Arhiva pentru cuvântul-cheie: rezultate științifice

10.05.2024
| Vizualizări: 38
Societatea de Chimie din Republica Moldova lansează Concursul ”Chimistul Anului”. Cercetătorii și toți cei care profesează în domeniul științelor chimice au posibilitatea de a demonstra contribuția și implicarea în domeniul promovării științelor chimice, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea Premiului ”Chimistul Anului”. Concursul include trei categorii de premiere: Cel mai bun chimist senior Cel mai bun chimist-inovator Cel mai bun chimist junior (vârsta de până la 40 ani) Dosarul de participare va fi perfectat în limba română și expediat în format electronic (pdf) pe adresa [...]
08.05.2024
| Vizualizări: 15
În perioada 8-29 mai 2024, în sala de conferințe „Petru Poni” a Institutului de Chimie Macromoleculară ”P. Poni” din Iași, va fi prezentat un ciclu de prelegeri publice, după cum urmează: May 8th: Chemical Thermodynamics Chemical thermodynamics – conversion of energy, spontaneity and direction of reactions, physical properties of substances. https://us06web.zoom.us/j/82217645909?pwd=gEfQ8UzrWxH6idIiboufQWqdiYD6AO.1 May 15h: Statistical Thermodynamics Bridge from molecules to matter & understanding what happens on molecular level https://us06web.zoom.us/j/87537800410?pwd [...]
11.04.2024
| Vizualizări: 23
Vineri, 19 aprilie 2024, ora 14.00, în ședința Seminarului Ştiinţific de profilul 141. Chimie anorganică, specialitălile:141.01. Chimie anorganică, 141,02. Chimie coordinativă, 141.04. Chimie bioanorganică din cadrul Universității de Stat din Moldova, va fi examinată teza de doctor în ştiinţe chimice a dnei TALMACI Natalia,cu tema: „Sinteza și studiul compușilor complecși ai unor metale 3d cu liganzi simetrici ditopici în baza (tio)carbohidrazidei”, specialitatea 141.01. Chimie anorganică. Conducător ştiinţific: DRAGANCEA Diana, doctor în științe chimice, conferențiar universitar; Ședința va [...]
30.11.2023
| Vizualizări: 52
Premiul Național al OMPI pentru inventatori - 2023 a fost obținut de doctorul habilitat în chimie Ion BULHAC, șeful laboratorului Chimie Coordinativă al Institutului de Chimie, USM. Inventatorul Ion BULHAC, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, a fost distins cu Premiul Național al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) pentru inventatori. Prestigioasa distincție i-a fost conferită cercetătorului chimist la Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” 2023, ediția a XVIII-a, care s-a desfășurat în perioada 22-24 noiembrie curent. Premiul a fost [...]
31.10.2023
| Vizualizări: 41
La 20 octombrie 2023 a fost semnat actul de implementare a schemei tehnologicede pre-epurare a apelor uzate industriale provenite de la producția de carne de pasăre de la compania ”Floreni” SRL. Cercetările au fost realizate de către un grup de cercetători științifici din laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză al Institutului de Chimie, USM (cerc. șt. Alexandru Vișnevschi, dr. Petru Spătaru, cerc. șt. Oxana Spînu), în cadrul proiectului din Programul de stat (2020-2023) cu titlul: ”Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a [...]
26.09.2023
| Vizualizări: 67
Miercuri, 27 septembrie 2023, ora 14:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Academicianul Cristian SILVESTRU de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România va prezenta lecția publică întitulată: "MAIN GROUP ORGANOMETALLICS AS METALLOLIGANDS FOR TRANSITION METALS - DISCRETE HETEROMETALLIC SPECIES, COORDINATION POLYMERS AND SUPRAMOLECULAR ARCHITECTURES". Date biografice ale Academicianului Cristian Silvestru. Sunt invitați toți doritorii. [...]
07.09.2023
| Vizualizări: 36
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, va fi examinată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, autor: dr. în științe chimice CIOCÂRLAN Alexandru. Data: 22 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie al USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Consultant științific: ARÎCU Aculina, dr. habilitat în științe chimice [...]
03.07.2023
| Vizualizări: 171
La 30 iunie 2023 Institutul de Chimie al USM a semnat actul de implementare a unei scheme tehnologice pentru preepurarea apelor uzate industriale parvenite de la întreprinderea S.C. ”Sandriliona” SRL din or. Ialoveni. În cadrul S.C. ”Sandriliona” SRL a fost montată și implementată o instalație de preepurare a apelor uzate industriale parvenite de la producția de produse lactate și înghețată. Instalația a fost elaborată și recomandată de către ”Euromarket” SRL din or. Iași, România și are la bază procesul de preepurare prin flotare cu pre-tratare chimică, având scopul de a elimina eficient [...]
22.06.2023
| Vizualizări: 33
La 21 iunie 2023, Institutul de Chimie al USM a semnat un acord de colaborare științifico-practică cu Primăria comunei Iezărenii Vechi din raionul Sîngerei. Scopul acordului constă în stabilirea indicilor chimici de calitate a apelor din șase surse de aprovizionare a locuitorilor din com. Iezărenii Vechi și în caz de necesitate elaborarea procedeelor de potabilizare a apelor. Cercetările vor fi realizate în cadrul proiectului din Programul de stat (2020-2023) cu titlul: ”Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și [...]
18.05.2023
| Vizualizări: 12
Cu ocazia marcării Zilei Europei, Universitatea de Stat din Moldova a organizat la 17 mai 2023 evenimentul cu genericul: Ziua Europei USM-2023 Orășel European Universitar “Uniunea Europeană – Republica Moldova: împreună mai puternici!”. Evenimentul a reunit membrii comunității universitare, facultățile USM, institutele de cercetare ale USM, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați la Chișinău, alți oaspeți. Printre invitații speciali, care au vizitat Orășelul European Universitar au fost Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, E.S. Lorenzo Tomassoni, Ambasadorul Franței la Chișinău, E [...]