Semnarea unui acord de colaborare științifico-practică cu Primăria comunei Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei

22.06.2023

La 21 iunie 2023, Institutul de Chimie al USM a semnat un acord de colaborare științifico-practică cu Primăria comunei Iezărenii Vechi din raionul Sîngerei. 

Scopul acordului constă în stabilirea indicilor chimici de calitate a apelor din șase surse de aprovizionare a locuitorilor din com. Iezărenii Vechi și în caz de necesitate elaborarea procedeelor de potabilizare a apelor. Cercetările vor fi realizate în cadrul  proiectului din Programul de stat (2020-2023) cu titlul: ”Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă”, coordonator al proiectului: academician, dr. habilitat Tudor LUPAȘCU.

Urmează prelevarea probelor de apă și cercetarea acestora în vederea stabilirii indicilor chimici de calitate a apelor în conformitate cu STAS-ul ”Apa potabilă”. În cazul în care rezultatele investigațiilor vor demonstra că apa nu corespunde normelor sanitare impuse pentru apa potabilă, Institutul de Chimie al USM va elabora procedee de îndepărtare a poluanților detectați.

Succese mari echipei de cercetători în realizarea obiectivelor propuse!