Arhiva pentru cuvântul-cheie: ședință

22.05.2024
| Vizualizări: 37
”În goană după lumină” (publicat în ziarul ”Literatura și Arta”, nr. 21 (4106) din 23 mai 2024) Pe data de 1 iulie anul 2022 în această sală în cadrul Adunării Generale a AȘM s-a discutat proiectul reformei științei în Republica Moldova propus de Guvern la care toți vorbitorii au criticat proiectul, inclusiv și vorbitorul prezent la microfon. Au trecut aproape 2 ani de la acest eveniment și din păcate, situația în institutele de cercetare-dezvoltare din domeniul științelor exacte și ale naturii absorbite de USM se agravează. Am propus de mai multe ori să avem întâlniri cu conducerea USM și MEC [...]
08.05.2024
| Vizualizări: 15
În perioada 8-29 mai 2024, în sala de conferințe „Petru Poni” a Institutului de Chimie Macromoleculară ”P. Poni” din Iași, va fi prezentat un ciclu de prelegeri publice, după cum urmează: May 8th: Chemical Thermodynamics Chemical thermodynamics – conversion of energy, spontaneity and direction of reactions, physical properties of substances. https://us06web.zoom.us/j/82217645909?pwd=gEfQ8UzrWxH6idIiboufQWqdiYD6AO.1 May 15h: Statistical Thermodynamics Bridge from molecules to matter & understanding what happens on molecular level https://us06web.zoom.us/j/87537800410?pwd [...]
19.04.2024
| Vizualizări: 25
La 18 aprilie 2024, Academicianul Gheorghe Duca - Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova, a avut o întrunire (în format online) cu profesorii de chimie din întreaga țară. Scopul întâlnirii a fost de a informa corpul didactic despre activitățile și inițiativele Societății, precum și despre oportunitățile oferite membrilor săi. În discursul său, Acad. Gheorghe Duca a subliniat importanța aderării Societății la Societatea Europeană a Chimistilor și a detaliat acordurile recent semnate cu societățile similare din România. Aceste parteneriate sunt esențiale pentru consolidarea [...]
12.04.2024
| Vizualizări: 44
În cadrul ședinței Comisiei de susținere publică, instituită în cadrul Univeristății de Stat din Moldova, va fi prezentată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivațiilor norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, la specialitatea 143.04 chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi. Autor: CIOCÂRLAN Alexandru Consultant științific: ARÎCU Aculina, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător. Data susținerii: 25 aprilie 2024 Ora: 14:00 Adresa: Institutul de [...]
11.04.2024
| Vizualizări: 23
Vineri, 19 aprilie 2024, ora 14.00, în ședința Seminarului Ştiinţific de profilul 141. Chimie anorganică, specialitălile:141.01. Chimie anorganică, 141,02. Chimie coordinativă, 141.04. Chimie bioanorganică din cadrul Universității de Stat din Moldova, va fi examinată teza de doctor în ştiinţe chimice a dnei TALMACI Natalia,cu tema: „Sinteza și studiul compușilor complecși ai unor metale 3d cu liganzi simetrici ditopici în baza (tio)carbohidrazidei”, specialitatea 141.01. Chimie anorganică. Conducător ştiinţific: DRAGANCEA Diana, doctor în științe chimice, conferențiar universitar; Ședința va [...]
26.09.2023
| Vizualizări: 67
Miercuri, 27 septembrie 2023, ora 14:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Academicianul Cristian SILVESTRU de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România va prezenta lecția publică întitulată: "MAIN GROUP ORGANOMETALLICS AS METALLOLIGANDS FOR TRANSITION METALS - DISCRETE HETEROMETALLIC SPECIES, COORDINATION POLYMERS AND SUPRAMOLECULAR ARCHITECTURES". Date biografice ale Academicianului Cristian Silvestru. Sunt invitați toți doritorii. [...]
07.09.2023
| Vizualizări: 36
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, va fi examinată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, autor: dr. în științe chimice CIOCÂRLAN Alexandru. Data: 22 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie al USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Consultant științific: ARÎCU Aculina, dr. habilitat în științe chimice [...]
06.09.2023
| Vizualizări: 47
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.01. Chimie organică, va fi examinată teza de doctor în științe chimice cu titlul: „Sinteza și studiul unor N-(n-metilfenil)hidrazincarbotioamide cu proprietăți farmacofore”, autor: ERHAN Tatiana. Data: 19 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie, USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Conducător științific: UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, membru corespondent. Consultant științific: GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor [...]
19.05.2023
| Vizualizări: 67
Vineri, 26 mai 2023, ora 11:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Profesorul Fănică CIMPOEȘU de la Institutul de Chimie Fizică “Ilie Murgulescu” al Academiei Române va prezenta lecția publică cu titlul: "A journey to the end of periodic table: the quantum chemistry of lanthanides" (”O călătorie la capătul sistemului periodic: chimia cuantică a lantanidelor”). Sunt invitați toți doritorii. [...]
13.03.2023
| Vizualizări: 57
La Adunarea Generală a AȘM din 10 martie 2023, au fost aleși 19 membri corespondenți ai AȘM și 4 Membri de Onoare ai AȘM, desemnați în a treia decadă a lunii februarie de secțiile de științe pe domeniile lor de activitate. În urma votării secrete, Institutul de Chimie și-a consolidat potențialul științific cu doi noi membri corespondenți ai AȘM - dr. habilitat, prof. Fliur Macaev și dr. habilitat Nicon Ungur - personalități notorii în domeniul chimiei organice și bioorganice, savanți chimiști recunoscuți la nivel internațional. Cu această ocazie, colectivul Institutului de Chimie exprimă [...]