Modificarea compuşilor naturali mediată de radicali liberi

Code
SCOPES/IZ73Z0-152346/1
Duration
2015-2016
Institutions
  1. Institutul de Chimie,
  2. University of Bern
Abstract

Idea principala a proiectului dat se bazează pe utilizarea proceselor radicalice cu scopul modificării chimice a compușilor naturali izolați din plante. În instanța finala, se urmărește obținerea de derivați noi, cu diverse grupe funcționale si activitate biologica amplificata.

În calitate de surse a compușilor inițiali, sunt abordate plante întâlnite in flora spontana a Albaniei, Elveției și Republicii Moldova. Dintre ele putem menționa Vitexagnus-castusin, Pinus cembra, Larix decidua si Salvea sclarea, majoritatea dintre care sunt utilizate industrial, iar compușii cu structură terpenică reprezintă deșeuri de producție.

Modularea activității biologice a metaboliților secundari din sursele menționate se va efectua prin funcționalizarea cu noi grupe funcționale de o complexitate sporită. Metodele de modificare radicalică sunt alese în dependență de structura specifica a compușilor aleși. Dintre aceste metode putem menționa:

  • Funcționalizarea radicalică templată intramoleculară prin substituția atomilor de hidrogen neactivați;
  • Reacții de hidroazidare si carboazidare.
  • Grupele funcționale introduse vor permite modificarea ulterioara a compușilor studiați și mărirea complexității lor moleculare. Pentru noii compuși va fi stabilit profilul activității biologice.