Noutăți

16.07.2021
| Vizualizări: 10
Точки роста – Ştiinţa în Republica Moldova [...]
12.07.2021
| Vizualizări: 17
Interviul Dlui Dr. Victor Doraș cu Academicianul Gheorghe Duca D-stra sunteți cunoscut ca un savant cu renume și manager al științei cu experiență. Deci, vreau să vă pun o întrebare, puțin naivă. În ce constă importanța științei? La baza dezvoltării economiilor contemporane stă dezvoltarea tehnologică, iar aceasta este absolut imposibilă fără fundament ştiinţific. Națiunile trebuie să producă știință și tehnologie pentru a sprijini puterea politică, socială şi economică, creşterea bunăstarii oamenilor, precum şi poziția proprie într-un sistem global. Dar, dezvoltarea științei și tehnologiei [...]
21.06.2021
| Vizualizări: 81
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe chimice, în regim online Candidat: VITIU Aliona Titlul tezei: ”Compuşi coordinativi ai unor metale tranziţionale cu liganzi polidentaţi ce conţin azot, oxigen şi sulf. Sinteză, arhitectură structurală, proprietăţi” Specialitatea: 141.01. Chimie anorganică Conducători științifici: BOUROȘ Pavlina, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător COROPCEANU Eduard, doctor în științe chimice, profesor universitar Data: 2 iulie 2021, ora: 14:00 Local: sala de ședințe (bir. 349, et. 3), Institutul de Chimie, str. Academiei, 3, or. Chișinău. Link-ul [...]
31.05.2021
| Vizualizări: 127
Şcoala doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice anunţă susţinerea publică (în regim online) a tezei de doctorat cu titlul: "Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometinici”, elaborată de către studentul–doctorand LOZOVAN Vasile, program de doctorat 141.01. Chimie anorganică, domeniul științific: Științe ale naturii. Conducător de doctorat: dr. în șt. chimice, prof. univ. Eduard COROPCEANU; Conducător științific în cotutelă: dr. în șt. chimice, conf. cerc. Marina FONARI. Data: 18 iunie 2021, ora 14.00 [...]
06.05.2021
| Vizualizări: 28
Joi, 03 iunie 2021 ora 11:00, în incinta Institutului de Chimie (bir. 349, etajul 3), va avea loc ședința Comisiei de Îndrumare Extinsă pentru evaluarea preliminară a tezei de doctor în științe chimice cu titlul: Evaluarea influenței chimiei suprafeței adsorbanților carbonici în procesul de adsorbție a poluanților, la specialitatea 144.01 - Chimie fizică, elaborată de către doctoranda GÎNSARI Irina. Conducător științific - dr., conf. cerc. NASTAS Raisa. Componența Comisiei de Îndrumare Extinse a fost aprobată de Consiliului Științific al Consorțiului Național administrat de Universitatea de [...]
04.05.2021
| Vizualizări: 31
Luni, 17 mai 2021 ora 14:00, în incinta Institutului de Chimie (bir. 349, etajul 3), va avea loc ședința Comisiei de evaluare preliminară a tezei de doctor în ştiinţe chimice, elaborată de către studentul-doctorand Dmitrii BILAN cu titlul: "Sinteza și studiile oxindolilor optic activi”, la specialitatea 143.01 - Chimie organică. Conducător ştiinţific - dr. habilitat, prof. Fliur MACAEV Componenţa Comisiei: 1. UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător – Președintele Comisiei, Institutul de Chimie, USM; 2. LUNGU Lidia, doctor în științe chimice – secretar [...]
26.04.2021
| Vizualizări: 357
Comemorarea Academicianului Nicolae GĂRBĂLĂU – PATRIARHUL CHIMIEI COORDINATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA​​​​​​ Seminar științific 4 august 2021, ora 9:00, Chișinău, Republica Moldova https://us02web.zoom.us/j/82817642500?pwd=Z3RWaG96Y3YzbHlzUWVWRUwxcDJydz09 La 4 august 2021 se vor împlini 90 de ani din ziua naşterii distinsului savant chimist Nicolae GĂRBĂLĂU, Academician al AŞM, Doctor habilitat în științe chimice, Profesor universitar, laureat al Premiului de Stat în domeniul Știinţei şi Tehnicii, fondator al Școlii științifice în domeniul chimiei compușilor coordinativi, macrociclici și [...]
07.04.2021
| Vizualizări: 56
Institutul de Chimie angajează STICLAR (pentru lucrul cu sticla chimică). Îndatoririle postului: Munca presupune tăierea și polizarea cu mașini de șlefuit și materiale abrazive, modelarea muchiilor teșite atât ale suprafețelor plate cât și curbe ale sticlei la o mașina de șlefuit, tăierea manuală, honuirea și polizarea produselor din sticlă, pregătirea separată a materialelor abrazive și instrumentelor de muncă necesare, inclusiv reglarea mașinilor de tăiat și șlefuit, polizarea chimica a capetelor sau pieselor din sticlă. Condițiile de muncă: Munca se desfășoară de obicei în atelierul de [...]
10.03.2021
| Vizualizări: 89
În perioada 25-27 mai 2021 își va desfășura lucrările, în regim online, evenimentul științific: ”The 16th International Conference of Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building - OPROTEH 2021”. Conferința este organizată de către Facultatea de Inginerie a Univeristății "Vasile Alecsandri" din or. Bacău, România. Mai multe detalii puteți afla accesând pagina conferinței: http://oproteh.ub.ro/. [...]