020.
 2. ARÎCU, A., CIOCARLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., VORNICU, N.  5-(Homodrim-6,8-dien-11-il)-1,3,4-tiadiazol-2(3 H )-imină cu proprietăţi antifungice. Brevet de invenție 4765 B1, In: BOPI, 08/2021, p. 58-59. http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_08_2021.pdf
 1. ARÎCU, A., CIOCÂRLAN,  A.,  LUNGU, L., BLAJA, S., VORNICU, N. (Z/E )-2-(1-((1R,2R,8aS)-2-hidroxi-2,5,5,8a-tetrametildecahidronaftalen-1-il)propan-2-iliden)hidrazincarbotioamidă pentru utilizare în calitate de remediu antifungic. Brevet de invenție 4769. B1. In: BOPI, 10/2021, p. 44-45. http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_10_2021.pdf 
 2. KULCIŢKI, V., GIRBU, V., PRUTEANU, E., RENAUD, PH., DAELEMANS, D., UNGUR, N. Metil ent-15-hidroxi-16-azido-17-carboximetoximetilkauranoat cu activitate citotoxică selectivă. Brevet de invenție MD4785 (13) B1. In: BOPI, 2022, (1), p. 47-48. https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_01_2022.pdf#page=7.
 3. KULCIŢKI V., GÎRBU V., PRUTEANU E., RENAUD P., DAELEMAS D., UNGUR N. Noi spiro γ-lactame, derivate ale acidului ent-kaurenoic, cu activitate citotoxică selectivă. Brevet de invenție MD4786 (13) B1. In: BOPI, 2022, (1), p. 48-49. https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_01_2022.pdf#page=7.
 4. KULCIŢKI, V., GIRBU, V., PRUTEANU, E., RENAUD, PH., DAELEMANS, D., UNGUR, N. Ester metilic al acidului (16R)-spiro[pirolidin-2´, 16-ent-17-norkauran]-19-oic cu activitate citotoxică selectivă. Brevet de invenție MD4792 (13) B1. In: BOPI, 2022, (2), p. 57-58. https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_02_2022.pdf#page=7.
 5. KULCIŢKI, V., GIRBU, V., PRUTEANU, E., RENAUD, PH., DAELEMANS, D., UNGUR, N. Utilizarea metil ent-16-azido-17-carboxietoximetilkauranoatului în calitate de inhibitor selectiv al proliferării limfomului non-Hodgkin. Brevet de invenție MD4805 (13) B1. In: BOPI, 2022, (5), p. 55-56.
  https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_05_2022.pdf#page=7.
 6. LUNGU, L., CIOCARLAN, A., CUCICOVA, C., BLAJA, S., ARICU, A., VORNICU, N. 2-Amino-1-∆8,9-biciclohomofarnesenoil)-benzimidazol pentru utilizare în tratamentul afecțiunilor provocate de fungi și bacterii. Hotărâre AGEPI de acordare a BI nr. 10344 din 2023.10.25).
 7. KULCIŢKI, V., UNGUR, N., GRINCO, M., BUOMMINO E., LEMBO, F. Derivați guanidinici ai acizilor ent-gomerici cu proprietăți antimicrobiene și efect sinergistic în terapia combinată. Cerere de brevet de invenție (7114/2022.11.18)
 8. CIOCARLAN, A., POPESCU, V., LUPAȘCU, L., DRAGALIN, I., LUNGU, L., BLAJA, S., ARICU, A. Forma oxidată a uleiului volatil de coriandru cu proprietăți antifungice și antibacteriene. Cerere de brevet de invenție (7168/11.04.2023).
 9. CIOCARLAN, A., POPESCU, V., LUPAȘCU, L., DRAGALIN, I., LUNGU, L., BLAJA, S., ARICU, A., LUPAŞCU, G., GAVZER, S. Utilizarea formei oxidate a uleiului volatil de coriandru în calitate de inhibitor contra fungilor Fusarium avenaceum şi Fusarium equiseti. Cerere de brevet de invenție (7250/06.10.2023).

Proiecte naționale

 1. Studiul chimic al metaboliților secundari din sursele naturale locale și valorificarea potențialului lor aplicativ în baza lărgirii diversității moleculare cu funcționalitate multiplă (cod: 010601).
  Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: dr. habilitat Veaceslav KULCIȚKI
   
 2. ANCD/20.80009.8007.03. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Veaceslav Kulcițki
   
 3. CSȘDT/15.817.02.14A. Elaborarea metodelor de obţinere a terpenoidelor valoroase prin valorificarea resurselor renovabile din Republica Moldova
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Nicon Ungur
   
 4. CSȘDT/16.00353.50.04A. Design-ul, sinteza dirijată și studiul activităţii antibacteriene şi antitumorale a unor compuşi terpenici chirali şi a combinaţiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziţie
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: dr. habilitat , conf. cerc. Aculina Arîcu
   

Proiecte bilaterale

 1. AȘM-CNCI/18.80013.16.02.02/it. Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă şi potențial terapeutic
  Perioada de realizare: 2018-2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Nicon Ungur
   
 2. AȘM-STCU/18.80013.5007.01/6330STCU. Sinteza compușilor norlabdanici cu unități structurale heterociclice biologic activi în baza deșeurilor agricole
  Perioada de realizare: 2018-2019
  Conducător: dr. habilitat Aculina Arîcu
   
 3. AȘM-ANCSI/16.80013.16.02.06/Ro. Sinteza dirijata și studiul unor complecși chirali conținând liganzi terpeno-heterociclici
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Aculina Arîcu
   
 4. AȘM-STCU/15.820.18.03.07/5984STCU. Procedee verzi neconvenționale pentru prelucrarea materiei prime regenerabile
  Perioada de realizare: 2018-2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Veaceslav Kulcițki
   
 5. AȘM-CNCI/15.820.16.02.02/it. Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă şi potențial terapeutic
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Nicon Ungur
   

Proiect internațional

 1. SCOPES/IZ73Z0-152346. Modificarea compuşilor naturali mediată de radicali liberi
  Perioada de realizare: 2015-2018
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Veaceslav Kulcițki