Susţinerea publică a tezei de doctor în științe chimice

02.01.2024

Institutul de Chimie al USM anunţă susţinerea publică a tezei de doctor în științe chimice cu titlul: ,,Izotiocianatocalcone și derivații lor. Sinteză și proprietăți’’, la specialitatea 143.01. Chimie organică.

Autor: POPUȘOI Ana

Conducător științific: BARBĂ Nicanor, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Om emerit al Republicii Moldova

Consultant științific: GULEA Aurelian, academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Om Emerit al Republicii Moldova

Data susținerii: 10 ianuarie 2024

Ora: 14:00

Adresa: Institutul de Chimie, USM. Sala mică, etajul 3, str. Academiei 3, Chișinău, Republica Moldova MD-2028

Componența consiliului științific specializat D 143.01-23-90 (Aprobat de ANACEC din 27 octombrie 2023):

ARÎCU Aculina, președinte al CŞS, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător

LUNGU Lidia, secretar științific al CŞS, doctor în științe chimice

KULCIȚKI Veaceslav, membru al CŞS, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător

BOTNARU Maria, membru al CŞS, doctor în științe chimice, conferențiar universitar

GUREV Angela, membru al CŞS, doctor în științe chimice, conferențiar universitar

ROBU Ștefan, membru al CŞS, doctor în științe chimice, conferențiar universitar

Referenți oficiali:

CHEPTĂNARU Constantin, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, USMF

MACAEV Fliur, doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM, Institutul de Chimie, USM

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova,  la Biblioteca Centrală USM, precum și pe pagina web a ANACEC (https://www.anacec.md/files/Popusoi-teza.pdfhttps://www.anacec.md/files/popusoi-rezumat.pdf) și pe pagina web a USM (https://usm.md/?p=25577).

Avizele și comentariile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului ([email protected]).

Sunt invitați toți doritorii.