Nadejda Bondarenco

Titlul: -
Funcția: Cercetător științific 
Laborator: Chimia Apei
Birou:  128
Telefon/fax: (+373 22) 73 99 77
Email:

[email protected]

Profil/cont personal:

ORCID

Domeniul de cercetare

Chimie analitică: spectrometrie de absorbție atomică, fotocolorimetrie, metode chimice de analiză.

Publicații
Proiecte
  1. Mitina, T.; Bondarenco, N.; Grigoras, D.; Botizat, E.; LUPASHCU, T. Determination of strontium ions  in waters with a high  content of sodium ions. Chemistry Journal of Moldova. 2015, 10(1), 20-24. ISSN 1857-1727.
  2.  Duca, Gh.; Bogdevich, O.; Cadocinicov, O.; Culighin, E.; Nicolau, E.; Mitina, T.; Izmailova, D.;  Bondarenco, N.; Grigoras, M.; Grogoras, D. The stydy of pollution sources for water management purposes in Republic of Moldova.  International symposium-SIMI2015  “The environment and the industry”. October 29-30, 2015, Bucharest, Romania, p.30-32.
  3. MITINA, T.; BONDARENCO, N; GRIGORAS, D; LUPASCU, T.  Studying of the composition of the scum of electric power stations. În: 6th International conference Ecological and environmental chemistry. March 2-3, 2017,Chişinău, Moldova, p. 111.
  4. LUPASCU, T; MITINA, T.; BONDARENCO, N; GRIGORAS, D. Indirect atomic absorbtion determination of chloride ion in colored water. În: 6th International conference Ecological and environmental chemistry. March 2-3, 2017,Chişinău, Moldova, p. 113.
  5. Alexei MAFTULEAC, Natalia OCOPNAIA,  Nadejda BONDARENCO Apa dură: cauze și efecte. Dedurizarea și utilizarea deșeurilor. In: „Noosfera” Revistă șsiințifică Categoria C, Nr. 18, 2017.
  6. Мафтуляк Алексей, Окопная Наталия, Бондаренко Надежда. Умягчение жесткой воды химическим способом и утилизация образовавшихся при этом твердых осадков. - Paper of XVI International Scientific-practical Conference " Resources of natural water of the Carpathian region (Problems of protection and rational use)". May 25-26, 2017, Lviv, Ukraine, p.108-110. 
  7.  LISNIC, S.; COREŢCAIA, IU.; LEMANOVA N.;  MITINA, T.; BONDARENCO, N.  Efectul fertilizantului microcom-T şi suspensiilor rizobacteriene (Azotobacter chroococcum, Bacillus subtilis, Pseudomonas putida) asupra unor   procese fiziologice şi productivităţii    sfeclei de zahăr în dependenţă de condiţiile de mediu. In: „Aspecte inovative în ameliorarea culturilor agricole”. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. Paşcani, 6 septembrie 2018,pp.406-414.
  8.  T. MITINA, N.  BONDARENCO, D. GRIGORAS,  E.BOTIZAT Evaluation of the quality of water from different sources of Moldova. International conference achievements and perspectives of modern chemistry, Chisinau, octomber 9-11,2019, p.179.
  9.  T. MITINA, N. BONDARENCO, D. GRIGORAS, E.BOTIZAT The indirect method of atomic absorption determination of nitrate ion in colored water. International conference achievements and  perspectives of modern chemistry , Chisinau, octomber 9-11, 2019, p.180.
  10. MITINA T., BONDARENCO N., GRIGORAS D.,  LUPAŞCU T., MEREUTA A. The composition of the lime scale of electric power stations and rationale of their utilization. Znanstvena misel. 2020, 45(1), 18-22.