La multi ani Academicianului Isaac Bersuker!

12.02.2023

Mulți ani academicianului Isaac Bersuker în cadrul webinarului “Spontaneous Symmetry Breaking and Jahn-Teller Effects”

La 12 februarie am sărbătorit o aniversare frumoasă în comunitatea științifică și cea a chimiștilor – 95 ani de la nașterea academicianului Isaac Bersuker.

Acest eveniment frumos a fost marcat prin organizarea, pe 10 februarie, a seminarului științific “Spontaneous Symmetry Breaking and Jahn-Teller Effects” („Spargerea spontană a simetriei și efectele Jahn-Teller”). Evenimentul organizat de Institutul de Chimie și Academia de Științe a Moldovei a fost moderat de academicianul Gheorghe Duca, șeful Centrului Chimie Fizică și Anorganică și președintele Societății de Chimie din Moldova și academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei.

Prin mesajul de deschidere a webinarului, academicianul Duca a remarcat activitatea științifică a academicianului Isaac Bersuker legată de studiul efectului Jahn-Teller, începând cu descoperirea științifică intitulată „Fenomenul de scindare-tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare de degenerare electronică”, înregistrată în anul 1976, conform căreia a fost descoperit un fenomen nou de scindare a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare degenerată sau cvasi-degenerată, cauzată de tranzițiile tunel între configurațiile lor echivalente distorsionate, formate de interacțiunea electron-vibrațională.

Participanții au vizionat și o galerie fotografică a celor mai importante momente din viața și activitatea academicianului Isaac Bersuker.

Analogia academicianului Duca dintre locația în care se află academicianul Bersuker, în Moldova sau SUA, și conceptul dualismului corpuscul-undă, conform căruia materia prezintă simultan proprietăți ondulatorii și corpusculare, pe de altă parte, a demonstrat că acad. Isaac Bersuker se află în Austin și în Chișinău, ca și o undă, totodată, dumnealui este mereu cu noi.

Academicianul Ion Tighineanu a făcut de asemenea referire la prezența concomitentă a domnului Isaac Bersuker în două locuri în spațiu, explicând acest fenomen din punctul de vedere al fizicii cuantice.

Președintele AȘM a mulțumit echipei Institutului de Chimie pentru inițiativa de a organiza acest seminar, accentuând că Prezidiul AȘM a decis să confere o distincție academicianului Isaac Bersuker cu ocazia aniversării. Chiar dacă domnului academician Bersuker a reușit să adune în palmaresul său practic toate distincțiile AȘM, medalia „Nicolae Milescu Spătarul” face excepție. La fel cum Nicolae Milescu Spătarul a fost o personalitate la interfața a 2 secole, la fel și academicianul Bersuker face legătura dintre 2 secole și milenii.

Dr. habilitat Aculina Arîcu, directorul Institutului de Chimie, a adus felicitări academicianului Isaac Bersuker în numele Institutului de Chimie, menționând aportul la dezvoltarea institutului, deschiderea unei noi direcții de cercetare și fondarea unei școli științifice în domeniul chimiei cuantice și, în special, contribuția la dezvoltarea teoriei generale a efectului Jahn-Teller și teoriei vibronice a feroelectricității.

Isaac Bersuker este autor a 15 cărți, prima apărută în 1962, și mai mult de 600 de lucrări academice. Cărțile sale despre JTE și PJTE, publicate în 1984, 1989 și 2006, au fost cele mai influente. Potrivit Google Scholar, cumulativ, aceste trei monografii au fost citate de peste 3000 de ori.

Discipolii academicianului Bersuker, 50 de doctori în științe și 10 doctori habilitați, care activează în numeroase universități și instituții de cercetare din Franța, Belgia, Spania, Israel, Statele Unite, Turcia și alte țări continuă ideile academicianului.

Pentru activitatea prodigioasă, contribuțiile remarcabile în domeniul științelor chimice, i-a fost decernată Diploma de Onoare a Societății de Chimie din Republica Moldova.

În cadrul seminarului, acad. Isaac Bersuker a susținut prelegerea publică „Spargerea spontană a simetriei – o lege a naturii”. Au fost trecute în revistă principalele etape ale itinerarului acad. Isaac Bersuker spre știință, începând cu școala primară, școala de meserii, Universitatea din Chișinău, Universitatea din Leningrad (astăzi Sankt-Peteresburg), unde a obținut titlul de doctor în științe, și activitatea de durată în cadrul Institutului de Chimie și la Universitatea Texas din Austin, SUA.

Multiple aplicații ale efectelor Jahn-Teller și spargerii spontane a simetriei în diverse domenii de cercetare au fost prezentate de participanții la seminar, care au inclus cercetători de-a lungurl globului.

Profesorul Victor Polinger în prezentarea „70 de ani de căutare a adevărului științific”, despre activitatea de cercetare a academicianului Isaac Bersuker, a evidențiat momentele principale din cariera științifică, inclusiv crearea Laboratorului de chimie cuantică la Institutul de Chimie și activitatea la Universitatea Texas din Austin.

Dr. habilitat Natalia Gorincioi, care a activat împreună cu academicianul Isaac Bersuker în decurs de câteva decenii, a relatat despre pseudo-efectul Jahn-Teller în stările de tranziție ale proceselor redox, iar profesorul Liviu Cibotaru de la Universitatea din Leuven, Belgia, discipol al academicianului Isaac Bersuker, a prezentat „Ordinea vibronică dinamică în cristale Jahn-Teller”.

Doamna profesor Yang Liu de la Institutul de Tehnologii din Harbin, China, care a început colaborarea cu domnul Isaac Bersuker la Universitatea din Austin în anul 2008, a pus în evidență utilizarea pseudo-efectului Jahn-Teller în fotochimie și procesele de cataliză, menționând că acest efect este un instrument puternic pentru înțelegerea originii structurii moleculare, prezicerea noilor fenomene și o arie largă de aplicații în fizică, chimie, energetică, știința materialelor etc.

Profesorul Solomon Stavrov de la Institutul de Medicină Moleculară, Universitatea din Tel Aviv, Israel, care și-a început activitatea de cercetare în laboratorul condus de academicianul Isaac Bersuker la Institutul de Chimie din Chișinău, a elucidat utilizarea efectului Jahn-Teller în domeniul bio-medicinii.

Legătura dintre efectul și pseudo-efectul Jahn-Teller în stare excitată și spin-crossoverul vibronic a fost analizată în prezentarea profesorului Pablo Garcia-Fernandez de la Universitatea din Cantabria, ca rezultat al investigațiilor efectuate între anii 2005 și 2007 în grupul condus de academicianul Isaac Bersuker și profesorul James Boggs la Universitatea Texas din Austin, în cadrul proiectului de postdoctorat.

Un alt exemplu de aplicare a efectului Jahn-Teller în domeniul semiconductorilor cu centre adânci, a fost demonstrată de profesorul N. S. Averkiev de la Institutul Fizico-Tehnic din Sankt Petersburg, Rusia.

Profesorul Hiroyasi Koizumi de la Universitatea din Tsukuba, Japonia, a demonstrat aplicarea efectului Jahn-Teller în domeniul supraconductibilității.

La finalul seminarului, academicianul Isaac Bersuker a mulțumit organizatorilor și prezentatorilor pentru contribuții și felicitări și i-a îndemnat să pregătească rezultatele demonstrate pentru publicare în revista Chemistry Journal of Moldova, fondator al căreia este Institutul de Chimie.

La lucrările seminarului au participat în regim on-line cca 50 de cercetători.

Pentru cei care nu au reușit să participe la seminarul științific “Spontaneous Symmetry Breaking and Jahn-Teller Effects” („Spargerea spontană a simetriei și efectele Jahn-Teller”), dedicat aniversării a 95-a din ziua nașterii academicianului Isaac Bersuker,  înregistrarea poate fi vizionată la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=CmKYpJ0rBpE&ab_channel=IDSITV. Fiind realizată de IDSI.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

46