Arsene Ion

Titlul: Doctor în științe chimice, conferențiar universitar
Funcția: Cercetător ştiinţific superior
Laborator: Chimie Fizică și Cuantică
Birou:  449
Telefon/fax: (+373 22) 73 96 49
Email: [email protected]
[email protected]
Profil/cont personal:

Google scholar
Scopus Author ID
ORCID
Instrumentul Bibliometric Național 

Domeniul de cercetare

Chimie fizică; Studiul structurii electronice şi stabilității sistemelor moleculare; Studiul suprafeţelor de energie potenţială, dinamica, profilul energetic şi mecanismul reacţiilor chimice.

Publicații relevante
Proiecte

Articole naționale și internaționale

 1. ARSENE, I.; GORINCHOY, N.; GORBACHEV, M. Theoretical study of the mechanism of the free radical DPPH• inhibition process under the action of vitamin C. Conferinţa ştiinţifico-practică internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” 19-20 martie 2022 Volumul II Chimie. Proceedings, p. 20-25. ISBN 978-9975-76-391-2
 2. GORBACHEV, M.; GORINCHOY, N.; BALAN, I.; ARSENE, I. DFT evidence of charge transfer complexes formation in reactions of organic antioxidant acids with the DPPH• and ABTS•+ radicals: the crucial role of solvents. Conferinţa ştiinţifico-practică internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” 19-20 martie 2022 Volumul II Chimie. Proceedings, p. 127-132. ISBN 978-9975-76-391-2.
 3. BALAN, I.; GORBACHEV, M.; GORINCHOY, N.; ARSENE, I. Pseudo jahn-teller origin of the proton-transfer energy barrier in the proton-bound dimers. Conferinţa ştiinţifico-practică internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, 19-20 martie, 2022, Volumul II Chimie, Proceedings, p. 43-49. ISBN 978-9975-76-391-2.
 4. ARSENE, I.; PURCEL, Z. Theoretical study of the antioxidant capacity of flavonoids as biological active substances in plants. Conferinţa ştiinţifico-practică internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” 19-20 martie 2022 Volumul II Chimie. Proceedings, p. 31-35. ISBN 978-9975-76-391-2.
 5. Arsene Ion. Studiul teoretic al descompunerii peroxidului de hidrogen cu complecşi dinucleari ai manganului. Studia universitatis moldaviae. Științe reale și ale naturii. 2015, 6(86), p.168-175. Categoria B ISSN 1814-3237.
 6. Mikhail Gorbachev, Natalia Gorinchoy, Ion Arsene Antioxidant properties of dihydroxyfumaric acid and its dimethyl ether: A comparative DFT study of their reactions with the stable radical DPPH*. Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2015, 10(1), p.89-94.
 7. Э. Б. Коропчану, О. А. Болога, И. Арсене, А. Витиу, И. И. Булхак, Н. Горинчой, П. Н. Боурош. Синтез и исследование продуктов внутрисферного замещения в азид-содержащих диоксиматах Co(iii). Координационнаяхимия. 2016. Т. 42. № 8, p. 480-502(IF=0,6).
 8. Mikhail Yu. Gorbachev, Natalia N. Gorinchoy, Ion Arsene Surface tension of near-boiling liquids with intramolecular πσ*-hyperconjugation: DFT calculations. Journal of Molecular Liquids. Volume 237, July 2017, Pages 108–112 (IF=3,65).
 9. Codreanu S., Arsene I., Coropceanu E. Utilizarea unor modalități moderne de calcule cuanto-chimice a stării energiei sistemelor moleculare în cursul de chimie. În: Acta et commentationes. Științe ale educației. Revistă științifică, Nr. 1(10), 2017, p. 147-156.
 10. Codreanu S., Arsene I., Coropceanu E. The development of research competence based on quantum calculation of molecular systems. Social Sciences and Education Research Review, 5(1),2018, p. 95-109. ISSN 2392-9683.
 11. Sergiu Codreanu, Ion Arsene, Eduard Coropceanu Active interdisciplinary research training context for developing innovative competence in chemistry. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia and Didacticam Biologiae Pertinentia 8 (2018) p. 102-112. ISSN 2083-7276 DOI 10.24917/20837276.8.10.
 12. Sergiu Codreanu, Ion Arsene, Eduard Coropceanu. Theoretical study of some phenomena and processes in the course of organic chemistry. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia and Didacticam Biologiae Pertinentia 8 (2018) p. 151-159. ISSN 2083-7276 DOI 10.24917/20837276.8.15
 13. Gorinchoy N. N., Arsene I., Bersuker I. B. Buckybowl Structure of Sumanenes and Distortions of Thiophenes Induced by the Pseudo Jahn-Teller Effect. J. Phys.: Conf. Ser. 1148 012005, 2018, p. 1-12.
 14. I. Arsene, N. Gorinchoy. DFT study of the entire reaction cycle of H2O2 decomposition and O2 generation catalyzedby Fenton reagent. Chemistry Journal of Moldova, V. 14(1), 2019, p. 88-97. DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.543.
 15. Coropceanu E., Arsene I., Șargarovschi V., Purcel Z. Studiul instabilității unor izomeri ai alcoolilor nesaturați și a reacțiilor intermediare în procesul transformării tautomerice în cadrul cursului de chimie organică. Acta et commentationes. Științe ale Educației. 2019. Nr. 2. P. 32-42. ISSN 1857-0623
 16. COROPCEANU, E., ARSENE, I., ȘARGAROVSCHI, V., PURCEL, Z. Efficient method of studying the intermediate reactions in the halogenation process of 2-methyl-butane in the course of organic chemistry. In: Acta et commentationes. Științe ale Educației. 2019, nr. 4, pp. 46-55. ISSN 1857-0632
   

Teze la conferințe

 1. GORINCHOY, N.; BALAN, I.; GORBACHEV, M.; ARSENE, I.; POLINGER, V.; DUCA, GH.; BERSUKER, I. The H-bond in environmental redox processes as a pseudo Jahn-Teller Effect. The 7th International Conference "ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY-2022", March 3-4, 2022, Chisinau, Republic of Moldova, Book of Abstracts, p. 30. ISBN 978-9975-159-06-7
 2. ARSENE, I.; GORINCHOY, N.; GORBACHEV, M. Theoretical study of the three-stages radical mechanism of the reaction of dihydroxyfumaric acid with the stable radical DPPH•. The 7th International Conference "ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY-2022", March 3-4, 2022, Chisinau, Republic of Moldova, p. 41. ISBN 978-9975-159-06-7
 3. Ion Arsene and Natalia Gorinchoy. DFT study of transition states and products of radical reaction HO2● + HO2●. The XVIII-th International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry", Chişinău, Moldova, October 8-9, 2015, p. 37.
 4. GERU, I. I.; BARBA, A. N.; GORBACHOV, M. YU.; GORINCHOY, N. N.; ARSENE, I. I. Stable macromolecular complex ”CdSe quantum dot+oleic acid molecule+γ-cyclodextrin”: NMR and quantum-chemical studies. In: Abstracts of the MSCMP-2016 (8-th International Conference on "Materials Science and Condensed Matter Physics", September 12-16, 2016, Chişinău, Moldova, SSNN 4P, p. 204.
 5. Codreanu S., Arsene I., Coropceanu E. Abordări interdisciplinare a unor subiecte la chimie în baza modelărilor computaționale. Conferința Științifico-practică națională cu participare internațională „reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar”. Chișinău, Republica Moldova, 27-28 Octombrie 2017.
 6. N. N. Gorinchoy, I. Arsene, I. B. Bersuker. Buckybowl Structure of Sumanenes and Analogous Compounds Induced by the Pseudo Jahn-Teller Effect. The XXIVth International Symposium on the Jahn-Teller Effect 24th-29th June 2018 - Santander (Spain).
 7. N. N. Gorinchoy, I. Arsene. Planarization of Thiophene Heterodimers via Suppression of the Pseudo Jahn-Teller Effect. The XXIVth International Symposium on the Jahn-Teller Effect 24th-29th June 2018 - Santander (Spain).
 8. Codreanu S., Arsene I., Coropceanu E. Using calculation programs for determining the energy state of izomers. The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM-2018, Chișinău, Moldova, September 20-23, 2018.
 9. Codreanu S., Arsene I., Coropceanu E. Posibilități de utilizare a calculelor cuantice pentru studiul teoretic al profilului energetic a unor reacții radicalice în cursul de chimie. Conferința republicană a cadrelor didactice, Chișinău, UST, Republica Moldova, 10-11 martie 2018. (comunicare orală)
 10. Codreanu S., Arsene I. Coropceanu, E. Studiul energeticii procesului de substituție a unor liganzi din compuși coordinativi. Conferința științifică națională cu participare internațională. Învățământ superior: tradiții, valori, perspective, 28-29 septembrie 2018. (comunicare orală)
 11. Purcel Zinaida, Arsene Ion, Șargarovschi Viorica, Coropceanu Eduard  Studiul instabilității unor izomeri ai alcoolilor nesaturați și a reacțiilor intermediare în procesul transformării tautomerice în cadrul cursului de chimie organică. Materialele conferinței republicane a cadrelor didactice. Chișinău, R. Moldova. Chișinău, UST, Republica Moldova, 1-2 martie 2019. (comunicare orală)
 12. Dabija Dumitrița, Arsene Ion. Utilizarea în procesul de instruire la chimie aunor studii teoretice a reacțiilor radicalice cu participarea peroxidului de hidrogen. Conferința republicană a cadrelor didactice. Chișinău, UST, Republica Moldova, 1-2 martie 2019. (comunicare orală)
 13. Coropceanu Eduard, Arsene Ion, Șargarovschi Viorica, Purcel ZinaidaStudiul teoretic al stabilității produșilor obținuți la prima etapă a procesului de bromurare a 2-metil-butanului în cadrul cursului de chimie organică. Conferința științifică națională cu participare internațională. Chișinău, R. Moldova. Chișinău, UST, Republica Moldova. Vol. I, 27-28 septembrie 2019. (comunicare orală)
 14. Ion Arsene, Zinaida Purcel. Studiul instabilităţii unor izomeri ai alcoolilor nesaturaţi şi a reacţiilor intermediare în procesul transformării tautomerice. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor "Chimia - frontieră deschisă spre cunoaştere",ediţia a X-a, Iaşi, 20-21 iunie 2019, p.28-29. (comunicare orală)
 15. Ion Arsene, Natalia Gorinchioy, Zinaida Purcel. Theoretical study of keto-enol tautomerism of 2-methylprop-1-en-1-ol. Internatinal conference achievements and perspectives of modern chemistry, book of abstracts, October 9-11, 2019, Chișinău, Republica Moldova, p. 71. ISBN 978-9975-62-428-2. (poster)
 16. Ion Arsene, Natalia Gorinchioy, Iolanta Balan, Victor Ciornea. Quantum-chemical study of the mechanism of new dimeric complexes of trivalent chromium obtaining. Internatinal conference achievements and perspectives of modern chemistry, October 9-11, 2019, Chișinău, Republica Moldova, p. 70. ISBN 978-9975-62-428-2. (poster)
 17. Mihail Gorbachev, Ion Arsene, Natalia Gorinchioy. Influence of nano-particles of TiO2 on relative antioxidant activities of fumaric and dihydroxyfumaric acid: DFT investigation of their reactions with DPPH. Internatinal conference achievements and perspectives of modern chemistry, October 9-11, 2019, Chișinău, Republica Moldova, p. 105. ISBN 978-9975-62-428-2. (poster)
 18. ARSENE, Ion, PURCEL, Zinaida, COROPCEANU, Eduard. Metodologia studiului probabilității decurgerii reacțiilor intermediare în procesul de condensare a acidului α-amino-izovalerianic cu acidul α-amino-etanoic. Conferința Republicană a Cadrelor Didactice. 28-29 februarie 2020. (comunicare orală)
 19. Arsene I., Gorbachev M. Yu., Gorinchoy N. N.DFT study of radical mechanism for the reaction of dihydroxifumaric acid with the stable radical DPPH. III International (XIII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists CURRENT CHEMICAL PROBLEMS. March 25–27, 2020, Vinnytsia, p. 30. ISSN on-line 2708-0544.