Laboratorul Chimie Bioanorganică și Nanocompozite


laborator CBN
 

Șeful laboratorului dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN

Birou:  230
Telefon: (+373 22) 73 97 55
Email:

vasile.lozan @ sti.usm.md
vasilelozan @ gmail.com

 

 

 


Scurt istoric

Laboratorul Chimie Bioanorganică și Nanocompozite a fost înființat în a. 1975 (cu denumirea laboratorul de Chimie Bioanorganică) de către dr. habilitat, profesorul Dumitru Batîr. La sfârșitul anului 1988, acad. Constantin Turtă a fost ales în funcția de șef de laborator, dând o nouă suflare laboratorului prin implementarea metodelor moderne (la acea vreme) Spectroscopia de Rezonanță Nucleară Gama (spectroscopia Mössbauer) și a magnetochimiei.

În a. 2006, odată cu crearea Centrului Chimie Fizică și Nanocompozite, laboratorul a fost redenumit în laboratorul de Chimie Bioinorganică și Nanocompozite.

Domenii de cercetare
 • Sinteza și studiul a noi combinații coordinative homo-, heteronucleare și polimerice ale metalelor de tip ns-, 3d- si 4f- cu acizi carboxilici și de tip baze Schiff, precum și liganzi mono- si polidentați cu diverși atomi donori;
 • Studiul structurii moleculare şi cristaline prin difracția cu raze X pe monocristal și pulbere a compușilor sintetizați (în colaborare cu alte institute);
 • Spectrele IR, UV-Viz, Mössbauer, RMN, TG, RES și proprietățile sorbtive ale compușilor sintetizați;
 • Testarea compuşilor sintetizaţi ca single-molecule-magnets (SMM), catalizatori, compuși polimerici poroși, nanomateriale magnetice și substanțe biologic-active.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți

Vasile LOZAN
dr. habilitat, conf. cerc.
Șef laborator

birou 230
tel.: (+373 22) 73 97 55
email: vasile.lozan @ sti.usm.md;
vasilelozan @ gmail.com; vasile.lozan @ ichem.md

Vadim DRUȚĂ
dr., conf. univ.
Cercetător științific coordonator

birou 247
tel.: (+373 22) 73 97 22
email: vadim.druta @ sti.usm.md;
vaddr22 @ yahoo.com; vadim.druta @ ichem.md

Olesea CUZAN
dr.
Cercetător științific superior

birou 210
tel.: (+373 22) 73 97 55
email: olesea.cuzan @ sti.usm.md;
olesea_cuzan @ yahoo.comolesea.cuzan-munteanu @ ichem.md

Silvia MELNIC
dr.
Cercetător științific superior

birou 210
tel.: (+373 22) 73 79 55
email: silmel_sm @ yahoo.com; silvia.melnic @ ichem.md

Sergiu ȘOVA
dr
Cercetător științific superior

birou 210
tel.: (+373 22) 73 79 55
email: shova @ icmpp.ro

Diana DRAGANCEA
dr., conf. cerc.
Cercetător științific superior

birou 206
tel.: (+373 22) 73 79 55
email: diana.dragancea @ sti.usm.md;
ddragancea @ gmail.com, diana.dragancea @ ichem.md

Tudor JOVMIR
Cercetător științific

birou 201a
tel.: (+373 22) 73 79 55
email: tudor.jovmir @ sti.usm.md;
tjovmir @ gmail.com, tudor.jovmir @ ichem.md

Viorina GORINCIOI
dr.
Cercetător științific

birou 216
tel.: (+373 22) 73 97 22
email: viorina.gorincioi @ sti.usm.md;
oviorina @ gmail.com, viorina.gorincioi @ ichem.md

Irina VODĂ
Cercetător științific

birou 247
tel.: (+373 22) 73 97 22
email: irina.voda @ sti.usm.md;
 irinavoda86 @ mail.ru; irina.voda @ ichem.md

Elena NEGUȚA
Cercetător științific
birou 213
tel.: (+373 22) 73 97 22
email: neguta26elena @ gmail.com
Ion DERIVOLCOV
Cercetător științific stagiar
birou 201
tel.: (+373 22) 73 97 22
email: ion.derivolcov @ sti.usm.mdderivolcov99 @ gmail.com 

Articole din reviste cu factor de impact

 1. BEJAN, D.;, BAHRIN, L.-G.; SHOVA, S.; MARANGOCI, N.L.; KOKCAM-DEMIR, U.;LOZAN, V.; JANIAK, C. New microporous lanthanide organic frameworks. Synthesis,structure, luminescence, sorption, and catalytic acylation of 2-naphthol. Molecules. 2020,25, 3055; doi:10.3390/molecules25133055 (IF 3.267)
 2. CUZAN-MUNTEANU, O.; SIRBU, D.; GIORGI, M.; SHOVA, S.; GIBSON, E.A.; RÉGLIER, M.; ORIO, M.; MARTINS, L.M.D.R.S.; BENNISTON, A.C. Neutral Lipophilic Palladium(II) Complexes and their Applications in Electrocatalytic Hydrogen Production and C‐C Coupling Reactions. European Journal of Inorganic Chemistry. 2020,10, 813-822. ISSN 1099-0682. doi: 10.1002/ejic.201901283 (IF: 2.578).
 3.  LOZAN V.; MAKHLOUFI G.; DRUTA V.; BOUROSH P.; KRAVTSOV V.; MARANGOCI N.; HEERING C.; JANIAK Ch. Synthesis and structure of zinc(II) and cobalt(II) coordination polymers involving the elongated 2’, 3’, 5’, 6’ tetramethylterphenyl-4, 4”-dicarboxylate ligand. Inorgcanica Chimica Acta, 2020, 506, 119500. doi.org/10.1016/j.ica.2020.119500 (IF: 2,433).
 4. BRATANOVICI, B.-I.; NICOLESCU, A.; SHOVA, S.; DASCĂLU, I.-A.;ARDELEANU, R.; LOZAN, V.; ROMAN, Gh. Design and synthesis of novel ditopic ligands with a pyrazole ring in the central unit. Research on Chemical Intermediates. 2020, 46, 1587–1611. (I.F. 2,064) https://doi.org/10.1007/s11164-019-04052-3.
 5. BAHRIN, L.-G.; BEJAN. D.; SHOVA, S.; GDANIEC, M.; FRONC, M.; LOZAN, V.; JANIAK, C. Alkali- and alkaline-earth metal–organic networks based on a tetra(4-Carboxy-phenyl) bimesitylene-linker, Polyhedron, 2019, 173, 114128, https://doi.org/10.1016/j.poly.2019.114128 (I.F. 2.343)
 6. DASCĂLU, I.-A., MIKHALYOVA, E., SHOVA, S., BRATANOVICI, B.I., ARDELEANU, R., MARANGOCI, N.L., LOZAN, V., ROMAN, G. Synthesis, crystal structure and luminescent properties of isoreticular lanthanide–organic frameworks based on a tetramethyl-substituted terphenyldicarboxylic acid. In: Polyhedron, 2021, nr. 194. ISSN 0277-5387, DOI:10.1016/j.poly.2020.114929 (IF = 2.88)
 7. BRATANOVICI, B.-I., SHOVA, S., LOZAN, V., DASCALU, I.-A., ARDELEANU, R., ROMAN, G. 1-(4-Carboxyphenyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid – A versatile ligand for the preparation of coordination polymers and mononuclear complexes. In: Polyhedron, v.200, 15 May 2021, https://doi.org/10.1016/j.poly.2021.115115. (IF = 2.88)
 8. CUBA, L.; GORINCIOI, E.; DRAGANCEA, D.; SHOVA, S.; BOUROSH, P. Noncovalent Interactions in the Architectures with Substituted Salicylaldehyde Semicarbazones. In: Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya. 2021, nr. 7(47), pp.488-501, DOI: 10.1134/S1070328421070034 (IF = 1,168)
 9. DRAGANCEA, D., NOVITKI, Gh., MADALAN, A.M., ANDRUH, M. New cyanido-bridged heterometallic 3d-4f 1D coordination polymers: Synthesis, crystal structures and magnetic properties. In: Magnetochemistry. 2021, nr. 5(7), pp. 1-14. ISSN 2312-7481, DOI:10.3390/magnetochemistry7050057. (IF = 2,193)
 10. GULEA, A., GRAUR, V.О., ULCHINA, I., BOUROSH, P., SMAGLII, V., GARBUZ, O., TSAPKOV, V.I. Synthesis, Structure, and Biological Activity of Mixed-Ligand Amine-Containing Copper(II) Coordination Compounds with 2-(2-Hydroxybenzylidene)-N-(prop-2-en-1-yl)hydrazinecarbothioamide. In: Russian Journal of General Chemistry. 2021, nr. 1(91), pp. 98-107. ISSN 1070-3632, DOI: 10.1134/S1070363221010114. (IF = 0,81)
 11. ARAUZO, A., BARTOLOME, B., LUZON, J., ALONSO-GUTIÉRREZ, P., VLAD, A., CAZACU, M., ZALTARIOV, M.-F., SHOVA, S., BARTOLOME, J., TURTA, C. In: Molecules. Basel, Switzerland. 2021, nr. 18(26), pp. 1-26. , DOI: 10.3390/molecules26185626. (IF = 4,411)
 12. TSYMBAL, L.V., ANDRIICHUK, I.L., LOZAN, V., SHOVA, S., LAMPEKA, Y.D. Synthesis and crystal structure of diaqua(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane) zinc(II) bis(hydrogen-4-phosphonato-biphenyl-40-carboxylato)(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane) zinc(II). In: Acta Cryst. 2022. E78, 625–628.https://doi.org/10.1107/S2056989022004534.
 13. CUZAN,O.; SHOVA, S.; NOVITCHI, G.; LOZAN, V. Synthesis, characterization and magnetochemical study of cobalt, nickel and manganese coordination polymers, Inorganica Chimica Acta, 2023, 553, pp. 121526. ISSN 0020-1693, DOI: 10.1016/j.ica.2023.121526 (IF: 3.118)
 14. TERENTI, N.; MELNIC, E.; FRUTH, V.; NEDELKO, N.; ALESHKEVYCH, P.;  LEWINSKA, S.; SLAWSKA-WANIEWSKA, A.; KRAVTSOV, V.Ch.; LAZARESCU, A.; LOZAN, V. Synthesis and microstructure of BaMnO3 oxide obtained from coordination precursor. Journal of Solid State Chemistry V.324, August 2023, 124108  https://doi.org/10.1016/j.jssc.2023.124108 (IF: 3,656)


Brevete de invenţie

 1. LUPAŞCU, L.; JOVMIR, T.; POPA, T.; LOZAN, V. Aplicare a 2,6-bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden) -4-metilfenolato- tricloro- dicupru hidrat în calitate de remediu contra bacteriilor fitopatogene. Brevet de invenție MD 4663. 2019-12-31.
 2. JOVMIR, T.; BURDUNIUC, O.; POPA, T.; DRUŢĂ, V.; GULEA, A.; LOZAN, V. Compus hidrosolubil 2,6- bis (S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro- dicupru- hidrat pentru utilizare în calitate de remediu antimicotic. Brevet de invenție MD 4696, B1.2019.04.04, BOPI 5/2020, p. 67.
 3. JOVMIR, T.; BĂLAN, G.; POPA, T.; DRUŢĂ, V.; GULEA, A.; LOZAN, V. Compus hidrosolubil 2,6- bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro- dicupru-hidrat pentru utilizare în calitate de remediu farmaceutic selectiv contra bacteriilor Gram-pozitive. Brevet de invenție MD 4687 B1, 2019.04.04, BOPI nr. 04/2020, p. 41.
 4. GORINCHOY, V.; LOZAN, V.; BURDUNIUC, O.; BALAN, G.; TSAPCOV, V.; GULEA A. Utilizarea tetrasalicilatului de bariu-cupru în calitate de inhibitor al proliferării fungilor din specia Cryptococcus Neoformans. BOPI nr.9/2020, 4712 B1 (2020.09.30).
 5. JOVMIR, T., BĂLAN, G., POPA, T., DRUȚĂ, V., GULEA, A., LOZAN V.  Compus hidrosolubil 2,6-bis(S-metilizotiosemicarbazidometilen)-4-metilfenolato-tricloro-dicupru hidrat în calitate de remediu farmaceutic selectiv contra bacteriilor Gram-pozitive. Brevet de invenție MD4687 C1, data eliberării 2021.01.31.
 6. JOVMIR, T.,BURDUNIUC, O.,POPA, T., DRUȚĂ, V., GULEA, A., LOZAN, V. MD4696 C1, Compus hidrosolubil 2,6-bis(S- metilizotiosemicarbazidometi-len)-4-metilfenolato-tricloro-dicupru hidrat în calitate de remediu antimicotic.  Brevet de invenție MD4696 C1, data eliberării 2021.02.28.
 7. LOZAN V., JOVMIR T.; PARȘUTIN Vl., COVALI Al. Procedeu de protecția a oțelului de coroziune în apă. Brevet de invenție MD1615 Y; Data publicării: 2021-04-30.
 8. LOZAN, V., PARȘUTIN, Vl., COVALI, Al., JOVMIR, T. Procedeu de protecție a oțelurilor contra coroziunii în apă. Brevet de invenție MD1534 Z; data eliberării 2021.12.31.
 9. GULEA, A., GRAUR, V., ȚAPCOV, V., BĂLAN, G., LOZAN, V.  Utilizarea  cloro-{N-prop-2-en-1-il-N'-[1-(piridin-2-il)etilidencarbamohidrazontioato}cupru în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor din specia Acinetobacter baumannii.  Brevet de invenție MD nr. 4810. Publicat BOPI. Nr. 6/2022. P. 50
 10. LOZAN, V., PARSHUTIN, Vl., COVALI, Al., JOVMIR, T. Procedeu de protecție a oțelului de coroziune în apă.  Brevet de invenție, MD 1726 Y 2023.11.30. BOPI nr.11/2023.
 11. GULEA, A., GRAUR, V., BALAN, G., ȚAPCOV, V., TODERAȘ, I., LOZAN, V. Nitrato- (N-(prop-2-en-1-il)-N,-(1-(piridin-2-il)-etiliden)carbamohidrazontio) cupru, care manifestă activitate antimicrobiană față de bacteriile din specia Streptococcus pneumoniae. Brevet de inventie, MD4842 C1 2023.01.31 BOPI nr.1/2023.

Manual

 1. DRUŢĂ, V.; GÎNSARI, I.; DRUŢĂ, R. Chimia fizică. Îndrumar de laborator, Ch.: UnAȘM, 2017, 46 p. ISBN 978-9975-108-39-3
   

 

Proiecte naționale

 1. Sinteza și studiul materialelor noi în baza combinațiilor complexe cu liganzi polifuncționali și cu proprietăți utile în medicină, biologie și tehnică (cod: 010602).
  Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: dr. habilitat Vasile LOZAN
   
 2. ANCD/20.80009.5007.04. Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN
   
 3. CSȘSDT/15.817.02.01F. Compuși coordinativi mono- și polinucleari ai metalelor de tranziție și de tip s- ca materiale fotocatalitice, poroase, nanostructurate pentru fotoliza apei ca componente a securutății energetic
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN
   
 4. CSSDT/16.00353.02.01F. Noi combinații complexe mono- și polinucleare ale s- și 3d-metalelor în calitate de catalizatori, substanțe poroase și precursori a nanomaterialelor
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN
   
 5. CSȘDT/14.518.04.08A. Sinteza și studiul comlecșilor polinucleari ai metalelor s-, nd-, 4f ca catalizatori în procese chimice, substanțe poroase și precursori ai nanomaterialelor
  Perioada de realizare: 2014-2015
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN
   

Proiecte bilaterale

 1. AȘM-BMBF/13.820.08.03/GF. Polimeri coordinativi poroşi robuşti
  Perioada de realizare: 2013-2015
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN


Proiecte internaționale:

 1. H2020/CMCE-EU-RI. Development of international cooperation in the field of research “Water photolysis” (DCIDCPRFA)
  Perioada de realizare: 2015-2016
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN