Noutăți

26.04.2021
| Vizualizări: 286
Comemorarea Academicianului Nicolae GĂRBĂLĂU – PATRIARHUL CHIMIEI COORDINATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA​​​​​​ Seminar științific 4 august 2021, Chișinău, Republica Moldova La 4 august 2021 se vor împlini 90 de ani din ziua naşterii distinsului savant chimist Nicolae GĂRBĂLĂU, Academician al AŞM, Doctor habilitat în științe chimice, Profesor universitar, laureat al Premiului de Stat în domeniul Știinţei şi Tehnicii, fondator al Școlii științifice în domeniul chimiei compușilor coordinativi, macrociclici și supramoleculari în Republica Moldova. Pentru a aduce un omagiu Academicianului Nicolae [...]
07.04.2021
| Vizualizări: 51
Institutul de Chimie angajează STICLAR (pentru lucrul cu sticla chimică). Îndatoririle postului: Munca presupune tăierea și polizarea cu mașini de șlefuit și materiale abrazive, modelarea muchiilor teșite atât ale suprafețelor plate cât și curbe ale sticlei la o mașina de șlefuit, tăierea manuală, honuirea și polizarea produselor din sticlă, pregătirea separată a materialelor abrazive și instrumentelor de muncă necesare, inclusiv reglarea mașinilor de tăiat și șlefuit, polizarea chimica a capetelor sau pieselor din sticlă. Condițiile de muncă: Munca se desfășoară de obicei în atelierul de [...]
10.03.2021
| Vizualizări: 54
În perioada 25-27 mai 2021 își va desfășura lucrările, în regim online, evenimentul științific: ”The 16th International Conference of Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building - OPROTEH 2021”. Conferința este organizată de către Facultatea de Inginerie a Univeristății "Vasile Alecsandri" din or. Bacău, România. Mai multe detalii puteți afla accesând pagina conferinței: http://oproteh.ub.ro/. [...]
05.03.2021
| Vizualizări: 53
În perioada 20 noiembrie – 1 decembrie 2020 s-au desfășurat audierile publice ale rezultatelor obținute în cadrul Programelor de Stat (2020–2023), etapa anului 2020. Rapoartele ştiinţifice ale proiectelor de cercetare din cadrul Institutului de Chimie au fost audiate la ședința Consiliului științific din 24.11.2020 (în regim online), cu participarea experților din cadrul Secției de Științe Exacte și Inginerești a AȘM, conform Instrucțiunilor cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, aprobate de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare [...]
02.03.2021
| Vizualizări: 28
La răspântie de anotimpuri, când natura lasă în urmă vremuri reci… uneori chiar geroase și trece spre înviere și renaștere s-au născut pe lume două personalități marcante care au îmbrățișat cel mai captivant și mai superior domeniu al activității umane – știința. Suntem onorați să-i avem astăzi în breasla noastră, a chimiștilor, să trăim și să activăm alături de ei și împreună cu ei, să ne bucurăm de sugestiile, sfaturile lor, să ne îmbogățim din cunoștințele și experiența lor. Este vorba de doi academicieni care au văzut lumina zilei în raionul Sângerei la un interval de doi ani și două zile [...]
25.02.2021
| Vizualizări: 236
NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI Un destin pe altarul cercetării. Ediție omagială în memoria academicianului Pavel VLAD Seminar științific 4 iunie 2021, Chișinău, Republica Moldova Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere să vă invităm la lucrările seminarului științific “NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI. Un destin pe altarul cercetării. Ediție omagială în memoria academicianului Pavel VLAD”, care anul acesta ar fi împlinit vârsta de 85 ani. Lucrările seminarului se vor desfășura în regim online. Limbile de lucru - engleza şi româna. Evenimentul este organizat în cadrul [...]
12.02.2021
| Vizualizări: 96
Conferință Internațională ”Chimia ecologică și a mediului - 2022”, ediția a 7-ea (EEC-2022) 3-4 martie 2022, or. Chișinau, Republica Moldova EEC-2022, http://eec-2022.mrda.md/ Vă aducem la cunoștință că în anul următor pe data 3-4 martie 2022, la Chișinău, Republica Moldova este planificată cea de a 7-ea Conferință Internațională: ”Chimia Ecologică și a Mediului/ Ecological & Environmental Chemistry” (EEC-2022), care face parte din seria de conferințe de succes organizate de Republica Moldova pe parcursul a 35 de ani cu suportul organizațiilor naționale și internaționale. EEC-2022 este un [...]
08.02.2021
| Vizualizări: 43
Se anunţă susţinerea tezei de doctor Candidat: Serghei CURLAT Conducător ştiinţific: Fliur MACAEV, dr. habilitat în științe chimice, prof. cerc. Consiliul ştiinţific specializat: D 143.01-38 Titlul tezei: «Cинтез и исследование азотсодержащих производных 3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гептанов на основе (+)-3-карена»/“Sinteza şi cercetarea derivaților cu conţinut de azot ai 3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]heptanilor din (+)-3-carenă” Specialitatea: 143.01. – Chimie organică Data: 18 februarie 2021 Ora: 14.00 Local: Sala mică a Institutului de Chimie, str.Academiei, 3, or.Chișinău (bir. 349, et. 3) [...]
08.02.2021
| Vizualizări: 16
Institutului de Chimie anunță post vacant de cercetător științific în Laboratorul Chimie Ecologică. [...]