Grinco Marina

Titlul: Doctor în științe chimice, conferențiar cercetător
Funcția: Cercetător ştiinţific coordonator
Laborator: Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi
Birou:  310
Telefon/fax: (+373 22) 73 97 75
Email: [email protected]
Profil/cont personal:

ORCID  
Google Scholar    
Instrumentul Bibliometric Național
AGEPI

Domeniul de cercetare

Sinteză organică fină, chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi, metode fizico-chimice de analiză.

Publicații relevante
Proiecte

Articole în reviste științifice din bazele de date Web of Science și SCOPUS

  1. MORARESCU, O., GRINCO, M., KULCIŢKI, V., SHOVA, S., UNGUR, N. An Alternative Approach towards C-12 Functionalized Scalaranic Sesterterpenoids. Synthesis of 17-Oxo-20-norscalaran-12α,19-O-lactone. In: Marine Drugs, 2021, 19(11), 636. DOI: https://doi.org/10.3390/md19110636 (FI 5.118).
  2. МОРАРЕСКУ, О., ГРИНЬКО, М., КУЛЬЧИЦКИЙ, В., БАРБА, А., ГАРБУЗ, О., ГУЛЯ, А. УНГУР, Н. Синтез высокофункционализированных биологически активных тетрациклических дитерпеноидов из энт-каур-16-ен-19-овой кислоты в модифицированных условиях реакции Прево–Вудворда. In: Журнал Органической Химии, 2021, том 57, № 12, с. 1706–1716. (FI 0.959).
  3. MORARESCU, O., GRINCO, M., KULCIŢKI, V., Barba, A., Garbuz, O.; Gulea, A.; Ungur, N. Synthesis of highly functionalized biologically active tetracyclic diterpenoids from ent-kaur-16-en-19-oic acid under modified Prévost-Woodward reaction conditions. In: Russian Journal of Organic Chemistry, 2021, 57, 1931.  DOI: https://doi.org/10.1134/S1070428021120058 (FI 0.723).
  4. MORARESCU, O., GRINCO, M., KULCIŢKI, V., BARBA, A., GARBUZ, O., GUDUMAC, V., GULEA, A., UNGUR, N. A straightforward synthesis of natural oxygenated ent-kaurenoic acid derivatives. In: Synthetic communications, 2020, 50.
    DOI: https://doi.org/10.1080/00397911.2020.1821225 (FI 1.796).

Teze ale conferințelor ştiinţifice

  1. MORARESCU, O., GRINCO, M., KULCIȚKI, V., UNGUR, N. A short and efficient synthesis of a C(12)-functionalized norscalarane. In: The 21st Tetrahedron Symposium - Online, 21 - 24 June 2021. (Reg. number: ETR2021_0497). https://app.oxfordabstracts.com/events/1644/secure/program-app/submission/241851
  2. GRINCO, M., BARBA, A., KULCIŢKI, V. Extraction of pharmaceutical grade lignins and their ozonolytic cleavage in a deep eutectic solvent. In: New frontiers in natural product chemistry. Online scientific seminar, Chisinau, June 4, 2021, Book of Abstracts, p. 28. DOI/IBN: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab21.
  3. GRINCO, M.; BARBA, A.; DUCA, G.; UNGUR, N.; KULCIȚKI, V. The use of qNMR spectroscopy for analytical evaluation of natural extracts. The case of Apple pomace. In: New frontiers in natural product chemistry. Online scientific seminar, Chisinau, June 4, 2021, Book of Abstracts, p. 29. DOI/IBN: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab22.
  4. GÎRBU, V., GRINCO, M., BARBĂ, A., DUCA, GH., UNGUR, N., KULCIȚKI, V. Utilizarea spectroscopiei RMN pentru evaluarea analitică a extractelor de levănțică. Conferinţa Ştiinţifico-practică Națională cu participare Internațională „Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale”. Chișinău, 01 Octombrie 2021. p. 83.