Laboratorul Chimia Apei (ILAS)

                                                                         LCA
 

Șeful  laboratorului Tatiana MITINA

Birou:  131
Telefon: (+373 22) 73 99 77
Email: tatiana.mitina @ sti.usm.md 
mitina_tatiana @ mail.ru
tatiana.mitina @ ichem.md

 

 

Scurt istoric

Laboratorul a fost fondat în anul 1979 în componența Centrului de Automatizare și Metrologie al Academiei de Științe a Moldovei sub denumirea de Laboratorul Spectroscopie Atomică. Ulterior, în anul 2007, datorită reorganizării și optimizării, laboratorul a fost transferat în Institutul de Chimie și redenumit în Laboratorul de Chimia Apei. 

Laboratorul a fost acreditat de către Centrul Național de Acreditare al Republicii Moldova (MOLDAC) în 1994, 1997, 2000, 2007, 2011, 2015 și 2019.

Domenii de cercetare
 • Elaborarea unor noi metode și perfecționarea metodelor de analiză existente;
 • Lărgirea spectrului de parametri determinați și probe analizate/studiate;
 • Evaluarea compoziției chimice a diferitor surse de apă (subterană, de suprafață, îmbuteliată) și clasificarea acestora în conformitate cu standardele de calitate a apei potabile.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți

Tariana MITINA
Șef laborator

birou  131
tel.: (+373 22) 73 99 77
email: tatiana.mitina @ sti.usm.mdmitina_tatiana @ mail.ru; tatiana.mitina @ ichem.md

Nadejda BONDARENCO
Cercetător științific
birou  131
tel.: (+373 22) 73 99 77
email: nadejda.bondarenco @ sti.usm.md, nbond @ rambler.ru
Diana GRIGORAȘ
Cercetător științific
birou  131
tel.: (+373 22) 73 99 77
email: [email protected]grigorasdiana @ mail.ru
Igor COLESNIC
Cercetător științific
birou  127
tel.: (+373 22) 73 99 77
email: igor.colesnic @ gmail.com
Elena BOTIZAT
Inginer chimist
birou  127
tel.: (+373 22) 73 99 77
email: elena.botizat @ mail.ru
Victor CIOLAC
Inginer chimist
birou  136
tel.: (+373 22) 73 99 77
email: victor.ciolac @ gmail.com

Capitole în monografii și culegeri (naționale/ internaționale)

 1. LUPAŞCU, T.; MITINA, T.; GRIGORAȘ, D. Metodele de determinare a microelementelor in obiectele biologice. În: Microelementele în obiectele biosferei Republicii Moldova şi aplicarea în agricultură şi medicină, 2016, Chişinău, pp.240-253. ISBN 978-9975-51-724-9.

 
Articole în reviste internaționale

 1. LUPASCU, Tudor, PETUHOV, Oleg, CULIGHIN, Elena, MITINA, Tatiana, RUSU, Maria, ROTARU, Andrei. The influence of surface chemistry upon the textural, thermal and sorption properties of apple-pectin adsorbent materials. In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2023, vol. 148, nr. 10, pp. 4573-4587. ISSN 1388-6150. DOI:https://doi.org/10.1007/s10973-022-11465-7  (I.F.=4,63)
 2. LUPASCU, T., CULIGIN, E., PETUHOV, O., MITINA, T., RUSU, M.,  ROTARU, A. The influence of surface chemistry upon the textural, thermal and sorption properties of apple-pectins. In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2021 (Q1; Impact Factor 2020: 4.626).
 3. LUPASCU, T.; CIOBANU, M.; BOTAN, V.; SANDU, I.G.; DRAGALIN, I.; MITINA, T.; SANDU, I. Removal of ammonium ions and ammonia from groundwater by oxidation processes. Revista de Chimie. 2018, 11. (IF: 1,412)
 4. PETUHOV, O.; LUPASCU, T.; BEHUNOVÁ, D.; POVAR, I.; TATIANA MITINA, MARIA RUSU. Microbiological Properties of Microwave-Activated Carbons Impregnated with Enoxil and Nanoparticles of Ag and Se. C — Journal of Carbon Research, 2019, 5, 31; https://doi.org/10.3390/c5020031.
 5. MITINA, T., BONDARENCO, N., GRIGORAS, D., LUPASCU, T., MEREUTA, A. The composition of the lime scale of electric power stations and rationale of their utilization. In: Znanstvena misel journal, 2020, vol.1, nr. 45. с. 18-23. ISSN 3124-1123.

 
Articole în reviste naţionale

 1. MITINA, T., BONDARENCO, N., GRIGORAȘ, D., LUPAȘCU, T. Aplicarea metodei WQI în studiul calității apelor subterane din raionul Căușeni. In: Akademos, 2021, nr. 4, pp. 75-81. CZU: 543.3:628.1.036, https://doi.org/10.52673/18570461.21.4-63.09
 2. CIOBANU, M.; BOTAN, V.; LUPASCU, T.; MITINA, T.; RUSU, M. Adsorption of strontium ions from water on modified activated carbons. Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 11(2), . DOI: dx.doi.org/10.19261/cjm.2016.11(2).01. ISSN: 1857-1727.
 3. MITINA T.; BONDARENCO, N; GRIGORAS, D.; BOTIZAT, E.; LUPASCU, T. Determination of strontium ions in waters with a high content of sodium ions. Chemistry Journal of Moldova, 2015, 10(1), 20-24. ISSN: 1857-1727.
 4. NASTAS, R.; GOREACIOC, T.; GÎNSARI, I.; CEBOTARI, I.; LUPAŞCU, T.; SANDU, M.; TĂRÎŢĂ, A.; MITINA, T. Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă. Buletinul A.Ș.M. Ştiinṭele vieții, 2019, Chișinău, Republica Moldova, nr. 2 (338), p. 171-179. ISSN 1857-064X
 5. MAFTULEAC, A.; OCOPNAIA, N.; BONDARENCO, N. Apa dură: cauze și efecte. Dedurizarea ei utilizarea deșeurilor. Noosfera, 2016, ISSN 1857-3517.


Brevete de invenție

 1. LUPASCU, Tudor (MD), MITINA, Tatiana (MD), GOREACIOC, Tatiana (MD),  CULIGIN, Elena, CIBOTARU, Silvia (MD).  POVAR, Igor (MD),  DEMCENCO, Pavlo (UA),  KOZLOV, Konstantyn (UA),Oleksandr VOITKO, Oleksandr (UA).  Procedeu de oxidare a pectinei. Brevet al Repubicii Moldova MD 4746 B1 2021.02.28.
 2. LUPAŞCU, Tudor; MITINA, Tatiana; GOREACIOC, Tatiana;  CULIGHIN, Elena; CIBOTARU, Silvia;  POVAR, Igor;  DEMCHENKO, Pavlo; KOZLOV, Kostiantyn; VOITKO, Oleksandr.  Procedeu de oxidare a pectinelor. Brevet de invenție nr. 9675 din 12.11.2020.
 3. LUPASCU, T., MITINA, T., GOREACIOC, T., CULIGHIN, E., CIBOTARU, S., POVAR, I., DEMCHENCKO, P., KOZLOV, K., VOITKO, O. Procedeu de oxidare a pectinei. Hotărâre pozitiva nr. 9675 din 2020.12.11.