Ședința SȘP privind evaluarea tezei de doctor în științe chimice

19.05.2023

Se anunţă ședința Seminarului Știinţific de Profil ad-hoc la specialitatea: 143.01. Chimie organică din cadrul Universității de Stat din Moldova în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în științe chimice întitulată: „Izotiocianatocalcone și derivații lor. Sinteză și proprietăți”, la specialitatea: 143.01. Chimie organică.

Autor: Ana POPUȘOI, 

Conducător științific: Nicanor BARBĂ, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Om emerit al Republicii Moldova; 

Consultant științific: Aurelian GULEA, academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Om Emerit al Republicii Moldova.

Ședința va avea loc marți, 6 iunie 2023, ora 14.00, sala mică a Institutului de Chimie (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349).

Sunt invitați toți autorii.

Sursa:
Cuvinte-cheie: