Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi

                                                                 poza


Șeful  laboratorului dr. habilitat Veaceslav KULCIȚKI

Birou:  309
Telefon: (+373 22) 73 97 75
Email: kulcitki @ yahoo.com
veaceslav.kulcitki @ ichem.md  


    Acum și pe facebook

 


Scurt istoric

Laboratorul a fost fondat în anul 1959 de acad. Gheorghe LAZURIEVSKI sub denumirea Laboratorul Chimia Compuşilor Naturali. Activitatea de cercetare s-a dezvoltat fructuos și laboratorul s-a extins semnificativ prin câteva grupe independente de cercetare, care acopereau diverse domenii ale chimiei compușilor naturali. Prin urmare, acesta a fost divizat în anul 1976 în trei laboratoare separate: Chimia Compușilor Steroidali (condus de dr. Petru CEBAN), Chimia Izoprenoidelor (condus de dr. Dumitru POPA) și Chimia Plantelor Etero-Oleaginoase (condus de acad. Pavel VLAD).

Mai târziu, în urma unei serii de modificări structurale, două din aceste laboratoare s-au unit în anul 1991, formând Laboratorul Chimia Terpenoidelor (condus de acad. Pavel VLAD). Ulterior, acesta a fost redenumit în Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi (anul 2016).      

Domenii de cercetare
 • Sinteza dirijată a compuşilor terpenici biologic activi polifuncţionalizaţi;
 • Elaborarea metodelor de valorificare a resurselor naturale regenerabile;
 • Elaborarea metodelor noi ecologice de modificare a compuşilor naturali.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți
Veaceslav KULCIȚKI
dr. habilitat, conf. cerc.
Șef laborator
birou  309
tel.: (+373 22) 73 97 75
email: kulcitki @ yahoo.com, veaceslav.kulcitki @ ichem.md
Nicon UNGUR
dr. habilitat, conf. cerc.
Cercetător științific principal
birou  301
tel.: (+373 22) 73 97 75
email: nicon.ungur @ gmail.com, nicon.ungur @ ichem.md
Aculina ARÎCU
dr. habilitat, conf. cerc.
Cercetător științific principal
birou  308
tel.: (+373 22) 72 71 23
email: aculina.aricu @ gmail.comaculina.aricu @ ichem.md
Ion DRAGALIN
dr.  conf. cerc.
Cercetător științific coordonator
birou  306
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: iondragalin @ yahoo.com, ion.dragalin @ ichem.md
Alexandru CIOCÂRLAN
dr.  conf. cerc.
Cercetător științific superior
birou  304
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: algciocarlan @ yahoo.com, alexandru.ciocarlan @ ichem.md
Marina GRINCO
dr.  conf. cerc.
Cercetător științific superior
birou  310
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: grinkom @  yahoo.com, marina.grinco @ ichem.md
Caleria CUCICOVA
dr.  conf. cerc.
Cercetător științific superior
birou  318
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: cucicovac @ yahoo.com
Olga MORĂRESCU
dr. 
Cercetător științific
birou  310
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: olgamorarescu7 @ gmail.com, olga.morarescu @ ichem.md
Lidia LUNGU
dr. 
Cercetător științific
birou  307
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: lidialungu @ ymail.com, lidia.lungu @ ichem.md
Elena SECARA-CUȘNIR
dr. 
Cercetător științific
birou  318
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: esecara8 @ gmail.com, elena.secara-kusnir @ ichem.md
Vladilena GÎRBU
dr. 
Cercetător științific
birou  304a
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: vgirbu1 @ gmail.com, vladilena.girbu @ ichem.md
Alic BARBA
dr.
Cercetător științific coordonator
birou 145
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: alicbarba @ gmail.com;  alic.barba @ ichem.md
Svetlana BLAJA
dr.                                                                Cercetător științific stagiar
birou  307
tel.: (+373 22) 73 97 69
email: svetlana-blaja @ mail.ru, svetlana.blaja @ ichem.md

Ediții didactice, capitole în monografii

 1. ARÎCU, A., KULCIȚKI, V., UNGUR, N. Sclareolul - Materie Primă Sustenabilă Pentru Sinteza Compușilor Terpenici cu Valoare Adăugată Înaltă. În: Chimie Ecologică: Istorie și Realizări. Academicianul Gheorghe Duca, 70 Ani de la Naștere. Chișinău, 2022, pp. 86-114. ISBN 978-9975-159-05-0.
 2. ARÎCU, A., LUNGU, L., BLAJA, S., CUCICOVA, C., CIOCÂRLAN, A. Sinteza și Studiul Activității Antimicrobiene a Compușilor Norlabdanici cu Unități Structurale Heterociclice. In: Acad. A. Gulea - Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională: „Materiale Avansate în Biofarmaceutică şi Tehnică”, Culegere de articole, Chişnău, 2021, p. 10-34.
 3. UNGUR, N.; MORARESCU, O. Sinteza Dirijată a Unor Diterpenoide Tetraciclice Bioactive din Acidul ent-Kaur-16-en-19-oic”. In: Acad. A. Gulea - Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională: „Materiale Avansate în Biofarmaceutică şi Tehnică”, Culegere de articole, Chişnău, 2021, 294-313.
 4. KULCIȚKI, V. Strategia Sintezei Organice. Principii Generale și Noțiuni Fundamentale. Suport de curs. USDC, Chișinău, 2020. ISBN 978-9975-89-164-6. 94 p.
 5. KULCIȚKI, V. Istoria și Evoluția Cercetării în Chimie. Suport de curs. USDC, Chișinău, 2019. ISBN 978-9975-108-98-0. 114 p.
 6. ARICU, A.; UNGUR, N.; DUCA, Gh. Design, Targeted Synthesis and Study of Biological Activity of Some Polifunctional Chiral Terpenic Compounds. In: Compounds and materials for drug development and biomedical applications, Resp. ed. Gh G. Duca, F. Z. Macaev, Editura Academiei Române; Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2018, pp. 101-126. ISBN 978-973-27-2944-1.
 7. UNGUR, N.; ARÎCU, A.; GRINCO, M. Occurrence, Biological Activity and Synthesis of Diterpenoid Amides. In: Diterpenoids. Types, Functions and Research. Brandon Jones Ed., Nova Science Publishers, Inc., New York, 2017, pp. 1-38. ISBN 9781536106718.

Articole  în  reviste

 1. CIOCARLAN, A., DRAGALIN, I., ARICU, A., LUPASCU, L., CIOCARLAN, N., VERGEL, K., DULIU, O.G., HRISTOZOVA, G., ZINICOVSCAIA, I. Chemical profile, elemental composition, and antimicrobial activity of plants of the Teucrium (Lamiaceae) genus growing in Moldova. In: Agronomy, 2022, 12(4), 772-788. (FI 2.24). DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy12040772
 2. CIOCARLAN, A., LUPASCU, L., ARICU, A., DRAGALIN, I., POPESCU, V., GEANA, E.I., IONETE, R.E., VORNICU, N., DULIU, O.G., HRISTOZOVA, G., ZINICOVSCAIA, I. Chemical composition and assessment of antimicrobial activity of lavender essential oil and some by-products. In: Plants, 2021, 10(9), 1829-1843. (FI 3.935). DOI: https://doi.org/10,3390/plants1091829.
 3. URECHE, D., BULHAC, I., CIOCARLAN, A., ROSHCA, D., LUPASCU, L., BOUROSH, P. Novel vic-Dioximes: synthesis, structure characterization and antimicrobial activity evaluation. In: Turkish Journal of Chemistry, 2021, 45(6), 1873-1881. (FI 1.239). DOI: 10.3906/kim-2104-24
 4. CIOCARLAN, A., HRISTOZOVA, G., ARICU, A., DRAGALIN, I., ZINICOVSCAIA, I., YUSHIN, N., GROZDOV D., POPESCU, V. Determination of the elemental composition of aromatic plants cultivated industrially in the Republic of Moldova using neutron activation analysis. In: Agronomy, 2021, 11(5), 1011-1030. (FI 2.603) DOI: 10.3390/agronomy11051011
 5. GEANĂ, E.-I., CIUCURE, C.T., IONETE, R.E., CIOCARLAN, A., ARICU, A., FICAI, A., ANDRONESCU, E. Profiling of phenolic compounds and triterpene acids in different apple (Malus domestica Borkh.) cultivars. In: Foods, 2021, 10(2), 267-282. (FI 4.350). DOI: https://doi.org/10.3390/foods10020267
 6. BLAJA, S.P., LUNGU, L.V., KUCHKOVA, K.I., CIOCARLAN, A.G., BARBA, A.N., VORNICU, N., ARICU, A.N. Norlabdane compounds containing thiosemicarbazone or 1,3-thiazole fragments: Synthesis and antimicrobial activity. In: Chemistry of Natural Compounds, 2021, 57(1), 101-110. (FI 0.809).  DOI: https://doi.org/10.1007/s10600-021-03292-3
 7. CIOCARLAN, A., LUPASCU, L., ARICU, A., DRAGALIN, I., CIOCARLAN, N., ZINICOVSCAIA, I., SLANINA, V., YUSHIN, N. Chemical composition of the essential oil and antimicrobial properties of crude extract from Tanacetum corymbosum (L.). In: Chemistry Journal of Moldova, 2021, 16(2), 83-90.  DOI: 10.19261/cjm.2021.877
 8. CIOCARLAN, A. (+)-Larixol and larixyl acetate: syntheses, phytochemical studies and biological activity assessments. In: Chemistry Journal of Moldova. 2021, 16, (1), pp. 30-45.  DOI: https://doi.org/10.19261/cjm.2021.836
 9. MORARESCU, O.; GRINCO, M.; KULCIŢKI, V.; BARBA, A.; GARBUZ, O.; GULEA, A. and UNGUR, N. Synthesis of Highly Functionalized Biologically Active Tetracyclic Diterpenoids from ent-Kaur-16-en-19-oic Acid under Modified Prévost-Woodward Reaction Conditions. In: Russ. J. Org. Chem., 2021,  57, 1931–1939. (FI 0.723) DOI: 10.1134/S1070428021120058.
 10. MORARESCU, O., GRINCO, M., KULCIŢKI, V., SHOVA, S., UNGUR, N. An Alternative Approach towards C-12 Functionalized Scalaranic Sesterterpenoids. Synthesis of 17-Oxo-20-norscalaran-12α,19-O-lactone. In: Marine Drugs, 2021, 19(11), 636. (FI 5.118) DOI: 10.3390/md19110636.
 11. PRUTEANU, E., GÎRBU, V., UNGUR, N., PERSOONS, L., DAELEMANS, D., RENAUD, P. and KULCIȚKI, V. Preparation of Antiproliferative Terpene-Alkaloid Hybrids by Free Radical-Mediated Modification of ent-Kauranic Derivatives. In: Molecules, 2021, 26(15), pp. 4549-4568. (FI 4.412) DOI: 10.3390/molecules26154549.
 12. ORGAN, A.; GÎRBU, V.; COJOCARU-TOMA, M.; KULCIŢKI, V.; COTELEA T.; UNGUR, N. Therapeutic potential and preventive effects of major triterpenic secondary metabolites from Lavandula angustifolia. In: Revista Farmaceutică a Moldovei, 2021, 45(1), 79-81.
 13. MORARESCU, O., TRAISTARI, M., BARBA, A., DUCA, G., UNGUR, N. and KULCIȚKI, V. One-step selective synthesis of 13-epi-manoyl oxide. In: Chem.J.Mold., 2021, 16 (1), pp. 99-104.  DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.820.
 14. PRUTEANU, E.; TAPPIN, N.D.; GÎRBU, V.; MORARESCU, O.; DÉNÈS, F.; KULCIŢKI, V. and RENAUD, P. Forskolin Editing via Radical Iodo-and Hydroalkylation. In: Synthesis, 2021, 53(07), pp. 1247-1261. (FI 3.157)  DOI: 10.1055/s-0040-1706003.
 15. MORARESCU, O.; GRINCO, M.; KULCIŢKI, V.; BARBA, A.; GARBUZ, O.; GUDUMAC, V.; GULEA, A. and UNGUR, N. A Straightforward Synthesis of Natural Oxygenated ent-Kaurenoic Acid Derivatives. In: Synthetic Communications, 2021, 51(1), pp. 123-133. (FI 2.007). DOI: 10.1080/00397911.2020.1821225.
 16. D.Ia.Bilan, N.S.Sucman, O.M.Radul, I.P,Dragalin, A.N.Barba, F.Z.Macaev,       Sintez proizvodnîh (-)-ConvolutamidinaA i analogov. In: Himia prirodnîh soedinenii, 2021,  Nr. 3, pp.440-443. (FI 0.809).
 17. ARICU, A. N., KUCHKOVA, K. I., SECARA-CUSHNIR, E. S., BARBA, A. N., UNGUR, N. D., VORNICU, N. Synthesis and Antimicrobial Activity of New Drimane and Homodrimane Sesquiterpenoids with Oxadiazole and Thiadiazole Fragments. In: Chemistry of Natural Compounds. 2020, nr. 4(56), pp. 656-662. (FI 0.809).   DOI: https://doi.org/10.1007/s10600-020-03115-x
 18. LUNGU, L., CIOCARLAN, A., SMIGON, C., OZER, I., SHOVA, S., GUTU, I., VORNICU, N., MANGALAGIU, I., D'AMBROSIO, M., ARICU, A.. Synthesis and evaluation of biological activity of homodrimane sesquiterpenoids bearing 1,3,4-oxadiazole or 1,3,4-thiadiazole units. In: Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2020, 56(5), 578-585. (FI 1.492). DOI: 10.1007/s10593-019-02526-1.
 19. ZINICOVSCAIA, I., GUNDORINA, S., VERGEL, K., GROZDOV, D., CIOCARLAN, A., ARICU, A., DRAGALIN, I., CIOCARLAN, N. Elemental analysis of Lamiaceae medicinal and aromatic plants growing in the Republic of Moldova using neutron activation analysis. In: Phytochemistry Letters, 2020, 35, 119-127. (FI 1.338). DOI: 10.1016/j.phytol.2019.10.009
 20. CIOCARLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., DRAGALIN, I., ARICU, A. The use of some non-conventional methods in chemistry of bicyclohomofarnesenic methyl esters. In: Chemistry Journal of Moldova, 2020, 15(2), 69-77. DOI: https://doi.org/10.19261/cjm.2020.791.
 21. ELENA PELEAH, VICTOR MELNIC, ION DRAGALIN. Polichimismul intraspecific Mentha spicata. In: Studia Universitatis Moldaviae, 2020, 6 (136), pp. 60-63.
 22. INGA ZINICOVSCAIA ALEXANDRU CIOCARLAN, LUCIAN LUPASCU, ACULINA ARICU, ION DRAGALIN, NINA CIOCARLAN & NIKITA YUSHIN. Chemical analysis of Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. uising neutron activation. In: Journal of Radioanalitical and Nuclear Chemistry, 2019, 321 (2), pp. 349-354. (FI 0.983).  DOI: 10.1007/s10967-019-06590-x
 23. LUNGU, LIDIA; CIOCARLAN, ALEXANDRU; BARBĂ, ALIC; SHOVA, SERGIU; POGREBNOI, SERGHEI; MANGALAGIU, IONEL; MOLDOVEANU, COSTEL; VORNICU, NICOLETA; AMBROSIO, MICHELE; BABAK, MARIA V.; ARION, VLADIMIR; ARICU, ACULINA. Synthesis and Evaluation of Biological Activity of Homodrimane Sesquiterpenoids Bearing Hydrazinecarbothioamide or 1,2,4-Triazole Unit. In: Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2019, 55(8), pp. 716-724. ISSN 0009-3122.  DOI: 10.1007/s10593-019-02526-1.
 24. ARICU, ACULINA; NASTAS, RAISA; COCU, MARIA. The institute of chemistry at 60 years anniversary. brief history, achievements and perspectives. In: Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 1(14), pp. 8-31. ISSN 1857-1727. DOI: 10.19261/cjm.2019.349.
 25. SÎRBU, T.; GIRBU, V.; HARGHEL, P.; RUSU, V.; UNGUR, N. and KULCIŢKI, V. Selectivity Control in Terpene Rearrangements: A Biomimetic Synthesis of the Halimanic Bicyclic Core. In: Synthesis, 2019, 51(09), pp. 1995-2000. (FI 3.157). DOI: 10.1055/s-0037-1610686.
 26. DUCA, Gh.; ARICU, A.; KUCHKOVA, K.; SECARA, E.; BARBA, A.; DRAGALIN, I.; UNGUR, N.; SPENGLER, G. Synthesis and Anticancer Activity of New Guanidine - Containing Diterpenoids. In: Nat. Prod. Res., 2019, 33 (21), 3052-3056. (FI 1.928). DOI: 10.1080/14786419.2018.1516658
 27. DUCA GH., ARICU A., LUNGU L., TENU N., CIOCARLAN A., GUTU Y., DRAGALIN I., BARBA A. Synthesis of new homodrimane sesquiterpenoids containing diazine, 1,2,4-triazole and carbazole rings. In: Chem. J. Mold., 2018, vol. 13, nr.1, p. 69-73. DOI:http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2017.458.
 28. CIOCARLAN A., DRAGALIN I., ARICU A., CIOCARLAN N., STAVARACHE C., M. DELEANU. Chromatographic analysis of Silybum Marianum (L.) Gaertn. Fatty oil. In: Chem. J. of Moldova, 2018, vol. 13, nr. 1, p. 63-68.  DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.484 .
 29. ALEXANDRU CIOCARLAN, ION DRAGALIN, ACULINA ARICU, LUCIAN LUPASCU, NINA CIOCARLAN, VIOLETA POPESCU. Chemical composition and antimicrobial activity of the Levisticum officinale W.D.J. Koch essential oil. In: Chem. J. Mold, 2018, 13(2), 63-68.  DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.514
 30. MICHELE D'AMBROSIO, ALEXANDRU CIOCARLAN, ACULINA ARICU. Minor acetylated metabolites from Euphrasia rostkoviana. Natural and synthetic acetylated derivatives of rutin. In: Nat. Prod. Res., 2018, 34(2), 290. (FI 1.928). DOI: https://doi.org/10.1080/14786419.2018.1530227.
 31. ARICU, A. N.; KUCHKOVA, K. I.; SECARA, E. S.; BARBA, A. N.; DRAGALIN, I. P.; UNGUR, N. D.; MELNIK, E.; KRAVTSOV, V. Kh. Synthesis and Structure of Drimane Sesquiterpenoids Containing Pyrimidine, Pyrazine, 1,2,4-triazole, and Carbazole Rings. In: Chem.Nat. Comp., 2018, 54 (3), 455-460. (FI 0.509).  DOI: https://doi.org/10.1007/s10600-018-2378-z
 32. CARBONE, M.; CIAVATTA, M. L.; MATHIEU, V.; INGELS, A.; KISS, R.; PASCALE, P.; MOLLO, E.; UNGUR, N.; GUO, Y.-W.; GAVAGNIN, M. Marine Terpenoid Diacylguanidines: Structure, Synthesis, and Biological Evaluation of Naturally Occurring Actinofide and Synthetic Analogues. In: J. Nat. Prod., 2017, 80 (5), 1339-1346. (FI 3.885). DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.6b00941
 33. CIOCARLAN A., ARICU A., LUNGU L., EDU C., BARBA A., SHOVA S., MANGALAGIU I. I., D’AMBROSIO M., NICOLESCU A., DELEANU C., VORNICU N. Synthesis of novel tetranorlabdane derivatives with unprecedented carbon skeleton. In: Synlett, 2017, vol. 28, nr, 05, p. 565–571. (FI 2.32). DOI: 10.1055/s-0036-1588651. ISSN 1437-2096

Brevete de invenție

 1. KULCIŢKI, V., GIRBU, V., PRUTEANU, E., RENAUD, PH., DAELEMANS, D., UNGUR, N. New Spiro-g-Lactams, ent-Kaurenoic Acid Derivatives, with Selective Cytotoxic Activity. Brevet de invenţie. Nr  4786 (13) B1, BOPI, 2022, (1), pp. 49.
 2. KULCIŢKI, V., GIRBU, V., PRUTEANU, E., RENAUD, PH., DAELEMANS, D., UNGUR, N. Methyl ent-15-hydroxy-16-azido-17-carboxymethoxymethylkauranoate with Selective Cytotoxic Activity. Brevet de invenţie. Nr  4785 (13) B1, BOPI, 2022, (1), pp. 47-48.
 3. KULCIŢKI, V., GIRBU, V., PRUTEANU, E., RENAUD, PH., DAELEMANS, D., UNGUR, N. (16R)-Spiro[pyrrolidine-2´,16-ent-17-norkauran]-19-oic Acid Methyl Ester with Selective Cytotoxic Activity. Brevet de invenţie. Nr  4792 (13) B1, BOPI, 2022, (2), pp. 57-58.
 4. ARÎCU, A., CIOCÂRLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., VORNICU, N. (Z/E)-2-(1-((1R,2R,8aS)-2-hidroxi-2,5,5,8a-tetrametildecahidronaftalen-1-il)propan-2-iliden)hidra- zincarbotioamidă pentru utilizare în calitate de remediu antifungic. Brevet de invenție. MD 4769.
 5. ARÎCU, A., CIOCÂRLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., VORNICU, N. 5-(Homodrim-6,8-dien-11-il)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-imină cu proprietăţi antifungice. Brevet de invenție MD 4765.
 6. KULCIŢKI, V.; GÎRBU, V.; PRUTEANU, E.; RENAUD, P.; DAELEMAS, D.; MOLLO, E.; DEFRANOUX, F.; UNGUR, N. Methyl ent-17-amino-kauran-19-oate with Selective Cytotoxic Activity. Brevet de invenţie. Nr  4718 (13) B1, BOPI, 2020, (10), pp. 47-48.
 7. ARÎCU, A.; KUCHKOVA, K.; DUCA, GH.; SECARA, E.; BARBA, A.; DRAGALIN, I.; UNGUR, N. Compusul 1-(4-((4aS,8aS)-2,5,5,8a-tetrametil-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidronaftalen1-il)butan-2-il)guanidină cu activitate antiproliferativă şi citotoxică. Brevet de invenţie. Nr. 4630, MD, BOPI, 2019, (5), p.41.
 8. ARÎCU, A.; KUCHKOVA, K.; DUCA, GH.; SECARA, E.; BARBA, A.; DRAGALIN, I.; UNGUR, N. Compusul N-carbamimidoil-2-((8aS)-2,5,5, 8a-tetrametil-3,4,4a,5,6,7,8,8aoctahidronaftalen-1-il)acetamidă cu activitate antiproliferativă şi citotoxică. Brevet de invenţie. Nr. 4631, MD, BOPI, 2019, (5), p.41-42.
 9. ARÎCU ACULINA, LUNGU LIDIA, CIOCARLAN ALEXANDRU, VORNICU NICOLETA. Compus (1R,2R,8aS)-1-((5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-il)metil)-2,5,5,8atetrametildecahidro nafthalen-2-ol cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene. Brevet de invenție Nr. 4580 C1, 28.02.2019, MD,  BOPI 1/2019.
 10. ARÎCU, A.; KUCHKOVA, K.; SECARA, E.; BARBA, A.; DRAGALIN, I.; UNGUR, N. Compusul 13-amino-14,15-dinorlabd-8(9)-enă pentru utilizare în calitate de remediu antimicotic. Brevet de Invenţie. Nr. 4573, MD, BOPI, 2018, (6).
 11. ROBU, Ș.; PRISACARI, V.; KULCIȚKI, V.; GRINCO, M.; BARBA, A. Polymeric Material with Antibacterial Properties Based on Lignin Grafted with N'-(5-nitrofurfurylidene) isonicotinehydrazide. Brevet de Invenţie. Nr 4506, BOPI, 2017, (8), p. 29.

Proiecte naționale

 1. ANCD/20.80009.8007.03. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Veaceslav Kulcițki
   
 2. CSȘDT/15.817.02.14A. Elaborarea metodelor de obţinere a terpenoidelor valoroase prin valorificarea resurselor renovabile din Republica Moldova
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Nicon Ungur
   
 3. CSȘDT/16.00353.50.04A. Design-ul, sinteza dirijată și studiul activităţii antibacteriene şi antitumorale a unor compuşi terpenici chirali şi a combinaţiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziţie
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: dr. habilitat , conf. cerc. Aculina Arîcu
   

Proiecte bilaterale

 1. AȘM-CNCI/18.80013.16.02.02/it. Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă şi potențial terapeutic
  Perioada de realizare: 2018-2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Nicon Ungur
   
 2. AȘM-STCU/18.80013.5007.01/6330STCU. Sinteza compușilor norlabdanici cu unități structurale heterociclice biologic activi în baza deșeurilor agricole
  Perioada de realizare: 2018-2019
  Conducător: dr. habilitat Aculina Arîcu
   
 3. AȘM-ANCSI/16.80013.16.02.06/Ro. Sinteza dirijata și studiul unor complecși chirali conținând liganzi terpeno-heterociclici
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Aculina Arîcu
   
 4. AȘM-STCU/15.820.18.03.07/5984STCU. Procedee verzi neconvenționale pentru prelucrarea materiei prime regenerabile
  Perioada de realizare: 2018-2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Veaceslav Kulcițki
   
 5. AȘM-CNCI/15.820.16.02.02/it. Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă şi potențial terapeutic
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Nicon Ungur
   

Proiect internațional

 1. SCOPES/IZ73Z0-152346. Modificarea compuşilor naturali mediată de radicali liberi
  Perioada de realizare: 2015-2018
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Veaceslav Kulcițki