Noutăți

26.09.2023
| Vizualizări: 52
Miercuri, 27 septembrie 2023, ora 14:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Academicianul Cristian SILVESTRU de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România va prezenta lecția publică întitulată: "MAIN GROUP ORGANOMETALLICS AS METALLOLIGANDS FOR TRANSITION METALS - DISCRETE HETEROMETALLIC SPECIES, COORDINATION POLYMERS AND SUPRAMOLECULAR ARCHITECTURES". Date biografice ale Academicianului Cristian Silvestru. Sunt invitați toți doritorii. [...]
07.09.2023
| Vizualizări: 29
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, va fi examinată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, autor: dr. în științe chimice CIOCÂRLAN Alexandru. Data: 22 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie al USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Consultant științific: ARÎCU Aculina, dr. habilitat în științe chimice [...]
06.09.2023
| Vizualizări: 34
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.01. Chimie organică, va fi examinată teza de doctor în științe chimice cu titlul: „Sinteza și studiul unor N-(n-metilfenil)hidrazincarbotioamide cu proprietăți farmacofore”, autor: ERHAN Tatiana. Data: 19 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie, USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Conducător științific: UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, membru corespondent. Consultant științific: GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor [...]
25.08.2023
| Vizualizări: 90
Working Group 3 (WG3) NECTAR Workshop Sala de conferințe, str. Hincesti 55/4, Chișinău, Republica Moldova 29-30 august 2023 Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările Workshop-ului internațional WG3 NECTAR, organizat în cadrul proiectului COST Action CA18202- Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR) . COST Action CA18202 - Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR) este o rețea europeană care include circa 200 de cercetători din 31 de țări, implicați în studiul avansat al echilibrelor chimice: www [...]
21.08.2023
| Vizualizări: 48
Seminar științific cu participare internațională NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI 12-13 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova eveniment în regim mixt Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările seminarului științific cu participare internațională cu genericul: NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI, organizat de către Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi al Institutului de Chimie al Universității de Stat din Moldova. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023: “Noi substanțe cu potențial [...]
02.08.2023
| Vizualizări: 50
În baza acordului de colaborare semnat recent de către Directorul Institutului de Chimie al USM - dr. habilitat Aculina Arîcu cu Primarul com. Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) - Doamna Renata Gabor, echipa de cercetători din cadrul proiectului din ”Programul de stat (2020-2023)” cu titlul: „Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă”, condus de Academicianul Tudor Lupașcu au prelevat și analizat probe de apă din fântâni arteziene din comuna Iezărenii Vechi, care [...]
10.07.2023
| Vizualizări: 255
Seminar științific cu participare internațională 21 septembrie 2023, Chișinău, Republica Moldova Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările seminarului științific cu participare internațională cu genericul MATERIALE AVANSATE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI SUBSTANȚELOR CHIMICE TOXICE ASUPRA MEDIULUI ȘI SĂNĂTĂȚII (ADMATEH), organizat de către Laboratorul de Chimie Ecologică, Institutului de Chimie al Universității de Stat din Moldova. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023 “Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra [...]
03.07.2023
| Vizualizări: 132
La 30 iunie 2023 Institutul de Chimie al USM a semnat actul de implementare a unei scheme tehnologice pentru preepurarea apelor uzate industriale parvenite de la întreprinderea S.C. ”Sandriliona” SRL din or. Ialoveni. În cadrul S.C. ”Sandriliona” SRL a fost montată și implementată o instalație de preepurare a apelor uzate industriale parvenite de la producția de produse lactate și înghețată. Instalația a fost elaborată și recomandată de către ”Euromarket” SRL din or. Iași, România și are la bază procesul de preepurare prin flotare cu pre-tratare chimică, având scopul de a elimina eficient [...]
22.06.2023
| Vizualizări: 30
La 21 iunie 2023, Institutul de Chimie al USM a semnat un acord de colaborare științifico-practică cu Primăria comunei Iezărenii Vechi din raionul Sîngerei. Scopul acordului constă în stabilirea indicilor chimici de calitate a apelor din șase surse de aprovizionare a locuitorilor din com. Iezărenii Vechi și în caz de necesitate elaborarea procedeelor de potabilizare a apelor. Cercetările vor fi realizate în cadrul proiectului din Programul de stat (2020-2023) cu titlul: ”Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și [...]
20.06.2023
| Vizualizări: 32
Cercetătorii științifici din cadrul Institutului de Chimie ai USM au participat la cea de-a IX ediție a Salonului Internațional de Invenții și Inovații „TRAIAN VUIA”, care și-a desfășurat lucrările în perioada 15-17 iunie 2023 la Timișoara, România. În total au fost prezentate 9 lucrări de inventică, care au fost menționate cu 7 Medalii de Aur, 1 Medalie de Argint și Premiul Special oferit de Universitatea Titu Maiorescu din București. Institutul de Chimie al USM a delegat pentru participare la acest eveniment doi cercetători științifici: dr. habilitat Ion Bulhac și dr. habilitat Veaceslav [...]