Kulcițki Veaceslav

Titlul: Doctor habilitat, conferențiar cercetător
Funcția: Șef laborator
Laborator: Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi
Birou:  309
Telefon/fax: (+373 22) 73 97 75
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Profil/cont personal:

Scopus ID: 6506927017
Google scholar
ORCID  
ResearchGate
Instrumentul Bibliometric Național
AGEPI

Domeniul de cercetare

Chimia organică de sinteză, chimia compușilor naturali, chimia medicinală, chimia analitică. Contribuții majore în domeniul chimiei terpenoidelor, în particular:

 • Sinteza unui șir de familii de compuși terpenici în baza Principiului Biomimetic Aleatoriu;
 • Utilizarea regrupărilor cationice pentru modificări scheletale a terpenoidelor;
 • Utilizarea transformărilor radicalice pentru funcționalizarea terpenoidelor cu heteroatomi;
 • Realizarea studiilor SAR in seria terpenoidelor, identificarea derivaților terpenici cu activitate biologică;
 • Utilizarea metodelor HPLC, RMN și GC-MS pentru analiza metaboliților secundari în surse vegetale;
 • Valorificarea surselor vegetale pentru izolarea metaboliților secundari cu proprietăți utile;
 • Implementarea principiilor Chimiei Verzi în valorificarea practică a compușilor naturali.
Publicații relevante
Proiecte

Ediții didactice, capitole în monografii

 1. Arîcu, A., Kulcițki, V., Ungur, N. Sclareolul - Materie Primă Sustenabilă Pentru Sinteza Compușilor Terpenici cu Valoare Adăugată Înaltă. În: Chimie Ecologică: Istorie și Realizări. Academicianul Gheorghe Duca, 70 Ani de la Naștere. Chișinău, 2022, pp. 86-114. ISBN 978-9975-159-05-0.
 2. Kulcițki, V. Strategia Sintezei Organice. Principii Generale și Noțiuni Fundamentale. Suport de curs. USDC, Chișinău, 2020. ISBN 978-9975-89-164-6. 94 p.
 3. Kulcițki, V. Istoria și Evoluția Cercetării în Chimie. Suport de curs. USDC, Chișinău, 2019. ISBN 978-9975-108-98-0. 114 p.

Articole  în  reviste

 1. Morarescu, O.; Grinco, M.; Kulciţki, V.; Barba, A.; Garbuz, O.; Gulea, A. and Ungur, N. Synthesis of Highly Functionalized Biologically Active Tetracyclic Diterpenoids from ent-Kaur-16-en-19-oic Acid under Modified Prévost-Woodward Reaction Conditions. Russ. J. Org. Chem., 2021,  57, 1931–1939. DOI: 10.1134/S1070428021120058.
 2. Morarescu, O., Grinco, M., Kulciţki, V., Shova, S., Ungur, N. An Alternative Approach towards C-12 Functionalized Scalaranic Sesterterpenoids. Synthesis of 17-Oxo-20-norscalaran-12α,19-O-lactone. Marine Drugs, 2021, 19(11), 636. DOI: 10.3390/md19110636.
 3. Pruteanu, E., Gîrbu, V., Ungur, N., Persoons, L., Daelemans, D., Renaud, P. and Kulcițki, V. Preparation of Antiproliferative Terpene-Alkaloid Hybrids by Free Radical-Mediated Modification of ent-Kauranic Derivatives. Molecules, 2021, 26(15), pp. 4549-4568. DOI: 10.3390/molecules26154549.
 4. Organ, A.; Gîrbu, V.; Cojocaru-Toma, M.; Kulciţki, V.; Cotelea T.; Ungur, N. Therapeutic potential and preventive effects of major triterpenic secondary metabolites from Lavandula angustifolia. Revista Farmaceutică a Moldovei, 2021, 45(1), 79-81.
 5. Morarescu, O., Traistari, M., Barba, A., Duca, G., Ungur, N. and Kulcițki, V. One-step selective synthesis of 13-epi-manoyl oxide. Chem.J.Mold., 2021, 16 (1), pp. 99-104. DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.820.
 6. Pruteanu, E.; Tappin, N.D.; Gîrbu, V.; Morarescu, O.; Dénès, F.; Kulciţki, V. and Renaud, P. Forskolin Editing via Radical Iodo-and Hydroalkylation. Synthesis, 2021, 53(07), pp. 1247-1261.  DOI: 10.1055/s-0040-1706003.
 7. Morarescu, O.; Grinco, M.; Kulciţki, V.; Barba, A.; Garbuz, O.; Gudumac, V.; Gulea, A. and Ungur, N. A Straightforward Synthesis of Natural Oxygenated ent-Kaurenoic Acid Derivatives. Synthetic Communications, 2021, 51(1), pp. 123-133. DOI: 10.1080/00397911.2020.1821225.
 8. Sîrbu, T.; Girbu, V.; Harghel, P.; Rusu, V.; Ungur, N. and Kulciţki, V. Selectivity Control in Terpene Rearrangements: A Biomimetic Synthesis of the Halimanic Bicyclic Core. Synthesis, 2019, 51(09), pp. 1995-2000. DOI: 10.1055/s-0037-1610686.

Brevete de invenție

 1. Kulciţki, V., Girbu, V., Pruteanu, E., Renaud, Ph., Daelemans, D., Ungur, N. New Spiro-g-Lactams, ent-Kaurenoic Acid Derivatives, with Selective Cytotoxic Activity. Patent of Republic of Moldova. Nr  4786 (13) B1, BOPI, 2022, (1), pp. 49.
 2. Kulciţki, V., Girbu, V., Pruteanu, E., Renaud, Ph., Daelemans, D., Ungur, N. Methyl ent-15-hydroxy-16-azido-17-carboxymethoxymethylkauranoate with Selective Cytotoxic Activity. Patent of Republic of Moldova. Nr  4785 (13) B1, BOPI, 2022, (1), pp. 47-48.
 3. Kulciţki, V., Girbu, V., Pruteanu, E., Renaud, Ph., Daelemans, D., Ungur, N. (16R)-Spiro[pyrrolidine-2´,16-ent-17-norkauran]-19-oic Acid Methyl Ester with Selective Cytotoxic Activity. Patent of Republic of Moldova. Nr  4792 (13) B1, BOPI, 2022, (2), pp. 57-58.
 4. Kulciţki, V.; Gîrbu, V.; Pruteanu, E.; Renaud, P.; Daelemas, D.; Mollo, E.; Defranoux, F.; Ungur, N. Methyl ent-17-amino-kauran-19-oate with Selective Cytotoxic Activity. Patent of Republic of Moldova. Nr  4718 (13) B1, BOPI, 2020, (10), pp. 47-48.

Robu, Ș.; Prisacari, V.; Kulcițki, V.; Grinco, M.; Barba, A. Polymeric Material with Antibacterial Properties Based on Lignin Grafted with N'-(5-nitrofurfurylidene) isonicotinehydrazide. Patent of Republic of Moldova. Nr 4506, BOPI, 2017, (8), p. 29.

Prezentări la conferințe

 1. Cojocaru-Toma, M.; Cotelea, T.; Organ, A.; Jian M.; Cobzac V.; Nacu V.; Cirimpei O.; Ungur, N.; Kulcițki, V. Evaluarea in vitro a Potențialului Regenerativ al Extractelor din Lavandula Angustifolia Mill. Conferinţa Ştiinţifico-practică Națională cu participare Internațională „Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale”. Chișinău, 01 Octombrie 2021. P. 40.
 2. Gîrbu, V.; Grinco, M.; Barbă, A.; Duca, Gh.; Ungur, N.; Kulcițki, V. Utilizarea Spectroscopiei RMN pentru Evaluarea Analitică a Extractelor de Levănțică. Conferinţa Ştiinţifico-practică Națională cu participare Internațională „Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale”. Chișinău, 01 Octombrie 2021. P. 83.
 3. Organ, A.; Gîrbu, V.; Cotelea, T.; Cojocaru-Toma, M.; Ungur, N.; Kulcițki, V. Extracția și Fracționarea Rapidă a Deșeurilor de Levănțică. Conferinţa Ştiinţifico-practică Națională cu participare Internațională „Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale”. Chișinău, 01 Octombrie 2021. P. 87.
 4. Ungur, N. and Kulciţki, V. Mollecular Rearrangements in the Synthesis of Bioactive Terpenoids with New Carbon Skeletons. In: New frontiers in natural product chemistry, Chișinău, 2021, p. 18. Available online. DOI: 10.19261/nfnpc.2021.ab10.
 5. Gîrbu, V., Pruteanu, E., Ungur, N., Persoons, L., Daelemans, D., Renaud, P. and Kulciţki, V. New Cytotoxic ent-Kauranes with Unprecedented Pharmacophores. In: New frontiers in natural product chemistry, Chișinău, 2021, p. 26. Available online. DOI: 10.19261/nfnpc.2021.ab19.
 6. Grinco, M., Barba, A., Duca, G., Ungur, N. and Kulciţki, V. The Use of qNMR Spectroscopy for Analytical Evaluation of Natural Extracts. The Case of Apple Pomace. In: New frontiers in natural product chemistry, Chișinău, 2021, p. 29. Available online. DOI: 10.19261/nfnpc.2021.ab22.
 7. Cojocaru-Toma, M., Cotelea, T., Kulciţki, V., Ungur, N., Cirimpei, O., Nacu, V., Jian, M., Cobzac, V. and Organ, A. Phytochemical Study and Antioxidant Action of Lavandulae Angustifoliae Residues. In: New frontiers in natural product chemistry, Chișinău, 2021, p. 17. Available online. DOI: 10.19261/nfnpc.2021.ab11.
 8. Jian, M., Cobzac, V., Gîrbu, V., Morărescu, C.O., Organ, A., Cojocaru-Toma, M., Cotelea, T., Cirimpei, O., Kulciţki, V. and Nacu, V. In vitro Evaluation of Lavandula Augustifolia and Hippophae rhamnoides Extracts on Promotion of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Proliferation. In: New frontiers in natural product chemistry, Chișinău, 2021, p. 31. Available online. DOI: 10.19261/nfnpc.2021.ab24.
 9. Grinco, M., Barba, A. and Kulciţki, V. Extraction Of Pharmaceutical Grade Lignins and their Ozonolytic Cleavage in a Deep Eutectic Solvent. In: New frontiers in natural product chemistry, Chișinău, 2021, p. 28. Available online. DOI: 10.19261/nfnpc.2021.ab21.
 10. Gîrbu, V., Ungur, N., Renaud, P. and Kulciţki, V. Free Radical Functionalizations of Labdanes and Related Diterpenoids. In: New frontiers in natural product chemistry, Chișinău, 2021, p. 27. Available online. DOI: 10.19261/nfnpc.2021.ab20.
 11. Morărescu, C.O., Traistari, M., Barba, A., Duca, G., Ungur, N. and Kulciţki, V. Selective Synthesis of 13-epi-Manoyl Oxide. In: New frontiers in natural product chemistry, Chișinău, 2021, p. 34. Available online. DOI: 10.19261/nfnpc.2021.ab27.
 12. Kulciţki, V., Cazacu, C., Morărescu, C.O., Pruteanu, E., Gîrbu, V., Ungur, N. and Renaud, P. Late Stage Functionalization of Unactivated C-H Bonds in Terpenes–A Fruitful Field for Free Radical Chemistry. In: New frontiers in natural product chemistry, Chișinău, 2021, p. 20. Available online. DOI: 10.19261/nfnpc.2021.ab13.
 13. Morărescu, C.O., Grinco, M., Kulciţki, V. and Ungur, N., 2021. A Short and Efficient Synthesis of a C(12) - Functionalized Norscalarane. 21st Tetrahedron Symposium, 21-24 June. Online: live and on demand. P2.40. Available online: https://app.oxfordabstracts.com/events/1644/program-app/titles.
 14. Grinco, M.; Gîrbu, V.; Pruteanu, E.; Morarescu, O.; Kulciţki, V.; Ungur, N. Synthesis of Some Guanidine Diterpenoids. The International Conference “Achievements and Perspectives of Modern Chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry, Chişinău, Moldova, October 9 – 11, 2019, p. 222.
 15. Morarescu, O.; Grinco, M.; Kulciţki, V.; Ungur, N. Synthesis of a C12-Functionalized Norscalarane from Sclareol. The International Conference “Achievements and Perspectives of Modern Chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry, Chişinău, Moldova, October 9 – 11, 2019, p. 230.
 16. Morarescu, O.; Grinco, M.; Kulciţki, V.; Garbuz, O.; Gudumac, V.; Gulea, A.; Ungur, N. Synthesis of Halogenated Derivatives of       ent-Kaur-16-en-19-oic Acid. The International Conference “Achievements and Perspectives of Modern Chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry, Chişinău, Moldova, October 9 – 11, 2019, p. 246.
 17. Гырбу, В. М.; Кульчицкий, В. Н.; Унгур, N. Д., Рено, Ф. Функционализация Дитерпеноидов Посредством Радикальных Реакций. In: „Современные достижения органической химии”, Школа молодых химиков государств-участников СНГ, 2-8 декабря 2019, Душанбе, Республика Таджикистан, p. 15.
 18. Морареску, O.; Гринько, M.; Кульчицкий, В.; Унгур, N. Химическая Модификация энт-Каур-16-ен-19-овой и энт-трахилобан-19-овой Кислот. In: „Современные достижения органической химии”, Школа молодых химиков государств-участников СНГ, 2-8 декабря 2019, Душанбе, Республика Таджикистан, p. 16.
 19. Morărescu, O.; Gîrbu, V.; Pruteanu, E.; Ungur, N.; Kulciţki, V.; Renaud, P. Unusual Remote C-H Functionalization of Manoyl Oxides. IUPAC International Symposium on Biiorganic Chemistry – ISBOC-11, 27-29 september 2017, Konstanz, Germany. Abstracts of communication, p. 145.
 20. Gîrbu, V.; Pruteanu, E.; Ungur, N.; Kulciţki, V.; Renaud, P. Expanding Structural Diversity of ent-kaurane Diterpenoids by Free Radical Chemistry. IUPAC International Symposium on Biiorganic Chemistry – ISBOC-11, 27-29 september 2017, Konstanz, Germany. Abstracts of communication, p. 149.
 21. Kulciţki, V.; Sîrbu, T.; Gîrbu, V.;  Ungur, N.; Rusu, V. A Biomimetic Synthesis of Halimanic Bicyclic Core. IUPAC International Symposium on Bioorganic Chemistry – ISBOC-11, 27-29 september 2017, Konstanz, Germany. Abstracts of communication, p. 136.
 22. Morărescu, O.; Gîrbu, V.; Pruteanu, E.; Ungur, N.; Kulciţki, V.; Renaud, P. Unusual Remote C-H Functionalization of Manoyl Oxides by “Travelling” Radical. 2017 Villars Summer School “Trends in Organic Synthesis”. August 27-31, 2017 Villars-sur-Ollon, Switzerland. Abstracts of communication, p-14.
 23. Morărescu, O.; Gîrbu, V.; Pruteanu, E.; Ungur, N.; Kulciţki, V.; Renaud, P. Structural Modification of ent-Kaurane Diterpenoids by Atom Transfer Radical Additions. 2017 Villars Summer School “Trends in Organic Synthesis”. August 27-31, 2017 Villars-sur-Ollon, Switzerland. Abstracts of communication, p-28.
 24. Gîrbu, V.; Pruteanu, E.; Ungur, N.; Barbă, A.; Kulciţki, V. Terpene Ozonolysis in Green Solvents. The 6th International Conference Ecological & Environmental Chemistry-2017, March 2-3, 2017, Chisinau, Republic of Moldova. Abstracts of communication, p. 229.
 25. Grinco, M.; Barbă, A.; Ungur, N.; Kulciţki, V. Lignin Ozonolysis in Deep Eutectic Solvents. The 6th International Conference Ecological & Environmental Chemistry-2017, March 2-3, 2017, Chisinau, Republic of Moldova. Abstracts of communication, pp. 187-188.
 26. Kulciţki, V. Ozonolysis of Alkenes: Transformations Far Beyond C=C Cleavage. The 6th International Conference Ecological & Environmental Chemistry-2017, March 2-3, 2017, Chisinau, Republic of Moldova. Abstracts of communication, pp. 190-191.

Naționale:

 1. Studiul chimic al metaboliților secundari din sursele naturale locale și valorificarea potențialului lor aplicativ în baza lărgirii diversității moleculare cu funcționalitate multiplă (cod: 010601).
  Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: Dr. habilitat Veaceslav KULCIȚKI
   
 2. ANCD 20.80009.8007.03. Noi substanțe cu potențial preventive șiterapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică.
  Perioada de realizare: 2020-2023.
  Conducător de proiect: Dr. habilitat Veaceslav KULCIȚKI

 3. CSSDT/15.817.02.14A Elaborarea metodelor de obţinere a terpenoidelor valoroase prin valorificarea resurselor renovabile din Republica Moldova
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Nicon UNGUR
   
  Internationale:

 4. AȘM-CNCI/18.80013.16.02.02/it Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă şi potențial terapeutic
  Perioada de realizare: 2018-2019
  Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Nicon UNGUR

 5. AȘM-STCU/15.820.18.03.07/5984STCU Procedee verzi neconvenționale pentru prelucrarea materiei prime regenerabile
  Perioada de realizare: 2015-2017
  Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Veaceslav KULCIȚKI

 6. AȘM-CNCI/15.820.16.02.02/it Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă şi potențial terapeutic
  Perioada de realizare: 2015-2016
  Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Nicon UNGUR

 7. SCOPES/IZ73Z0-152346. Modificarea compuşilor naturali mediată de radicali liberi.
  Perioada de realizare: 2015-2016;
  Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Veaceslav KULCIȚKI