Dirijarea caracteristicilor sorbțional-structurale ale adsorbanţilor carbonici şi minerali şi a materialelor polifuncţionale în scopul utilizării lor în practică

Program

Proiect instituțional, finanțat de CSȘDT,
5007. Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și programelor de dezvoltare economică direcția strategică "Materiale, tehnologii si produse inovative"

Cifru
CSSDT/15.817.02.16A
Perioada de realizare
2015-2019
Instituții

Institutul de Chimie

Executori:
Dr. habilitat Mihail CIOBANU Alexandru GONȚA
Dr. habilitat Vasile RUSU Elena CULIGHIN
Dr. Raisa NASTAS Irina GÎNSARI
Dr. Nina ȚÎMBALIUC Silvia CIBOTARU
Dr. Victor BOȚAN Natalia PETROV
Dr. Lucian LUPAȘCU Tatiana MITINA
Dr. Larisa POSTOLACHI Nadejda BONDARENCO
Dr. Alexei MAFTULEAC Elena BOTIZAT
Dr. Oleg PETUHOV Victor CIOLAC
Dr. Tatiana GOREACIOC  
Rezumat

În baza rezultatelor științifice au fost elaborate și propuse spre implementare cinci scheme tehnologice de potabilizare apei naturale.

Au fost stabilite mecanismele de adsorbție și oxidare catalitică a poluanților în formă redusă pe suport de adsorbanți carbonici și minerali.

Au fost elaborate și brevetate noi preparate terapeutice dermatologice (creme, geluri, unguente) și studiate proprietățile chimice, fizico-chimice și microbiologice ale acestora. S-a stabilit că preparatele noi obținute manifestă activitate antibacteriană şi antifungică sporită și pot fi recomandate pentru utilizare în tratarea maladiilor provocate de fungi și bacterii.

Au fost elaborate metode performante de determinare a ionilor de clor, sulfat, nitrat in ape colorate, precum și a ionilor de seleniu ce permit soluționarea problemelor ce țin de monitorizarea calității apelor în mediul ambiant.

Beneficiarii rezultatelor cercetărilor științifice obținute în cadrul proiectului sunt: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al R. Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al R. Moldova, Administrația publică locală, Procuratura municipiului Chișinău, Serviciul Vamal al R. Moldova, Inspectoratul de Poliţie Centru Chișinău, Inspectoratul de Poliţie Briceni, Catedra Chimie Farmaceutică și Toxicologică USMF, Universitatea de Stat Agrară din Moldova, Grădina Botanică (Institut), producători de apă îmbuteliată.

Publicații

În perioada 2015-2019 în baza rezultatelor obţinute au fost publicate: 223  lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii, 2 capitole în monografii, 92 articole, inclusiv 21 în reviste de peste hotare cu factor de impact; 35  articole în reviste naţionale, 36 articole în culegeri internaţionale/naționale, 127  rezumate la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale. Au fost obţinute 14 brevete de invenţie, obținute 2 hotărâri pozitive de acordare a brevetului și depuse 4 cereri de brevet.

Au fost susținute 2 teze de doctor în științe chimice (Oleg Petuhov, Tatiana Goreacioc).