Arhiva pentru cuvântul-cheie: apă

31.10.2023
| Vizualizări: 41
La 20 octombrie 2023 a fost semnat actul de implementare a schemei tehnologicede pre-epurare a apelor uzate industriale provenite de la producția de carne de pasăre de la compania ”Floreni” SRL. Cercetările au fost realizate de către un grup de cercetători științifici din laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză al Institutului de Chimie, USM (cerc. șt. Alexandru Vișnevschi, dr. Petru Spătaru, cerc. șt. Oxana Spînu), în cadrul proiectului din Programul de stat (2020-2023) cu titlul: ”Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a [...]
02.08.2023
| Vizualizări: 61
În baza acordului de colaborare semnat recent de către Directorul Institutului de Chimie al USM - dr. habilitat Aculina Arîcu cu Primarul com. Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) - Doamna Renata Gabor, echipa de cercetători din cadrul proiectului din ”Programul de stat (2020-2023)” cu titlul: „Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă”, condus de Academicianul Tudor Lupașcu au prelevat și analizat probe de apă din fântâni arteziene din comuna Iezărenii Vechi, care [...]
03.07.2023
| Vizualizări: 171
La 30 iunie 2023 Institutul de Chimie al USM a semnat actul de implementare a unei scheme tehnologice pentru preepurarea apelor uzate industriale parvenite de la întreprinderea S.C. ”Sandriliona” SRL din or. Ialoveni. În cadrul S.C. ”Sandriliona” SRL a fost montată și implementată o instalație de preepurare a apelor uzate industriale parvenite de la producția de produse lactate și înghețată. Instalația a fost elaborată și recomandată de către ”Euromarket” SRL din or. Iași, România și are la bază procesul de preepurare prin flotare cu pre-tratare chimică, având scopul de a elimina eficient [...]
22.06.2023
| Vizualizări: 33
La 21 iunie 2023, Institutul de Chimie al USM a semnat un acord de colaborare științifico-practică cu Primăria comunei Iezărenii Vechi din raionul Sîngerei. Scopul acordului constă în stabilirea indicilor chimici de calitate a apelor din șase surse de aprovizionare a locuitorilor din com. Iezărenii Vechi și în caz de necesitate elaborarea procedeelor de potabilizare a apelor. Cercetările vor fi realizate în cadrul proiectului din Programul de stat (2020-2023) cu titlul: ”Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și [...]
09.06.2023
| Vizualizări: 189
Recent, Comisia Europeană a anunțat rezultatele competiției propunerilor de proiecte din cadrul Acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA), din 2022 , apelul pentru schimb de personal. Conform rezultatelor, Comisia Europeană va finanța cu 77,5 milioane EUR un total de 73 de proiecte (dintre cele 193 de propuneri de proiecte) care promovează cooperarea dintre organizațiile academice și non-academice din UE și din întreaga lume pentru a stimula inovarea și transferul de cunoștințe. Printre cele 73 de proiecte câștigătoare se găsește și proiectul nr. 101131382 — CLEANWATER (Multifunctional [...]
25.04.2023
| Vizualizări: 109
În baza acordului de colaborare semnat recent de către Directorul Institutului de Chimie al USM - dr. habilitat Aculina Arîcu cu Primarul com. Onițcani (raionul Criuleni) - Doamna Marina Tîrgola, echipa de cercetători din cadrul proiectului din ”Programul de stat (2020-2023)” cu titlul: „Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă”, condus de Academicianul Tudor Lupașcu au prelevat și analizat șase probe de apă din fântâni arteziene și izvoare din comuna Onițcani (raionul [...]
13.05.2022
| Vizualizări: 87
La solicitarea Prezidiului AȘM, academicianul Gheorghe Duca a elaborat un material științific întitulat: ”Cercetări și politici prioritare în domeniul apelor din Republica Moldova”, care a fost publicat pe portalul AVA. În acest articol sunt punctate clar următoarele aspecte: Problemele privind resursele și managementul apelor în Republica Moldova; Rezultatele principale ale cercetărilor realizate în Republica Moldova în domeniul apelor obținute în ultimii ani; Provocările, domeniile prioritare și potențialul de realizare al acestora; Recomandările pentru Guvernare, Societate și Comunitatea [...]
05.04.2022
| Vizualizări: 22
Recent, la Editura IGI Global a ieșit de sub tipar culegerea în 2 volume "Water Sciences and Society", unul dintre cei trei editori ai căreia este academicianul Gheorghe Duca. Lucrarea cuprinde 35 de capitole, 7 dintre acestea avându-i ca autori pe cercetătorii din Republica Moldova. În total, la apariția lucrării au contribuit 70 de autori din 24 de țări de pe toate continentele. Apa stă la baza celor trei piloni ai vieții și supraviețuirii noastre: siguranței, securității și durabilității. Lucrarea are ca scop reconsiderarea caracteristicilor fundamentale ale apei pentru a evidenția noi căi [...]
30.03.2022
| Vizualizări: 106
Echipa proiectului național din ”Programul de stat (2020-2023)” cu titlul: Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă (nr. 20.80009.7007.21), conducător acad. Tudor LUPAȘCU au relatat rezultatele cercetărilor în cadrul emisiunii informative „Ştiinţă şi Inovare” (29.03.2022) de la televiziunea Moldova 1. [...]