Ședința Seminarului Științific de Profil privind evaluarea tezei de doctor habilitat

13.05.2022

Marți, 24 mai 2022 ora 14:00, va avea loc şedinţa Seminarului Știinţific de Profil ad-hoc (în regim on-line), în cadrul căreia va fi evaluată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni  asupra calităţii mediului ambiant”,elaborată de către doamna Inga ZINICOVSCAIA la specialitatea 145.01. Chimie ecologică. Consultant științific: Gheorghe DUCA, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, academician.

Adresa web (linkul) la care poate fi urmărită ședința:

https://us02web.zoom.us/j/86037580678?pwd=7rB7FbBcAmXy0lbI7EHU_4DNfK1wQW.1

Nume de identificare: 860 3758 0678

Parolă: 272641

La ședință sunt invitați toți doritorii.