Academician Gheorghe Duca

(29 februarie 1952, or. Sîngerei,  R. Moldova)

Chimist, domeniul ştiinţific: chimia fizică, cinetica chimică și cataliză,
chimia ecologică și a mediului.

 • Doctor habilitat în ştiinţe chimice (1988)
 • Profesor universitar (1988)
 • Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (1992)
 • Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000)
Duca G

A absolvit Facultatea de Chimie a Universităţii de Stat din Chișinău (1974). A activat în calitate de șef al Catedrei/Departamentului Chimie Fizică al Universității de Stat din Chișinău/Moldova (1988–1992), profesor asociat la Universitatea din Roma “La Sapiența” (1989–1992), profesor-invitat la „Sichuan Unversity”, China (2016–2023) și Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, Republica Moldova (2020), șef al Laboratorului Chimia Aplicată și Ecologică, USM (1992–1998), șef al Catedrei/Departamentului Chimia Ecologică și Industrială al USM (1992–1998), profesor la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a USM (1988 – prezent), Președinte al Academiei de Științe a Moldovei (2004–2018), Președinte al Societății de Chimie din Republica Moldova (2011 – prezent), profesor la Facultatea de Științe Exacte a Universității de Stat „D. Cantemir” (2011–2020), Președinte al Consiliului științific a Școlilor doctorale ale Universității de Stat „D. Cantemir” (2019 – prezent).

A deţinut importante funcţii administrative în organele publice centrale: șef al Comisiei pentru Educație, Știință, Cultură, Tineret, Mass-media și Sport, Parlamentul Republicii Moldova (1998–2001), ministru al Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova (2001–2004), membru al Guvernului Republicii Moldova (2001–2018). Desemnat de către Guvernul Republicii Moldova drept persoană responsabilă pentru semnarea acordului internațional între Republica Moldova și Fundația SUA de cercetări civile și dezvoltare (CRDF, 2000), Memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova și Comisia Europeană privind participarea Republicii Moldova în Programul Cadru Șapte al UE pentru cercetare, dezvoltarea tehnologică și acțiuni demonstrative (2011), Acordul de asociere a Republicii Moldova la Programul Cadru al UE pentru cercetare și dezvoltare Orizont 2020 (2014).

Din 2006 este director al Centrului de Chimie Fizică și Anorganică al Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei (din 2018, a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării). Este fondatorul şcolii ştiinţifice Chimia Ecologică, efectuează cercetări fundamentale și aplicative în domeniul chimiei fizice, ecologice și a mediului. A contribuit la dezvoltarea conceptelor chimiei ecologice în procesul studierii fenomenelor din mediul ambiant prin prisma proceselor chimice, fizico-chimice și chimico-biologice. Cercetările au fost axate pe relevarea mecanismelor transformărilor redox în procesele din tehnologiile chimice, mediului ambiant și biomedicină. În baza studierii diferitor sisteme a fost elaborată schema generală de interacțiune a peroxidului de hidrogen cu ionii de metale și compușii lor complecși, care confirmă că în procesul de oxido-reducere se formează radicali liberi și compuși intermediari activi. Au fost explicate proprietățile acestor particule intermediare prin elaborarea Teoriei proceselor redox cu participarea compușilor coordinativi cu transfer parțial de sarcină (CTPS), în conformitate cu care echilibrul termodinamic este stabilit dintre complexul primar și cel cu o stare excitată a electronilor, în urma unui transfer interior parțial a unui sau doi (unei perechi) electroni de la donor la acceptor, la temperatura camerei. Studiul detaliat al comportamentului și proprietăților unui șir de CTPS a făcut posibilă demonstrarea viabilității teoriei propuse în aplicare la procesele de cataliză omogenă, tratarea apelor reziduale, producerea vinurilor, dezvoltarea proceselor chimico-biologice în corpul uman etc. Teoria elaborată a devenit o componentă importantă atât în dezvoltarea științei fundamentale, metodelor tehnologice, cât și în explicarea fenomenelor din mediul ambiant. Pe baza lucrărilor ştiinţifice au fost elaborate tehnologii de tratare fizico-chimică și biochimică a apelor reziduale, de valorificare a deșeurilor, de obținere a substanțelor medicinale, cosmetice, de micșorare a noxelor din atmosferă; metode de estimare a riscului chimic în apariția cancerului pulmonar și gastro-intestinal; procedee noi de obținere a substanțelor biologic active.

Este autor şi coautor a peste 1800 de lucrări editate, inclusiv 443 de articole științifice, 166 de brevete, 94 de monografii, culegeri și manuale, 515 lucrări de popularizare a științei și mai mult de 430 de prezentări și materiale la conferințe științifice naționale și internaționale, editor a 136 de lucrări.

A contribuit la pregătirea a 30 de doctori şi 5 doctori habilitaţi în ştiinţe. A participat la peste 400 de conferinţe şi simpozioane republicane şi internaţionale (Marea Britanie, Canada, Japonia, China, SUA, Franţa, Germania, Rusia, România, Ungaria, Bulgaria etc.). A fost conducător al Programelor de Stat (2004–2008, 2014–2016), este conducător al proiectului național „Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice si de mediu” din cadrul Programului de Stat pentru anii 2020–2023, oferit prin concurs de ANCD. Are experiență în participarea la proiecte internaționale INTERREG, FP7, Orizont 2020, CRDF etc.

A fost membru al Consiliului directorilor All European Academies, ALLEA (2018–2020), Consiliului Directorilor al Centrului comun de cercetare din Comisia Europeană (2011–2018), Consiliului de Administrație al Fondului Internațional pentru cooperare și parteneriat al bazinelor Mării Negre și Mării Caspice (BSCSF, 2010–2021), Centrului Comun European de Cercetare (JRC, 2013–2021), Membru al Rețelei de cercetare pentru studii avansate „DANUBIUS RI” (2013–2021).

Este membru al Academiei de Științe și Arte din Bulgaria (2018), Academiei de Științe din Kazahstan (2016), Academiei de Științe din Federația Rusă (2012), Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare din Federația Rusă (2011), Academiei Naționale de Științe din Ucraina (2009), Academiei Române (2007), Academiei Europene de Științe și Arte (2007); Federației Mondiale al Oamenilor de Științe „World Federation of Scientists” (2006), Academiei de Ştiinţe şi Arte din Muntenegru (2006), Academiei de Agricultură și Științe Forestiere „Gheorghe Ionescu-Sisești”, România (2006), Academiei Internaţionale de Noosferă din Federația Rusă (2005), Societăților Chimice din SUA (2002) și Polonia (2010).

Este Doctor Honoris Cauza al universităților din Moldova (ASEM, UEFS, ULIM, Bălți, Cahul, Tiraspol, Comrat), Universității din Oradea (2019), Universității Appolonia din Iași (2018), Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (2018), Universității „Vasile Goldîș” din Arad (2006), Universității „Gheorghe Asachi” din Iași (2000), România și alte instituții din Bulgaria, Belarus și Federația Rusă.

Este decorat cu diverse medalii și laureat al multor premii și ordine, inclusiv Ordinul “Finis Coronat Opus”, Regatul Belgiei (2018), Ordinul „Coroana României în grad de Comandor” (2015), „Ordinul Republicii”, Republica Moldova (2011), Medalia de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (2011), Ordinul „Gloria Muncii”, Republica Moldova. (2007), Ordinul „Meritul Cultural”, România (2006), Ordinul „Crucea de Comandor al Ordinului de onoare”, Polonia (2004) etc.

Referințe

 1. Academician Gheorghe Duca: Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” (Inst.); ed.: Constantin Manolache; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov; Chişinău, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” (Inst.), 2017, 304 p.
 2. Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Dicţionar (1961–2006)/Acad. de Şt. a Moldovei / Col. „Academica”, Chișinău, ÎEP Ştiinţa, 2006, pp. 59-62.
 3. Demir Dragnev, Constantin Manolache, Ion Valerie Xenofontov. Republica Moldova – 25 ani. Repere istorice. Istoria ştiinţei/Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală «Andrei Lupan» (Inst.), Centrul de Cercetări Enciclopedice, Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică Centrală, 2016, p. 117.
 4. Academicianul Gheorghe Duca: Schiţa genealogică / Alexandru Furtună, Mihai Adauge; resp. de ed.: Constantin Manolache; rec.: Ion Jarcuţchi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. – Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2012, 63 p.
 5. Treptele unui urcuş: Profil de savant – Gheorghe Duca / Dumitru Batîr. – Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2004, 175 p.
 6. Academia de Științe a Moldovei. Academicieni și membri corespondenți. Duca Gh. (coord.), Chișinău, 2015, 192 p.
 7. Aricu A., Nastas R., Cocu M. The Institute of Chemistry at 60 years anniversary. Brief history, achievements and perspectives. Chemistry Journal of Moldova, 2019, 14(1), p. 8-31. doi: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2019.349

  http://www.duca.md/