Laboratorul Chimie Ecologică

Lab-chimie-ec

 

Șeful laboratorului Academician Tudor LUPAȘCU

Birou:  348
Telefon: (+373 22) 73 97 33
Email: tudor.lupascu @ sti.usm.md
lupascut @ gmail.com

 

 Scurt istoric

Laboratorul a fost creat în anul 1962 de dr. în științe chimice Nicolae LOBANOV (1897- 1972) sub denumirea Laborator de Resurse Minerale, mai târziu, fiind modernizat de către dr. în științe chimice Valeriu ROPOT (1934-2002), a fost numit Laborator de Resurse Minerale şi Chimie a Apei.

Ulterior (1991), laboratorul a fost redenumit în Laborator de Chimie Ecologică fiind coordonat de academicianul Tudor LUPAȘCU.
 

Domenii de cercetare
 • Optimizarea tehnologiilor de obţinere şi de modificare a adsorbanţilor carbonici şi minerali în scopul utilizării lor în practică;
 • Obţinerea şi studiul parametrilor de structură a catalizatorilor carbonici şi minerali în scopul utilizării în procesele catalitice de eliminare a poluanţilor din apele de suprafaţă şi subterane;
 • Sinteza şi studiul prin metode chimice și fizico - chimice a noilor materiale polifuncţionale, inclusiv biologic active, utile pentru medicină, industrie, agricultură şi mediu.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți
Tudor LUPAȘCU
Academician
dr. habilitat, prof. cerc.
Șef laborator
birou 348

tel.: (+373 22) 73 97 33
email: tudor.lupascu @ sti.usm.mdlupascut @ gmail.com

Oleg PETUHOV
dr.
Cercetător științific coordonator

birou 138
tel.: (+373 22) 73 99 92
email: oleg.petuhov @ sti.usm.mdpetuhov.chem @ gmail.com

Mihail CIOBANU
dr. habilitat, conf. cerc.
Cercetător științific principal

birou 311
tel.: (+373 22) 73 99 92

email: mihail.ciobanu @ sti.usm.md, mihaiciobanu495 @ gmail.com

Nina ȚÎMBALIUC
dr., conf. cerc.
Cercetător științific coordonator
birou 312
tel.: (+373 22) 73 99 92

email: nina.timbaliuc @ sti.usm.mdtimbaliuc_nina @ yahoo.com

Raisa NASTAS
dr., conf. cerc.
Cercetător științific coordonator
birou 417

tel.: (+373 22) 73 97 31
email: raisa.nastas @ sti.usm.md, nastasraisa @ yahoo.com; raisa.nastas @ ichem.md

Silvia CIBOTARU
Cercetător științific

birou 314
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: silvia.cibotaru @ sti.usm.mdsilvia.popovici @ gmail.com

Irina CEBAN (GÎNSARI)
dr.
Cercetător științific superior

birou 403
tel.: (+373 22) 73 97 31
email: irina.ceban @ sti.usm.mdirina.ginsari @ ichem.md;
irina.ginsari @ outlook.com

Lucian LUPAȘCU
dr.
Cercetător științific coordonator

birou  312a
tel.: (+373 22) 73 99 92
email: lucian.lupascu @ sti.usm.md
lucian1978 @ mail.ru
Nina BOLDURESCU
Cercetător științific stagiar
birou 314
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: nina.boldurescu @ sti.usm.md, nina.boldurescu12 @ gmail.com

Mihaela BUGA
Inginer

birou 403
tel.: (+373 22) 73 97 31
email: buga.mihaela @ usm.md 
Eugenia MORARU
Inginer
birou 140
tel.: (+373 22) 73 97 31
email: moraru.eugenia @ usm.md 

Monografii naționale

 1.  SANDU, M. Tehnologii de tratare a apelor destinate consumului uman, de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și a levigatului, expertizate în Republica Moldova. (Ghid ştiinţifico-practic destinat cercetătorilor științifici, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor în domeniul mediului și protecției apelor). Chișinău, „Primex-Com”, 2020, 160 p. ISBN 978-9975-3347-4-7. DOI:628.16:628.3(478)(036)
 2. RUSU, V. CHIMIA MONTMORILONITULUI INTERCALAT. Proprietăți de suprafață. Modele fizico-chimice. Chișinău: Print-Caro, 2022, 390p. ISBN 978-9975-165-36-5


Capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale)

 1. POVAR, I., SPINU, O., LUPASCU, T., DUCA, G. Thermodynamic Stability of Natural Aqueous Systems. In: Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry. Chapter 4, 2020, p. 76-108. http://www.igi-global.com/forms/recommend-to-librarian/239393. DOI: 10.4018/978-1-7998-1241-8
 2. LUPASCU, T., NASTAS, R. The Laboratory of Ecological Chemistry of the Institute of Chemistry. Brief History, Achievements and Perspectives In: Chimie ecologică: Istorie și realizări. Academicianul Gheorghe DUCA, 70 ani de la naștere. Coord.: dr. Gladchi Viorica, dr. hab. Arîcu Aculina. Chişinău: CEP USM, 2022, ISBN 978-9975-159-05-0, pp. 220-237; IBN https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/164450 ; https://ichem.md/sites/default/files/2022-05/Monografia-Duca.pdf


Articole în reviste internaționale

 1. LUPAŞCU, T., PETUHOV, O., ŢÎMBALIUC, N.,  CIBOTARU, S., ROTARU, A. Adsorption Capacity of Vitamin B12 and Creatinine on Highly-Mesoporous Activated Carbons Obtained from Lignocellulosic Raw Materials. In: Molecules, 2020,  25(13), 3095.  https://doi.org/10.3390/molecules25133095. IF=3.589.
 2. ROTARU, A., VLASE, T., BUDRUGEAC, P., PETUHOV, O. Recent developments in the field of Thermal Analysis and Calorimetry in Romania and Republic of Moldova. In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, vol.141, pp. 969-971. https://doi.org/10.1007/s10973-020-09938-8. IF= 2.325
 3. POVAR, I., ZINICOVSCAIA, I.,  UBALDINI, S., SPINU, O., PINTILIE, B., LUPASCU, T., DUCA, G. Thermodynamic analysis of heavy metals precipitation for their recovery from industrial wastewaters. In: Environmental Engineering and Management Journal, 2020, vol. 19, nr. 2, pp. 281-288. http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/; http://www.eemj.eu IF=0,956
 4. DUCA, Gh., LUPAȘCU, T., GONTA, A., POVAR, I., TIMBALIUC, N., LUPAȘCU, L. Enhanced biomedical properties of chitosan-Enoxil films. In: Farmacia. 2019, vol. 67, nr. 6, pp. 1048-1053. ISSN 1810-6455. https://doi.org/10.31925/farmacia.2019.6.16 IF=1,2
 5. LUPASCU, T., CULIGIN, E., PETUHOV, O., MITINA, T., RUSU, M.,  ROTARU, A. The influence of surface chemistry upon the textural, thermal and sorption properties of apple-pectins. In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2021 (Q1; Impact Factor 2020: 4.626) in press.
 6. CEBAN (GINSARI), I.,  LUPASCU, T., MIKHALOVSKY, S., NASTAS, R. Adsorption of Cobalt and Strontium Ions on Plant-Derived. C — Journal of Carbon Research. 2023, 9(3), 71; https://doi.org/10.3390/c9030071. (I.F.= 4.1)
 7. MUNTEAN, SG., NISTOR, MA., NASTAS, R., PETUHOV, O.. Dyes and Heavy Metals Removal from Aqueous Solutions Using Raw and Modified Diatomite. Processes. 2023; 11(8):2245. https://doi.org/10.3390/pr11082245. (I.F. = 3,35)
 8. GUTSANU, V., BOTNARU, M.,   PETUHOV, O. The Study of Chemical Transformations on Activated Carbon with Adsorbed Vitamin C before and after Thermal Regeneration. In: Colloid Journal. 2023, vol. 85, pp. 340-347. ISSN 1061-933X. DOI: https://doi.org/10.1134/S1061933X22600361  (I.F.= 1,1).
 9. GUTSANU, V., PETUHOV, O.,  IPATE A-M., LISA, G., BOTNARU, M.  Metal/carbon Composite Precursors for Obtaining New Sorbents-Catalysts. Colloid. J., 2023, vol. 85, No.6.  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4462110  (I.F. =1,1)
 10. LUPASCU, Tudor, PETUHOV, Oleg, CULIGHIN, Elena, MITINA, Tatiana, RUSU, Maria, ROTARU, Andrei. The influence of surface chemistry upon the textural, thermal and sorption properties of apple-pectin adsorbent materials. In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2023, vol. 148, nr. 10, pp. 4573-4587. ISSN 1388-6150. DOI:https://doi.org/10.1007/s10973-022-11465-7  (I.F.=4,63)
 11. MITINA, T., BONDARENCO, N., GRIGORAS, D., LUPASCU, T., MEREUTA, A. The composition of the lime scale of electric power stations and rationale of their utilization. In: Znanstvena misel journal, 2020, vol.1, nr.45. с. 18-23. ISSN 3124-1123 .
 12. MUKHIN,  V.,  KOROLEOV, N., MEDNYAK, V.,  LUPASCU, T.,  CULIGHIN, E. Preliminary evaluation of the role of activated carbon in soil/water remediation. In: Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry. 2021, no 3(1), pp. 4-9.  https://doi.org/10.21698/rjeec.2021.101.
 13. LUPASCU, L., PETUHOV, O., TIMBALIUC, N., LUPASCU, T. Study of the Adsorption of Bacillus subtilis and Bacillus cereus Bacteria on Enterosorbent Obtained from Apricot Kernels. In: C – Journal of Carbon Research. 2022, no 8(3), 38, pp. 1-11. https://doi.org/10.3390/c8030038
 14. GUTSANU, V., LISA, G., BOTNARU, M. Vitamin C Interaction with Activated Carbons: Isotherms, Thermodynamics, Thermal Investigation. In: Research Journal of Life Sciences, Bioinformatics, Pharmaceutical and Chemical Science. 2022, no. 8(4), pp. 32-52. 10.26479/2022.0804.04
 15. LUPASCU, T., CIOBANU, M., CULIGHIN, E. Absorption of methylene blue from aqueous solutions on activated coal CAN-9: kinetics and equilibrium studies. In: Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry (RJEEC). 2022, no. 4(1), pp. 22-28. https://doi.org/10.21698/rjeec.2022.102
 16. CIOBANU, M., TIMBALIUC, N., LUPASCU, T., CULIGHIN, E. Kinetics of caffeine adsorption from aqueous solutions on active charcoal AC-0-9, Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry, 4(2), 2022, pp. 48-55, https://doi.org/10.21698/rjeec.2022.204 


Articole în reviste naționale

 1. UBALDINI, S., POVAR, I., LUPASCU, T., SPINU, O., TRAPASSO, F., PASSERI, D., CARLONI, S., GUGLIETTA, D. Application of innovative processes for gold recovery from romanian mining wastes. CHEMISTRY JOURNAL OF MOLDOVA. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2020, 15(2), pp. 29-37, http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2020.718,  Categoria A
 2. LUPAŞCU, T., SANDU, M. Valeriu Ropot, doctor in chemical sciences, talented chemist and renowned ecologist.  In: Chemistry Journal of Moldova, 2022, no. 2(17), pp. 7-18.  http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2022.1018, Categoria A.
 3. PETUHOV, O., TIMBALIUC, N., CEBAN (GINSARI), I., CIBOTARU, S., LUPASCU, T., NASTAS, R. Comparative study of the local vegetable activated carbons with commercial ones for adsorption of methylene blue. In: Chemistry Journal of Moldova, 2023, 18(2), pp. 34-41  Categoria A.
 4. LUPAŞCU, T., CIOBANU, M. Dinamica adsorbţiei Sr2+ din soluţii apoase pe cărbunele activ CAN-7. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2021, nr. 1(141), pp. 181-186. ISSN 1814-3237, DOI: 10.5281/zenodo.4981132, Categoria B.
 5. LUPASCU, T., CIOBANU, M., PETUHOV, O. Explanation of appearance inflection points of strontium ions isotherms adsorption on CAN-7 and CAN-8 oxidized activated carbons. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2021, nr. 6 (146). Pp.109-114 ISSN 1814-3237  https://doi.org/10.5281/zenodo.5701806 Categoria B.
 6. LUPASCU, T., ARICU, A. Predestinat cercetării și dezvoltării. Academicianul Gheorghe Duca la 70 de ani. In: Akademos, 2022, nr.1(64), pp. 155-157. http://akademos.asm.md/files/155-157_0.pdf, Categoria B.
 7. ŢÎMBALIUC, N., PETUHOV, O., LUPAŞCU, T., BOLDURESCU, N. STUDIUL PROCESELOR DE ADSORBȚIE A VITAMINEI B6 PE ADSORBANȚI CARBONICI AUTOHTONI STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE. Revista științifică a Universtității de Stat din Moldova, 2023, nr. 1(171), p.178-185, Categoria B.
 8. CIOBANU, M., LUPAȘCU, T., ȚÎMBALIUC, N., BOLDURESCU, N. Regenerarea  cărbunelui activ AG-3  utilizat în procesele de potabilizare a apelor de suprafață. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii, 2023, nr. 6 (166), p. 106-112. http://doi.org/10.59295/sum6(166)2023_14. Categoria B.


Brevete de invenție 

 1. LUPASCU, Tudor (MD), MITINA, Tatiana (MD), GOREACIOC, Tatiana (MD),  CULIGIN, Elena, CIBOTARU, Silvia (MD).  POVAR, Igor (MD),  DEMCENCO, Pavlo (UA),  KOZLOV, Konstantyn (UA),Oleksandr VOITKO, Oleksandr (UA).  Procedeu de oxidare a pectinei. Brevet al Repubicii Moldova MD 4746 B1 2021.02.28.
 2. LUPAŞCU, Tudor; MITINA, Tatiana; GOREACIOC, Tatiana;  CULIGHIN, Elena; CIBOTARU, Silvia;  POVAR, Igor;  DEMCHENKO, Pavlo; KOZLOV, Kostiantyn; VOITKO, Oleksandr.  Procedeu de oxidare a pectinelor. Brevet de invenție nr. 9675 din 12.11.2020.
 3. LUPASCU, T., MITINA, T., GOREACIOC, T., CULIGHIN, E., CIBOTARU, S., POVAR, I., DEMCHENCKO, P., KOZLOV, K., VOITKO, O. Procedeu de oxidare a pectinei. Hotărâre pozitiva nr. 9675 din 2020.12.11. Hotarire pozitivă de acordare brevetului de inventie  nr. a 2020 0031 din 2020.04.08.

Proiecte naționale


 1. Cercetări avansate în chimia computațională și ecologică, identificarea procedeelor tehnologice de tratare, formare a calității și cantității apelor (cod: 010603).
  Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: Dr. habilitat Igor POVAR

 2. ANCD/20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă

   Perioada de realizare: 2020-2023
   Conducător: academician, dr. habilitat, prof. Tudor Lupașcu

2. CȘSDT/15.817.02.16A. Dirijarea caracteristicilor sorbțional-structurale ale adsorbanţilor carbonici şi minerali şi a materialelor polifuncţionale în
    scopul utilizării lor în practică

    Perioada de realizare: 2015-2019
    Conducător: academician, dr. habilitat, prof. Tudor Lupașcu

Proiecte bilaterale

 1. AȘM-FRCFB/15.820.18.02.04/B. Catalizatori cu oxizi de metale pentru tratarea apei: sinteză, proprietăți, utilizare
  Perioada de realizare: 2015-2016
  Conducător: dr., conf. cerc. Raisa Nastas


Proiecte internaționale

 1. HORIZON-MSCA-2022-SE-01/101131382. Adsorbanți durabili multifuncționali pentru tratarea apei asistați de tehnologii cu plasmă și pentru protecția sănătății împotriva xenobioticelor (CLEANWATER)
   
 2. H2020-MSCA-RISE-2016/734641. Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications (NANOMED)

    Perioada de realizare: 2017-2020
    Conducător: academician, dr. habilitat, prof. Tudor Lupașcu

2. RESINFRA 2017-2018. Eficientizarea monitorizării conținutului de metale grele în componentele mediului ambiant
    Perioada de realizare: 2017-2018
    Conducător: academician, dr. habilitat, prof. Tudor Lupașcu

3. COST/CA18202. Network for equilibria and chemical thermodynamics advanced research (NECTAR)
    Perioada de realizare: 2019-2023
    Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar

4. FP7-PEOPLE-2013-IRSES/612484. Materiale biocompatibile/bioactive nanostructurate (NANOBIOMAT)
    Perioada de realizare: 2014-2017 
    Conducător: academician, dr. habilitat, prof. Tudor Lupașcu

Proiecte pentru tineri cercetători

 1. ANCD/19.80012.80.07A. Valorificarea reziduului de piroliză a anvelopelor prin obținerea pigmenților și suplimentelor
  Perioada de realizare: 2019
  Conducător: dr. Oleg Petuhov

Noutăți

11.12.2021