Melnic Silvia

Titlul: Doctor în științe chimice, conferențiar cercetător
Funcția: Cercetător științific superior
Laborator: Chimie Bioanorganică și Nanocompozite
Birou:  210
Telefon/fax: (+373 22) 73 97 55
Email: [email protected]
[email protected]
Profil/cont personal: Scopus Author ID
Google scholar
ORCID
Instrumentul Bibliometric Național
AGEPI
Domeniul de cercetare

Chimia coordinativă şi supramoleculară în special: sinteza şi studiul compuşilor mono- şi polinucleari cu acizi policarboxilici; compuşi coordinativi biologic active; compuşi coordinative conţinând elemente de tip-d şi –f. Sinteza și studiul nanoparticulelor.

Publicații relevante
Proiecte
 1. Bartolomé E., Bartolomé J., Arauzo A., Luzón J., Badía L., Cases R., Luis F., Melnic S. et al.Antiferromagnetic single-chain magnet slow relaxation in the {Tb(α-fur)3}n polymer with non- Kramers ions. In: Journal of Materials Chemistry C. 2016,4, 5038 – 5050. ISSN 2050-7526. doi: 10.1039/c6tc00919k (IF: 5.256).
 2. Benniston A C, Melnic S., Waddell P G., Shova S. Evolution of Manganese-Calcium Cluster Structures based on Nitrogen and Oxygen Donor Ligands. In: CrystEngComm. 2017, 19, 3674–3681. ISSN 1466-8033. doi: 10.1039/c7ce00931c (IF: 3.474).
 3. Arauzo A., Bartolomé E.,. Benniston A. C., Melnic S., Shova S. et al. Slow magnetic relaxation in a dimeric Mn2Ca2 complex enabled by the large Mn(III) rhombicity. In: Dalton Transactions.2017, 46, 720-732. ISSN: 1364-5447. doi: 10.1039/c6dt02509a (IF: 4.029).
 4. Bartolome´ E., Bartolome ´ J., Arauzo A., Luzon J., Cases R.; Fuertes S., Sicilia V., Sanchez-Cano A. I., Aporta J., Melnic S. et al.Heteronuclear {TbxEu1-x} furoate 1D polymers presenting luminescent properties and SMM behavior. In: Journal of Materials Chemistry C. 2018, 6, 5286-5299. ISSN 2050-7526. doi: 10.1039/c8tc00832a (IF: 5.256)
 5. Cuzan-Munteanu O., Melnic S., Shova S. Synthesis and X-Ray Characterization of a New Mixed-Valence Trinuclear Iron Cluster. In:Chemistry Journal of Moldova. 2018. ISSN 1857- 1727. doi: 10.19261/cjm.2018.504
 6. Bartolomé E., Arauzo A., Luzón J., Melnic S., Shova S., Prodius D., Bartolomé J., Amann A., Nallaiyan M. and Spagna S. Slow relaxation in a {Tb2Ba(α-fur)8}n polymer with Ln = Tb(III) non-Kramers ions. In: Dalton Transactions. 2019, 48, 5022-5034. DOI: 10.1039/c8dt05044a(IF: 4.029).
 7. Benniston A. C., Melnic S., Sirbu D., Waddell P. G. CSD Communication, 2019. 10.5517/ccdc.csd.cc21smgy.
 8. Bartolomé E., Arauzo A., Luzón J., Melnic S., Shova S., Prodius D., Nlebedim I. C., Bartolomé F. and Bartolomé J. High relaxation barrier in neodymium furoate-based field-induced SMMs. In: Dalton Transactions. 2019, 48, 15386-15396. DOI: 10.1039/c9dt02047k(IF: 4.029).
 9. Melnic S., Shova S., Gdaniec M. et al. Synthesis and study of new heteropolynuclear manganese-calcium polymers. XVIII-th Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry. Chişinău, Moldova, 2015, p. 97. ISBN 978-9975-71-692-5.
 10. Melnic S., Shova S., Gdaniec M. et al. Synthesis and structure of a new manganese-calcium carboxilate. XVIII-th Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry. Chişinău, Moldova, 2015, p. 98. ISBN 978-9975-71-692-5.
 11. Melnic S. Synthesis and structures of a new Mn/Ce clusters. The 9th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, Chisinău, Moldova. 2018, p.133.
 12. Geru I., Gaiu N., Melnic S. Exchange interaction in a new manganese calcium cluster. In: International Conference "Achievements and perspectives of modern chemistry", Chisinau, Republic of Moldova, 2019, p. 100.
 13. Bartolome J., Bartolomé E., Benniston A. C., Melnic S., Shova S. and Arauzo A. Slow magnetic relaxation in a Mn(III)-Mn(II) mixed-valence dimer. In: 5th European Conference On Molecular Magnetism (ECMM). Zaragoza, Spain, 2015, p. PS-2-36.
 14. Bartolomé E., Arauzo A., Luzón J., Badía L., Cases R., Luis F., Melnic S., Prodius D. et al. Spin relaxation vs. long range ordering in lanthanide polymeric furoates. In: ICMM'2016, International Conference on Molecular Magnets. Japan, 2016, 6P040. 
 15. Bartolome´ E., Bartolome´ J., Arauzo A., Luzon J., Cases R., Fuertes S., Sicilia V., Sanchez-Cano A. I., Aporta J. Melnic S. et al. Heteronuclear {TbxEu1-x} furoate 1D polymers presenting luminescence and SMM behavior.In: The 16th International Conference on Molecule-based Magnets – ICMM2018. Brazil, Rio de Janeiro, 2018.
 16. Arauzo A., Bartolomé E., Luzón J., Melnic S., Shova S., Prodius D., Nlebedim C. I., Bartolomé F., Bartolomé J. Spin Relaxation Phenomena in two novel Nd SIMs. In: European Conference on Molecular Magnetism, ECMM2019, Italy, Florence, 2019, p.139.
 17. Cuzan-Munteanu O., Melnic S., Petuhov O. Thermal analysis study of trinuclear homo- and heteroatomic iron clusters. In: 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Italy, Roma, 2019, p. 305.  

Naționale

 1. ANCD/20.80009.5007.04. Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori substanțe biologice și compuși nanostructurați
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc.Vasile Lozan
   
 2. CSȘSDT/15.817.02.01F. Compuși coordinativi mono- și polinucleari ai metalelor de tranziție și de tip s- ca materiale fotocatalitice, poroase, nanostructurate pentru fotoliza apei ca componente a securutății energetice
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc.Vasile Lozan
   
 3. CSȘDT/14.518.04.08A. Sinteza și studiul comlecșilor polinucleari ai metalelor s-, nd-, 4f ca catalizatori în procese chimice, substanțe poroase și precursori ai nanomaterialelor
  Perioada de realizare: 2014-2015
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Vasile Lozan
   
 4. Proiect naţional fundamental nr. 11.817.08.22F (2010-2017): „Studiul structurii geometrice şi electronice ale noilor compuşi coordinativi şi nanomateriale, dinamicii spinilor şi proceselor redox întru dezvoltarea producerii hidrogenului prin fotoliza apei.”