Noutăți

31.05.2023
| Vizualizări: 18
Tradițional, Academicianul Tudor Lupașcu a participat la sărbătoarea festivă “Ultimul sunet”, desfășurată la 30 mai 2023 în gimnaziul “Iurie Boghiu” din satul natal Flămînzeni, raionul Sîngerei. În cadrul acestei sărbători, pentru a 15-a oară consecutiv, academicianul Tudor Lupașcu a înmânat celor mai buni absolvenți Premiul nominal – „Academicianul Tudor Lupașcu” în valoare totală de 10 mii lei, premiu instituit în a. 2008 din resurse proprii. Conducerea gimnaziului a selectat cei mai buni 9 absolvenți, care au fost menționați după cum urmează: Locul I – patru premii – câte 1000 de lei [...]
19.05.2023
| Vizualizări: 25
Se anunţă ședința Seminarului Știinţific de Profil ad-hoc la specialitatea: 143.01. Chimie organică din cadrul Universității de Stat din Moldova în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în științe chimice întitulată: „Izotiocianatocalcone și derivații lor. Sinteză și proprietăți”, la specialitatea: 143.01. Chimie organică. Autor: Ana POPUȘOI, Conducător științific: Nicanor BARBĂ, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Om emerit al Republicii Moldova; Consultant științific: Aurelian GULEA, academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Om [...]
19.05.2023
| Vizualizări: 50
Vineri, 26 mai 2023, ora 11:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Profesorul Fănică CIMPOEȘU de la Institutul de Chimie Fizică “Ilie Murgulescu” al Academiei Române va prezenta lecția publică cu titlul: "A journey to the end of periodic table: the quantum chemistry of lanthanides" (”O călătorie la capătul sistemului periodic: chimia cuantică a lantanidelor”). Sunt invitați toți doritorii. [...]
18.05.2023
| Vizualizări: 11
Cu ocazia marcării Zilei Europei, Universitatea de Stat din Moldova a organizat la 17 mai 2023 evenimentul cu genericul: Ziua Europei USM-2023 Orășel European Universitar “Uniunea Europeană – Republica Moldova: împreună mai puternici!”. Evenimentul a reunit membrii comunității universitare, facultățile USM, institutele de cercetare ale USM, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați la Chișinău, alți oaspeți. Printre invitații speciali, care au vizitat Orășelul European Universitar au fost Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, E.S. Lorenzo Tomassoni, Ambasadorul Franței la Chișinău, E [...]
17.05.2023
| Vizualizări: 32
În perioada 11-13 mai 2023, Institutul de Chimie al USM a participat la cea de-a 15-a ediție a Expoziției Europene de Creativitate și Inovație EUROINVENT, unde au fost expuse 11 lucrări cu cele mai recente rezultate de inventică obținute de către cercetătorii științifici ai Institutului. În rezultatul evaluării de către membrii Juriului Internațional, lucrările au fost apreciate cu 7 Medalii de Aur, 4 Medalii de Argint, Diploma de Excelență acordată de către Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” din Iași, România, Premiul Special și Cupa de Aur acordate acad. Tudor Lupașcu. Mai [...]
10.05.2023
| Vizualizări: 18
Se anunță ședinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 144.01-23-1 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova pentru susţinerea publică a tezei de doctor în științe chimice cu titlul: „Cercetarea proprietăților antiradicalice ale acidului dihidroxifumaric și a unor derivați ai săi cu aplicarea metodelor cinetice și computaționale”. Candidat: Natalia BOLOCAN Specialitatea: 141.01. Chimie fizică Conducător științific: Gheorghe Duca, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, academician Data susținerii: 25 mai 2023 Ora: 14:00 Locația: blocul IV al USM, sala 222, strada A [...]
03.05.2023
| Vizualizări: 87
Joi, 4 mai 2023, ora 11:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Profesorul Radu SILAGHI-DUMITRESCU de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România va prezenta lecția publică cu titlul: "OLD DOGS, OLD TRICKS, NEW GLASSES: NEW CHEMISTRY WITH COBALAMIN AND REDOX AGENTS" La lecție sunt invitați toți doritorii. [...]
25.04.2023
| Vizualizări: 79
În baza acordului de colaborare semnat recent de către Directorul Institutului de Chimie al USM - dr. habilitat Aculina Arîcu cu Primarul com. Onițcani (raionul Criuleni) - Doamna Marina Tîrgola, echipa de cercetători din cadrul proiectului din ”Programul de stat (2020-2023)” cu titlul: „Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă”, condus de Academicianul Tudor Lupașcu au prelevat și analizat șase probe de apă din fântâni arteziene și izvoare din comuna Onițcani (raionul [...]
13.03.2023
| Vizualizări: 47
La Adunarea Generală a AȘM din 10 martie 2023, au fost aleși 19 membri corespondenți ai AȘM și 4 Membri de Onoare ai AȘM, desemnați în a treia decadă a lunii februarie de secțiile de științe pe domeniile lor de activitate. În urma votării secrete, Institutul de Chimie și-a consolidat potențialul științific cu doi noi membri corespondenți ai AȘM - dr. habilitat, prof. Fliur Macaev și dr. habilitat Nicon Ungur - personalități notorii în domeniul chimiei organice și bioorganice, savanți chimiști recunoscuți la nivel internațional. Cu această ocazie, colectivul Institutului de Chimie exprimă [...]