Arhiva pentru cuvântul-cheie: seminar științific

26.09.2023
| Vizualizări: 67
Miercuri, 27 septembrie 2023, ora 14:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Academicianul Cristian SILVESTRU de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România va prezenta lecția publică întitulată: "MAIN GROUP ORGANOMETALLICS AS METALLOLIGANDS FOR TRANSITION METALS - DISCRETE HETEROMETALLIC SPECIES, COORDINATION POLYMERS AND SUPRAMOLECULAR ARCHITECTURES". Date biografice ale Academicianului Cristian Silvestru. Sunt invitați toți doritorii. [...]
07.09.2023
| Vizualizări: 35
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, va fi examinată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, autor: dr. în științe chimice CIOCÂRLAN Alexandru. Data: 22 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie al USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Consultant științific: ARÎCU Aculina, dr. habilitat în științe chimice [...]
06.09.2023
| Vizualizări: 41
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.01. Chimie organică, va fi examinată teza de doctor în științe chimice cu titlul: „Sinteza și studiul unor N-(n-metilfenil)hidrazincarbotioamide cu proprietăți farmacofore”, autor: ERHAN Tatiana. Data: 19 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie, USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Conducător științific: UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, membru corespondent. Consultant științific: GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor [...]
25.08.2023
| Vizualizări: 101
Working Group 3 (WG3) NECTAR Workshop Sala de conferințe, str. Hincesti 55/4, Chișinău, Republica Moldova 29-30 august 2023 Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările Workshop-ului internațional WG3 NECTAR, organizat în cadrul proiectului COST Action CA18202- Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR) . COST Action CA18202 - Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR) este o rețea europeană care include circa 200 de cercetători din 31 de țări, implicați în studiul avansat al echilibrelor chimice: www [...]
21.08.2023
| Vizualizări: 113
Seminar științific cu participare internațională NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI 12-13 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova eveniment în regim mixt Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările seminarului științific cu participare internațională cu genericul: NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI, organizat de către Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi al Institutului de Chimie al Universității de Stat din Moldova. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023: “Noi substanțe cu potențial [...]
10.07.2023
| Vizualizări: 277
Seminar științific cu participare internațională 21 septembrie 2023, Chișinău, Republica Moldova Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările seminarului științific cu participare internațională cu genericul MATERIALE AVANSATE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI SUBSTANȚELOR CHIMICE TOXICE ASUPRA MEDIULUI ȘI SĂNĂTĂȚII (ADMATEH), organizat de către Laboratorul de Chimie Ecologică, Institutului de Chimie al Universității de Stat din Moldova. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023 “Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra [...]
19.05.2023
| Vizualizări: 65
Vineri, 26 mai 2023, ora 11:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Profesorul Fănică CIMPOEȘU de la Institutul de Chimie Fizică “Ilie Murgulescu” al Academiei Române va prezenta lecția publică cu titlul: "A journey to the end of periodic table: the quantum chemistry of lanthanides" (”O călătorie la capătul sistemului periodic: chimia cuantică a lantanidelor”). Sunt invitați toți doritorii. [...]
03.05.2023
| Vizualizări: 94
Joi, 4 mai 2023, ora 11:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Profesorul Radu SILAGHI-DUMITRESCU de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România va prezenta lecția publică cu titlul: "OLD DOGS, OLD TRICKS, NEW GLASSES: NEW CHEMISTRY WITH COBALAMIN AND REDOX AGENTS" La lecție sunt invitați toți doritorii. [...]
16.01.2023
| Vizualizări: 80
Academia de Științe a Moldovei și Institutul de Chimie al Universității de Stat a Moldovei Vă invită să participați la prelegerea publică întitulată: „Future of Water - Challenges and Solutions Using Nature-inspired and Bioplastics-based Nexus of Exponential Technologies” (Viitorul apei - provocări și soluții folosind nexul tehnologiilor exponențiale inspirat de natură și bazat pe bioplastice), susținută de prof. Ashok Vaseashta, International Clean Water Institute, USA. Evenimentul se va desfășura miercuri, 8 februarie 2023, începând cu ora 11:00, în format mixt, cu prezență fizică în Sala [...]
12.01.2023
| Vizualizări: 224
SPONTANEOUS SYMMETRY BREAKING AND JAHN-TELLER EFFECTS dedicat aniversării a 95 de ani de la nașterea Academicianului Isaac BERSUKER 10 februarie, 2023, ora 16:00 (format mixt) Sala Azurie a AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, or. Chișinău, Republica Moldova Institutul de Chimie al Universității de Stat din Moldova și Academia de Științe a Moldovei, cu deosebită plăcere vă invită să participați la Webinarul științific cu genericul: Spontaneous Symmetry Breaking and Jahn-Teller Effects, dedicat aniversării a 95 de ani de la nașterea Academicianului Isaac Bersuker, care va avea loc la 10 [...]