Institutul de Chimie la Festivalul „Strășeni, mon amur”

09.08.2021
Festival Straseni


Institutul de Chimie a participat la Festivalul „Strășeni, mon amour”, care s-a desfășurat la data de 8 august 2021 în Rezervația Naturală ”Codrii” (s. Lozova, rl Strășeni). Festivalul a fost organizat de către Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și  implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Festivalul „Strășeni, mon amour” este un eveniment social de promovare a serviciilor publice locale prietenoase mediului (colectarea deșeurilor, conectarea la sistemul centralizat de apă și canalizare, etc), a transparenței la nivelul Autorităților Publice Locale și a implicării civice.

În cadrul atelierului ”Discuție privind calitatea apei cu experții calității apei”, cercetătorul științific al Institutului de Chimie Culighin Elena a participat cu o prezentare orală întitulată: „Calitatea apei/Lipsa apei potabile în localitățile Republicii Moldova”. Au fost relatate informații ce țin de resursele de apă din Republica Moldova, aspectele legislative de reglementare a calității apei potabile, compoziția chimică a acesteia și rezultatele studiilor, și datele statistice ce țin de calitatea apei potabile, corespunderea acesteia normelor reglementate. De asemenea, a fost prezentat și un material informativ  (poster) cu genericul: ”Calitatea apei in Republica Moldova”. Participanții la lucrările atelierului au manifestat interes deosebit față de acest subiect, discutându-se aspecte privind influența consumului apei ce nu corespunde actelor normative și care sunt sursele ce influențează înrăutățirea calității și stării resurselor de apă, etc.