Catalizatori cu oxizi de metale pentru tratarea apei: sinteză, proprietăți, utilizare

Programme

Program pentru mobilitate Academia de Științe a Moldovei (AȘM) – Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB)

Code
AȘM-FRCFB/15.820.18.02.04/B
Duration
2015-2016
Institutions
  1. Institutul de Chimie
  2. Institute of General and Inorganic Chemistry of National Academy of Sciences of Belarus
Laboratories/Centers
Team:
Academician, dr. habilitat, prof. cerc. LUPAȘCU Tudor
Dr. habilitat RUSU Vasile
Dr. POSTOLACHI Larisa
Dr. PETUHOV Oleg
Dr. GOREACIOC Tatiana
GÎNSARI Irina

 

Abstract

Rezultatele cercetărilor relevă importanța chimiei suprafeței adsorbanților carbonici în procesul impregnării cu ioni de cupru și mangan, suprafața bazică a adsorbanților carbonici favorizează legarea ionilor de metale; selectarea metodologiei aplicate pentru impregnare și a condițiilor de tratare termică asigură obținerea catalizatorilor cu oxizi de cupru și mangan cu proprietăți dirijate.

Testarea catalizatorilor cu oxizi de cupru și mangan pe suport de adsorbanți carbonici în procesele de adsorbție/oxidare a ionilor de nitrit din apă, a permis selectarea mostrelor de catalizatori eficienți în acest proces (probele de catalizatori cu oxizi de mangan obținute pe baza de adsorbant cu suprafața bazică și probele de catalizatori cu oxizi de cupru obținute pe baza de adsorbant cu suprafața acidă), fiind recomandați pentru aplicări practice de purificare a apei de ioni de nitrit.