Arhiva pentru cuvântul-cheie: seminar științific

08.05.2024
| Vizualizări: 16
În perioada 8-29 mai 2024, în sala de conferințe „Petru Poni” a Institutului de Chimie Macromoleculară ”P. Poni” din Iași, va fi prezentat un ciclu de prelegeri publice, după cum urmează: May 8th: Chemical Thermodynamics Chemical thermodynamics – conversion of energy, spontaneity and direction of reactions, physical properties of substances. https://us06web.zoom.us/j/82217645909?pwd=gEfQ8UzrWxH6idIiboufQWqdiYD6AO.1 May 15h: Statistical Thermodynamics Bridge from molecules to matter & understanding what happens on molecular level https://us06web.zoom.us/j/87537800410?pwd [...]
11.04.2024
| Vizualizări: 23
Vineri, 19 aprilie 2024, ora 14.00, în ședința Seminarului Ştiinţific de profilul 141. Chimie anorganică, specialitălile:141.01. Chimie anorganică, 141,02. Chimie coordinativă, 141.04. Chimie bioanorganică din cadrul Universității de Stat din Moldova, va fi examinată teza de doctor în ştiinţe chimice a dnei TALMACI Natalia,cu tema: „Sinteza și studiul compușilor complecși ai unor metale 3d cu liganzi simetrici ditopici în baza (tio)carbohidrazidei”, specialitatea 141.01. Chimie anorganică. Conducător ştiinţific: DRAGANCEA Diana, doctor în științe chimice, conferențiar universitar; Ședința va [...]
13.03.2024
| Vizualizări: 27
Joi,14 martie 2024, începând cu ora 12.00, în cadrul Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, de către Academicianul, Profesorul universitar Gheorghe Duca - personalitate marcantă în domeniul chimiei și chimiei ecologice, va fi o susținută o lecție publică întitulată: ”Chimia versus Ecologia”. Evenimentul va reuni profesori, studenți, elevi de la colegii și licee din oraș, într-un cadru academic stimulativ, cu scopul de a discuta despre tendințele actuale în dezvoltarea chimiei și impactul acesteia asupra mediului la nivel global, național și regional. Lecția publică promite [...]
26.09.2023
| Vizualizări: 67
Miercuri, 27 septembrie 2023, ora 14:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Academicianul Cristian SILVESTRU de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România va prezenta lecția publică întitulată: "MAIN GROUP ORGANOMETALLICS AS METALLOLIGANDS FOR TRANSITION METALS - DISCRETE HETEROMETALLIC SPECIES, COORDINATION POLYMERS AND SUPRAMOLECULAR ARCHITECTURES". Date biografice ale Academicianului Cristian Silvestru. Sunt invitați toți doritorii. [...]
07.09.2023
| Vizualizări: 36
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, va fi examinată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, autor: dr. în științe chimice CIOCÂRLAN Alexandru. Data: 22 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie al USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Consultant științific: ARÎCU Aculina, dr. habilitat în științe chimice [...]
06.09.2023
| Vizualizări: 47
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.01. Chimie organică, va fi examinată teza de doctor în științe chimice cu titlul: „Sinteza și studiul unor N-(n-metilfenil)hidrazincarbotioamide cu proprietăți farmacofore”, autor: ERHAN Tatiana. Data: 19 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie, USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Conducător științific: UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, membru corespondent. Consultant științific: GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor [...]
25.08.2023
| Vizualizări: 106
Working Group 3 (WG3) NECTAR Workshop Sala de conferințe, str. Hincesti 55/4, Chișinău, Republica Moldova 29-30 august 2023 Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările Workshop-ului internațional WG3 NECTAR, organizat în cadrul proiectului COST Action CA18202- Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR) . COST Action CA18202 - Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR) este o rețea europeană care include circa 200 de cercetători din 31 de țări, implicați în studiul avansat al echilibrelor chimice: www [...]
21.08.2023
| Vizualizări: 118
Seminar științific cu participare internațională NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI 12-13 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova eveniment în regim mixt Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările seminarului științific cu participare internațională cu genericul: NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI, organizat de către Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi al Institutului de Chimie al Universității de Stat din Moldova. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023: “Noi substanțe cu potențial [...]
10.07.2023
| Vizualizări: 286
Seminar științific cu participare internațională 21 septembrie 2023, Chișinău, Republica Moldova Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările seminarului științific cu participare internațională cu genericul MATERIALE AVANSATE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI SUBSTANȚELOR CHIMICE TOXICE ASUPRA MEDIULUI ȘI SĂNĂTĂȚII (ADMATEH), organizat de către Laboratorul de Chimie Ecologică, Institutului de Chimie al Universității de Stat din Moldova. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023 “Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra [...]
19.05.2023
| Vizualizări: 68
Vineri, 26 mai 2023, ora 11:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Profesorul Fănică CIMPOEȘU de la Institutul de Chimie Fizică “Ilie Murgulescu” al Academiei Române va prezenta lecția publică cu titlul: "A journey to the end of periodic table: the quantum chemistry of lanthanides" (”O călătorie la capătul sistemului periodic: chimia cuantică a lantanidelor”). Sunt invitați toți doritorii. [...]