Raisa NASTAS

Titlul: Doctor, conferențiar cercetător
Funcția: Cercetător științific coordonator în  Laboratorul Chimia Ecologică
Birou:  324
Telefon/fax: (+373 22) 73 97 31
Email: raisa.nastas @ sti.usm.md
nastasraisa @ yahoo.com
raisa.nastas @ ichem.md
Profil/cont personal:

Scopus Author ID
ORCID 
ResearchGate 
Google scholar
Academia
Instrumentul Bibliometric Național
AGEPI

 

Domeniul de cercetare
 • Obţinerea cărbunilor activi din materii prime vegetale; obţinerea catalizatorilor pe suport de cărbune activ cu proprietăţi selective de oxidare a poluanţilor.
 • Studierea parametrilor de structură şi a capacităţii de adsorbţie a adsorbanţilor carbonici; cercetarea chimiei suprafeţei adsorbanţilor carbonici; evaluarea proprietăților redox ale adsorbanţilor carbonici. 
 • Adsorbţia substanţelor toxice pe cărbuni activi; îmbunătățirea procedeelor de tratare a apei; testarea tehnologiilor de tratare a apei în condiții de câmp. 
Publicații relevante
Proiecte

Capitole din monografii 

 1. T. Lupascu, R. Nastas, V. Rusu. Treatment of sulfurous waters using activated carbons. In book: Management of Water Quality in Moldova, Chapter 11, Editor Gh. Duca, London: Springer 2014, pp. 209-224 DOI 10.1007/978-3-319-02708-1_11
 2. T. Lupascu T., R. Nastas, Synthesis, studying of porous structure, sorption properties and using of new active carbons obtained from vegetal raw. In book: Adsorption, adsorbents and sorption processes of nanoporous materials. Moscow: Granita, 2011, p. 425-446. ISBN 978-5-94691-460-4. [in Russian]
 3. T. Lupascu, R. Nastas, M. Ciobanu, T. Arapu, V. Rusu. Removal of hydrogen sulfide, ammonia and nitrite ions from water solutions using modified active carbons. Combined and Hybrid Adsorbents. Ed. by Loureiro J.M., Kartel M.T. Springer. 2006, pp. 243-248 ISBN 978-1-4020-5172-2.


Articole

 1. Aricu, Aculina; Nastas, Raisa; Cocu, Maria. The institute of chemistry at 60 years anniversary. Brief history, achievements and perspectives. In: Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 1(14), pp. 8-31. ISSN 1857-1727. DOI: 10.19261/cjm.2019.349
 2. Duca Gh., Arîcu A., Nastas R., Cocu M. Slujitor a două muze: chimia și ecologia. Acad. Tudor LUPAȘCU la 70 de ani. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2020, 1(56), 182-183. ISSN 1857-0461
 3. Nastas, R.; Goreacioc, T.; Gînsari, I.; Cebotari, I.; Lupaşcu, T.; Sandu, M.; Tărîţă, A.; Mitina, T. Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă. Buletinul A.Ș.M. Ştiinṭele vieții, 2019, Chișinău, Republica Moldova, nr. 2 (338), p. 171-179. ISSN 1857-064X
 4. Ivanets, A.I.; Nastas, R.I.; Kuznetsova, T.F.; Azarova, T.A.; Postolachi, L.V.; Ginsari, I.N.; Voronets, E.A.; Rusu, V.I.; Lupascu, T.G. Regularities of Modification of Active Carbons by Oxygen-Containing Manganese Compounds. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2018, 54 (4), 587–593. ISSN 2070-2051, DOI: 10.1134/S2070205118040056 
 5. I. Ginsari, L. Postolachi, V. Rusu, O. Petuhov, T. Goreacioc, T. Lupascu, R. Nastas. Modification of carbonaceous adsorbents with manganese compounds. Chem. J. Mold., 2015, 10, 92-94. DOI: dx.doi.org/10.19261/cjm.2015.10(2).12 
 6. Nastas, R., Rusu, V., Lupaşcu, T. Stabilirea proprietăţilor acido-bazice ale cărbunilor activi Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe reale şi ale naturii, 2016, vol II. ISSN: 1814-3237. nr.6(96), 170-177, CZU: 621.3.035: 665.7
 7. R. Nastas, V. Rusu, T. Lupascu. Copper impregnated activated carbon for the treatment of sulphurous waters. Environ. Eng. Manag. J., 2013, 12, 937-942
 8. T. Lupascu, R. Nastas, V. Rusu, Gh. Duca. Study of hydrogen sulfide removal from groundwater. Environ.Eng. Manag. J., 2012, 11, 603-606.
 9. M. Tcaci, C. Himcinschi, R. Nastas, O. Petuhov, T. Lupascu, D.R.T. Zahn Non-destructive characterization of modified activated carbon. Rev. Chim. (Bucharest), 2011, 62, 727-731.
 10. R. Nastas, V. Rusu, M. Giurginca, A. Meghea, T. Lupaşcu, Alteration of Chemical Structure of the Active Vegetal Coals. Rev. Chim. (Bucharest), 2008, 59, 159-164.
 11. T. Lupascu, G.A. Petukhova, R. Nastas, N.S. Polyakov. Pore structure and adsorption properties of stone active carbons prepared by physicochemical and chemical activation methods. Rus. Chem. Bull., 2006, 55, 770-775
 12. M. Mercedes Maroto-Valer, I. Dranca, D. Clifford, T. Lupascu, R. Nastas, C. A. Leon y Leon. Thermal regeneration of activated carbons saturated with ortho- and meta-chlorophenols. Thermochim. Acta, 2006, 444, 32-40 https://doi.org/10.1016/j.tca.2006.03.004 
 13. M. Mercedes Maroto-Valer, I. Dranca, T. Lupascu, R. Nastas. Effect of adsorbate polarity on thermodesorption profiles from oxidized and metal-impregnated activated carbons. Cabon, 2004, 42, 2655-2659 https://doi.org/10.1016/j.carbon.2004.06.007 
 14. T. Lupascu, R. Nastas, A. Meghea, Z. Abdulfatah, M. Giuginca. Characterization of active coal obtained from non-conventional materials. Rev. Chim., 2004, 55, 805-807
 15. Gh. Duca, T. Lupaşcu, P. Vlad, V. Kulciţki, R. Nastas Studies on the water solubilization processes of oenotannins and their phisico-chemical properties. Chem. J. Mold., 2006, 1, 60-64 DOI: dx.doi.org/10.19261/cjm.2006.01(1).01 
   

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice

 1. Nastas, R., Rusu, V., Lupascu, T. Oxidation of sulphur species on active carbon: the suggested mechanism. Proceedings book of 21 International symposium “The environment and the industry”. Bucharest, Romania, 2018, 84-91, ISSN-L: 1843-5831 DOI: http://doi.org/10.21698/simi.2018.fp10 
 2. Goreacioc, T; Nastas R; Sandu, M; Lupascu, T; Tarita, A. Removal of nitrite ions from water in dynamic and oxic conditions. In: 21st International Symposium “The Environment and the Industry” – SIMI 2018. Bucharest, Romania, 2018, 119-126. ISSN-L: 1843-5831 DOI: http://doi.org/10.21698/simi.2018.fp15 
 3. Nastas, R.; Ginsari, I.; Goreacioc, T.; Rusu, V. And Lupascu, T. Adsorption of nitrite ions on nut shells active carbons. Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology CEST 2015, Rhodes, Greece, 3-5 September 2015, Paper ID: CEST2015_00164, 4 p.
 4. Nastas, R.; Rusu, V.; Lupascu, T. Eliminarea hidrogenului sulfurat din apa subterană. Materialele Conferinţei Internaţionale Mediul şi schimbarea climei: de la viziune la acţiune, 5-6 iunie 2015, Chişinău, Republica Moldova, p. 157-160. ISBN: 978-9975-9898-7-9.
 5. Ginsari, I.; Nastas, R. Adaptarea metodei ABTS●+ pentru determinarea proprietăţilor antioxidante ale cărbunilor activi. Conferinţa Ştiinţifică internaţională „Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei”. 2018, Cahul, R Moldova 316-321, ISBN 978-9975-88-040-4.
 6. Ginsari, I.; Nastas, R. Analiza spectrală în domeniul IR a cărbunelui activ modificat cu clor. Conferința Științifică a Doctoranzilor (cu participare internațională), ediția a VI-a, Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Chișinău, 15 iunie 2017, 120-125. ISBN 978-9975-108-15-7.
 7. Ginsari, I.; Nastas, R. Modificarea și caracterizarea cărbunelui activ din coji de nuci. Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie 2017, Cahul, R Moldova, 272-276. ISBN 978-9975-88-019-0. 
 8. Goreacioc, T.; Sandu, M.; Nastas, R.; Tărîţă, A. Poluarea apelor de suprafaṭă ṣi subterane cu compuṣi ai azotului. Impactul antropic asupra calităṭii mediului. Culegere de articole științifice. Chişinău: Institutul de Ecologie și Geografie, 2019, p. 203-211. ISBN: 978-9975-3308-0-0
   

Teze ale comunicărilor ştiinţifice

 1. Goreacioc, T.; Nastas, R.; Sandu, M.; Lupascu, T. Adsorption of nitrite ions on CAN-7 active carbon. International conference Achievements and Perspectives of Modern Chemistry, dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry. October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova. Book of abstracts. p. 108. ISBN: 978-9975-62-428-2.
 2. Goreacioc, T.; Nastas, R.; Gromovoy, T.; Lupascu, T. Evaluation of active carbons surface groups by TPD-MS technique. International conference Achievements and Perspectives of Modern Chemistry, dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry. October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova. Book of abstracts. p. 131. ISBN: 978-9975-62-428-2. 
 3. Goreacioc, T.; Nastas, R.; Ginsari, I.; Cebotari, I.; Lupascu, T. Testing of active carbons for removal of nitrite ions from water. International conference Achievements and Perspectives of Modern Chemistry, dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry. October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova. Book of abstracts. p. 174. ISBN: 978-9975-62-428-2. 
 4. Ginsari I., Nastas R. Characteristics of nut shells activated carbons. International conference Achievements and Perspectives of Modern Chemistry, dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry. October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova. Book of abstracts. p. 103. ISBN: 978-9975-62-428-2. 
 5. Ginsari I., Nastas R., Lupascu T., Poddubnaya O., Puziy A. Determination of surface groups on activated carbons by Boehm and Potentiometric titrations. International conference Achievements and Perspectives of Modern Chemistry, dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry. October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova. Book of abstracts. p. 148. ISBN: 978-9975-62-428-2. 
 6. Nastas R., Ginsari I., Lupascu T. Vegetal active carbons for adsorption of toxic metal ions. International conference Achievements and Perspectives of Modern Chemistry, dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry. October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova. Book of abstracts. p. 183. ISBN: 978-9975-62-428-2. 
 7. Ginsari, I., Nastas R. “Carbonaceous adsorbents for removal of pollutants from water. Abstracts Book of the 6th International Conference EEC-2017. March 2-3 2017 Chisinau, Republic of Moldova, p. 218. 
 8. Ginsari, I., Gromovoy, T., Nastas, R., Lupascu, T. “Temperature programmed decomposition of nut shells active carbons”. Abstracts Book of the 4th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, August 28-31, 2017, Chisinau, Republic of Moldova, p. 191.
 9. Ginsari, I.; Nastas, R. Spectrophotometric evaluation of antioxidant activity of active carbons by ABTS•+ method. Abstracts book of 11 International symposium, Timisoara, Romania. 2018, 56.
 10. Goreacioc, T.; Nastas, R.; Lupascu, T.; Rusu, V. Removal of nitrite ions from natural water by using AG-5. Abstracts Book of the 6th International Conference EEC-2017. March 2-3 2017 Chisinau, Republic of Moldova, p. 104.
 11. Goreacioc, T.; Nastas, R.; Lupaşcu, T. Testing of modified active carbons for removal of nitrite ions from water. In: Abstracts Book of International Symposium „Environment and Industry”, 29-30 October 2015, Bucharest, Romania, 64.
 12. Lupascu, T.; Nastas, R.; Ciobanu, M.; Botan, V.; Rusu, V.; Duca, Gh. Innovative processes of treating of the underground waters in drinking purposes. Abstracts Book of the 6th International Conference EEC-2017. March 2-3 2017 Chisinau, Republic of Moldova, p. 98.
 13. Lupascu, T.; Nastas, R.; Ivanets, A.; Postolachi, L.; Azarova, T.; Rusu, V.; Kuznetsova, T.; Petuhov, O.; Ginsari, I.; Goreacioc, T. Porous structure of active carbons modified with manganese compounds. Ukrainian conference with international participation “Chemistry, Physics and Technology of Surface” devoted to the 30th anniversary of the founding of Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine and Workshop Nanostructered Biocompatible/Bioactive Materials. 2016, Kyiv, Ukraine, 69.
 14. Lupaşcu, T.; Ciobanu, M.; Nastas, R.; Petuhov, O. Obtaining and study of new activated carbons for ecologically sustainable technologies. International symposium “The environment and industry” SIMI, Book of abstracts. 2018, 36-37. DOI: http: //doi.org/10.21698/simi.2018.ab11 
 15. Nastas, R.; Ginsari, I.; Rusu,V.; Lupascu, T. Adsorption of nitrite ions on modified active carbons. In: Abstracts Book of the 15th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment, ICCE, 20-24 September 2015, Leipzig, Germany, a_5497_1432126801.
 16. Nastas, R.; Ivanets, A.; Postolachi, L.; Varanets, Y.; Azarova, T.; Ginsari, I.; Goreacioc, T.; Rusu, V.; Petuhov, O.; Lupascu, T. Metal oxide catalysts for water purification. Abstracts Book of the 6th International Conference EEC-2017. March 2-3 2017 Chisinau, Republic of Moldova, p. 174.
 17. Nastas, R.; Lupascu, T.; Postolachi, L.; Rusu, V.; Petuhov, O.; Ginsari, I.; Goreacioc, T. Active carbons modified with manganese compounds. Ukrainian conference with international participation “Chemistry, Physics and Technology of Surface” devoted to the 30th anniversary of the founding of Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine and Workshop Nanostructered Biocompatible/Bioactive Materials. 2016, Kyiv, Ukraine, 72.
 18. Nastas, R.; Lupascu, T.; Rusu, V. Active carbons obtained from grape seeds. Abstracts Book of the 6th International Conference EEC-2017. March 2-3 2017 Chisinau, Republic of Moldova, p. 167.
 19. Nastas, R.; Postolachi, L.; Ginsari, I.; Goreacioc, T.; Rusu, V.; Petuhov, O.; Lupascu, T. Evaluation of redox properties of modified active carbons. 19th International Symposium – SIMI 2016 “The environment and the industry”, Book of Abstracts, Bucharest, Romania, 2016, 107-108.
 20. Nastas, R.; Rusu, V.; Lupascu, T. Suggested mechanism of hydrogen sulphide oxidation on active carbons. Abstracts book of 11 International symposium, Timisoara, Romania. 2018, 47.
 21. Nastas, R.; Rusu, V.; Lupascu, T.; Maftuleac, A.; Goreacioc, T.; Ginsari, I. Removal of hydrogen sulphide from ground water of Republic of Moldova. Book of Abstracts, WASTEnet 2015 Scientific Conference "Sustainable Solutions To Wastewater Management: Maximizing The Impact Of Territorial Co-Operation" Kavala, Greece, l9th-21st June 2015, p. 38.
 22. Иванец А., Лупашку Т., Настас Р., Кузнецова Т., Азарова Т., Постолаки Л., Гынсарь И. Закономерности модифицирования активных углей кислородсодержащими соединениями марганца. III Всероссийская конференция с международным участием “Актуальные проблемы адсорбции”, Москва, Россия, 2016, 137-138.
   

Brevete de invenţie

 1. Rusu, V.; Nastas, R.; Maftuleac, A.; Paniş, A.; Lupaşcu, T. Procedeu de purificare a apelor de hidrogen sulfurat şi sulfuri. Brevet de invenţie MD 4142, 2012-07-31.
 2. Lupaşcu T., Nastas R. Procedeu de purificare a apelor subterane de hidrogen sulfurat şi/sau sulfuri. Brevet de invenţie. MD 3097, BOPI nr. 7/2006.
 3. Lupaşcu T., Nastas R., Scutaru M., et. al. Procedeu de obţinere a cărbunelui activat din seminţe de struguri. Brevet de invenţie MD 2304, BOPI Nr. 11/2003.
 4. Lupaşcu T., Nastas R., Goncear V., Ghicavâi V., Urâtu D. Procedeu de obţinere a cărbunelui activat din seminţe de struguri. Brevet de invenţie MD 2381, BOPI Nr. 2/2004.
 5. Lupaşcu T., Nastas R. Procedeu de obţinere a cărbunelui activ din subproduse vegetale cu obţinerea concomitentă a soluţiilor de fosfaţi. Brevet de invenţie MD 2496, BOPI Nr. 7/2004.
 6. Lupaşcu T., Nastas R. Procedeu de purificare a apelor de hidrogen sulfurat şi/sau sulfuri. Brevet de invenţie MD 2480, BOPI nr. 6/2004. 

Naționale

 1. Cercetări avansate în chimia computațională și ecologică, identificarea procedeelor tehnologice de tratare, formare a calității și cantității apelor (cod: 010603).Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: Dr. habilitat Igor POVAR
   
 2. ANCD/20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: academician Tudor LUPAȘCU
   
 3. CSSDT/15.817.02.16A. Dirijarea caracteristicilor sorbțional-structurale ale adsorbanţilor carbonici şi minerali şi a materialelor polifuncţionale în scopul utilizării lor în practică
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: academician Tudor LUPAȘCU


Internaționale

 1. HORIZON-MSCA-2022-SE-01/101131382. Adsorbanți durabili multifuncționali pentru tratarea apei asistați de tehnologii cu plasmă și pentru protecția sănătății împotriva xenobioticelor (CLEANWATER)
  Perioada de realizare: 2023-2027;
  Conducător: Dr., conf. cerc. Raisa NASTAS

 2. COST/CA21126. Carbon molecular nanostructures in space (NanoSpace).
  Perioada de realizare: 2022-2026;
  Conducător: Dr., conf. cerc. Raisa NASTAS

 3. 2020-MSCA-RISE-2016/734641. Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications (NANOMED)
  Perioada de realizare: 2017-2020
  Conducător: academician Tudor LUPAȘCU
   
 4. COST/CA18202. Network for equilibria and chemical thermodynamics advanced research (NECTAR).
  Perioada de realizare: 2019-2023
  Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Igor POVAR
   
 5. UNDP/CCAC/2019. Suport pentru planificarea acțiunilor la nivel național în vederea reducerii poluanților climatici de scurtă durată.
  Perioada de realizare: 2019-2021
  Conducător: Dr., conf. cerc. Oleg BOGDEVICI
   
 6. AȘM-FRCFB/15.820.18.02.04/B. Catalizatori cu oxizi de metale pentru tratarea apei: sinteză, proprietăți, utilizare
  Perioada de realizare: 2015-2016
  Conducător: dr. Raisa NASTAS