Aviz

21.12.2022

În cadrul acordului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova și Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN) din or. Dubna, cercetătorii Institutelor de cercetare și Universităților din Republica Moldova au posibilitatea de a efectua cercetări, utilizând infrastructura celor șapte laboratoare ale IUCN

  1. Veksler and Baldin Laboratory of High Energy Physics;
  2. Dzhelepov Laboratory of Nuclear Problems;
  3. Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics;
  4. Frank Laboratory of Neutron Physics;
  5. Flerov Laboratory of Nuclear Reactions;
  6. Meshcheryakov Laboratory of Information Technologies;
  7. Laboratory of Radiation Biology.

În cadrul laboratoarelor IUCN pot fi utilizate instalațiile de bază pentru:
- efectuarea cercetărilor cu neutroni (reactorul IBR-2: determinarea compoziției elementale (INAA și PGAA), determinarea structurii (neutron            small angle scattering), ș.a.),
- difractometria cu raze X (Xeuss 3.0 X-ray scattering),
- spectroscopia Raman,
- particole încărcate (DRIBs, EG-5, U400, ș.a.),
- încadrarea în colaborări mega-science (NICA (MPD, SPD), BAIKAL-GVD),
- sinteza noilor elemente din tabelul lui Mendeleev (SHE Factory),
- efectuarea modelărilor la supercomputer (Govorun).
- etc.

Posibilitățile și colaborările nu sunt limitate de lista prezentată mai sus. Informație mai detaliată privind instalațiile, colaborările și publicațiile poate fi găsită accesând paginile oficiale web ale laboratoarelor.

Centrul universitar IUCN propune programe de vizită și de efectuare a practicilor de calificare pentru cercetătorii și studenții instituțiilor științifice și educaționale ale țărilor membre ale IUCN.

Pentru detalii adiționale vă rugăm să contactați coordonatorii pentru colaborarea Institutului de Chimie din Republica Moldova cu Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din or. Dubna – acad. Gheorghe Duca și Constantin Hramco.

Date de contact:

Academician,  prof. Gheorghe DUCA, șef de Centru Chimie Fizică și Anorganică, Institutul de Chimie din Republica Moldova,
Tel.:  (+373 22) 72 79 11
Email: [email protected]
Web: https://ichem.md/centrul-chimie-fizica-si-anorganica

Constantin HRAMCO, cercetător ştiinţific, laboratorul Chimie Fizică și Cuantică, Institutul de Chimie din Republica Moldova
Tel:     (+373 22) 73 96 49
Email: [email protected]