Aviz privind susţinerea publică a tezei de doctor habilitat

15.01.2021

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în științe chimice (în regim online)

Candidat:  dr., conf. cerc. LOZAN Vasile


Consiliul ştiinţific specializat ad-hocDH 141.01-05 din cadrul Institutului de Chimie:

Preşedinte al Consiliului științific specializat

BULHAC Ion – doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, șef de laborator, Institutul de Chimie.

Secretar științific al Consiliului științific specializat

COCU Maria –  doctor în științe chimice, conferențiar cercetător, secretar științific, Institutul de Chimie.

Membri ai Consiliului Științific Specializat:

GULEA Aurelian – academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, șef de laborator, Universitatea de Stat din Moldova.

DICUSAR Alexandr – membru corespondent, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, șef de laborator, Institutul de Fizică Aplicată.

UNGUR Nicon – doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător,  cercetător științific principal, Institutul de Chimie.

 
Referenți oficiali:

PUI Aurelian – doctor în științe chimice, profesor universitar, Universitatea   „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România.

GUȚANU Vasile doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător, Universitatea de Stat din Moldova.

MACAEV Fliur – doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător, șef de laborator, Institutul de Chimie.

 

Titlul tezei: ”Studiul compuşilor coordinativi macrociclici şi cu contur deschis ai unor metale în baza 2,6-diformiltiofenolului”.

 Specialitatea: 141.01. Chimie anorganică

Data: 20 ianuarie 2021

Ora: 1400

Ședință se va desfășura în regim online prin intermediul platformei Zoom.

Linkul de participare la ședință: https://us02web.zoom.us/j/88155485616 

Meeting ID: 881 5548 5616.
 

Teza de doctor habilitat poate fi consultată online http://www.cnaa.md  și la Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.

Înregistrarea video a ședinței poate fi vizualizată aici.

Sunt invitați toți doritorii!

Cuvinte-cheie: