Centrul Chimie Fizică și Anorganică

Duca G

 

Șef centru academician, dr. habilitat, prof. Gheorghe DUCA

Tel.:     (+373 22) 72 79 11
Email:  gheorghe.duca @ ichem.md
           
 ggduca @ gmail.com
Web:  https://ichem.md/centrul-chimie-fizica-si-anorganica

 

 

Centrul Chimie Fizică şi Anorganică a fost fondat în anul 2006. În componenţa Centrului activează trei laboratoare:


Obiective principale

  • Efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul chimiei cuantice, cineticii chimice, nanocompozitelor, chimiei coordinative și bioanorganice, conform temelor ştiinţifice ale laboratoarelor centrului.
  • Creșterea eficienței utilizării comune a echipamentelor unice de analiză (Spectrometru de rezonanță magnetică nucleară, Spectrometru de rezonanţă nucleară gama (Mösbauer), Spectrofotometru Stopped Flow), necesare pentru rezolvarea problemelor științifice identificate de direcțiile prioritare a dezvoltării științei și tehnicii în Republica Moldova.
  • Prestarea serviciilor de cercetări științifice și asigurarea cu măsurători de performanță prin acorduri de cooperare utilizând echipamentul din dotare (RMN - 1H, 19F, 13C, 15N, 31P, 119Sn, 59Co, etc.; RNG 57Fe, UV-Vis (190 - 1100 nm), etc.
  • Prestarea serviciilor cu plată pentru agenți economici folosind utilajul existent.
  • Pregătirea cadrelor ştiinţifice de calificare înaltă prin studii de doctorat şi postdoctorat în domeniul metodelor fizice şi fizico-chimie de cercetare.
  • Participarea în activități științifice și educaționale prin programe universitare și postuniversitare (masterat, doctorat) în colaborare cu Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir, Universitatea de Stat din Moldova  și Universitatea de Stat din Tiraspol pentru formarea personalului de calificare înaltă.
  • Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu instituții de cercetare în domenii similare sau conexe.


Infrastructura de cercetare

Infrastructura de cercetare existentă în cadrul Centrului Chimie Fizică şi Anorganică cuprinde aparate, instrumente și toate materialele necesare desfășurării activităților de cercetare propuse (Spectrometru de Rezonanţă Magnetică Nucleară 400 MHz, Spectrometru de Rezonanţă Nucleară Gama, Spectrofotometru UV-Vis, Spectrometru Stopped Flow E-100, evaporatoare rotative, agitatoare magnetice cu încălzire, balanțe analitice etc.). Aparatura poate să fie utilizată de toți membrii centrului, precum și de toți cercetătorii interesați din țară și de peste hotare.

spectrometru rmn
Spectrometrul RMN 400 MHz 

 

spectrometru mosbauer
Spectrometrul Rezonanță Nucleară Gama

 

spectrometru stopped flow
Spectrometrul Stopped Flow E-100
(KINTEK, SUA)

 

spectrometru
Spectrofotometrul UV/Vis LAMDA 25 
(Perkin Elmer, UK)