Ciocârlan Alexandru

Titlul: Doctor în chimie, conferențiar cercetător
Funcția: Cercetător ştiinţific coordonator
Laborator: Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi
Birou:  304
Telefon/fax: (+373 22) 73 97 69
Email: [email protected]
[email protected]
Profil/cont personal:

Google scholar 
ORCID   
ResearchGate
Scopus Author ID
Instrumentul Bibliometric Național
AGEPI

Domeniul de cercetare
 • Chimie bioorganică. Chimia compușilor naturali și biologic activi.
 • Izolarea metaboliților secundari din plante native și produse secundare vegetale prin diverse metode.
 • Sinteza derivaților noi terpenici polifuncționalizați sau a unor analogi ai produselor naturale prin intermediul metodelor  convenționale și neconventionale.
 •  Elucidarea structurii prin metode analitice moderne
Publicații relevante
Proiecte

Articole în reviste științifice din bazele de date Web of Science și SCOPUS

 1. CIOCARLAN, A., DRAGALIN, I., ARICU, A., LUPASCU, L., CIOCARLAN, N., VERGEL, K., DULIU, O.G., HRISTOZOVA, G., ZINICOVSCAIA, I. Chemical profile, elemental composition, and antimicrobial activity of plants of the Teucrium (Lamiaceae) genus growing in Moldova. In: Agronomy, 2022, 12(4), 772-788.  DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy12040772 (FI 2.24)
 2. CIOCARLAN, A., LUPASCU, L., ARICU, A., DRAGALIN, I., POPESCU, V., GEANA, E.I., IONETE, R.E., VORNICU, N., DULIU, O.G., HRISTOZOVA, G., ZINICOVSCAIA, I. Chemical composition and assessment of antimicrobial activity of lavender essential oil and some by-products. In: Plants, 2021, 10(9), 1829-1843. DOI: https://doi.org/10,3390/plants1091829 (FI 3.935). IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/138166
 3. URECHE, D., BULHAC, I., CIOCARLAN, A., ROSHCA, D., LUPASCU, L., BOUROSH, P. Novel vic-Dioximes: synthesis, structure characterization and antimicrobial activity evaluation. In: Turkish Journal of Chemistry, 2021, 45(6), 1873-1881. DOI: 10.3906/kim-2104-24 (IF 1.239). IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/148592
 4. CIOCARLAN, A., HRISTOZOVA, G., ARICU, A., DRAGALIN, I., ZINICOVSCAIA, I., YUSHIN, N., GROZDOV D., POPESCU, V. Determination of the elemental composition of aromatic plants cultivated industrially in the Republic of Moldova using neutron activation analysis. In: Agronomy, 2021, 11(5), 1011-1030.  DOI: 10.3390/agronomy11051011 (IF 2.603). IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/132488
 5. GEANĂ, E.-I., CIUCURE, C.T., IONETE, R.E., CIOCARLAN, A., ARICU, A., FICAI, A., ANDRONESCU, E. Profiling of phenolic compounds and triterpene acids in different apple (Malus domestica Borkh.) cultivars. In: Foods, 2021, 10(2), 267-282. DOI: https://doi.org/10.3390/foods10020267 (FI 4.350). IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126448
 6. BLAJA, S.P., LUNGU, L.V., KUCHKOVA, K.I., CIOCARLAN, A.G., BARBA, A.N., VORNICU, N., ARICU, A.N. Norlabdane compounds containing thiosemicarbazone or 1,3-thiazole fragments: Synthesis and antimicrobial activity. In: Chemistry of Natural Compounds, 2021, 57(1), 101-110. DOI: https://doi.org/10.1007/s10600-021-03292-3 (FI 0.809).  IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126852
 7. CIOCARLAN, A., LUPASCU, L., ARICU, A., DRAGALIN, I., CIOCARLAN, N., ZINICOVSCAIA, I., SLANINA, V., YUSHIN, N. Chemical composition of the essential oil and antimicrobial properties of crude extract from Tanacetum corymbosum (L.). In: Chemistry Journal of Moldova, 2021, 16(2), 83-90.  DOI: 10.19261/cjm.2021.877. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/146807
 8. CIOCARLAN, A. (+)-Larixol and larixyl acetate: syntheses, phytochemical studies and biological activity assessments. In: Chemistry Journal of Moldova. 2021, 16, (1), pp. 30-45. DOI: https://doi.org/10.19261/cjm.2021.836. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/134251
 9. LUNGU, L., CIOCARLAN, A., SMIGON, C., OZER, I., SHOVA, S., GUTU, I., VORNICU, N., MANGALAGIU, I., D'AMBROSIO, M., ARICU, A.. Synthesis and evaluation of biological activity of homodrimane sesquiterpenoids bearing 1,3,4-oxadiazole or 1,3,4-thiadiazole units. In: Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2020, 56(5), 578-585.  DOI: 10.1007/s10593-019-02526-1. (IF 1.492). IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/107236
 10. ZINICOVSCAIA, I., GUNDORINA, S., VERGEL, K., GROZDOV, D., CIOCARLAN, A., ARICU, A., DRAGALIN, I., CIOCARLAN, N. Elemental analysis of Lamiaceae medicinal and aromatic plants growing in the Republic of Moldova using neutron activation analysis. In: Phytochemistry Letters, 2020, 35, 119-127.  DOI: 10.1016/j.phytol.2019.10.009 (IF 1.338)
 11. CIOCARLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., DRAGALIN, I., ARICU, A. The use of some non-conventional methods in chemistry of bicyclohomofarnesenic methyl esters. In: Chemistry Journal of Moldova, 2020, 15(2), 69-77. DOI: https://doi.org/10.19261/cjm.2020.791. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/118145

Articole  în culegeri de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova

 1. ARÎCU, A., LUNGU, L., BLAJA, S., CUCICOVA, C., CIOCÂRLAN, A. Sinteza și studiul activității antimicrobiene a compușilor norlabdanici cu unități structurale heterociclice. In: Acad. A. Gulea - Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională: „Materiale Avansate în Biofarmaceutică şi Tehnică”, Culegere de articole, Chişnău, 2021, p. 10-34.
 2. ARICU, A., CIOCARLAN A. Synthesis of biologically active terpenoids by valorisation of some vegetable wastes. IN: Conference "Ecological and environmental chemistry 2022" 7th Edition, Chisinau, Moldova, 3-4 March 2022. In: Ecological and environmental chemistry, Vol. 1, p. 146-147, 2022. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/151942

 Teze ale conferințelor ştiinţifice

 1. CIOCARLAN, A., BLAJA, S., CUCICOVA, C., LUNGU, L., ARICU, A. Synthesis of some new homodrimane sesquiterpenoids with benzothiazole fragment. In: The 21st Tetrahedron Symposium – Online, 21 – 24 June 2021. (Reg. numb. ETR2021_0478). https://app.oxfordabstracts.com/events/1644/secure/program-app/submission/241532
 2. LUNGU, L., BLAJA, S., CIOCARLAN, A., DRAGALIN, I., ARICU, A. The electrochemical transformations of methyl bicyclohomofarnesoates. In: New frontiers in natural product chemistry. Online scientific seminar, Chisinau, June 4, 2021, Book of Abstracts, p. 15.  DOI: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab08. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/131092
 3. CIOCÂRLAN, A., CAZACU, V., LUNGU, L., BLAJA, S., DRAGALIN, I., ARÎCU, A. The use of non-conventional methods for the isolation of chromatographically inseparable compounds. In: New frontiers in natural product chemistry. Online scientific seminar, Chisinau, June 4, 2021, Book of Abstracts, p. 19.  DOI: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab12. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/131096
 4. POPESCU, V., CIOCARLAN, A., DRAGALIN, I., LUNGU, L., ARÎCU, A. Chemical composition of essential oil of Dill (Anethum graveolens L.) growing in Republic of Moldova. In: New frontiers in natural product chemistry. Online scientific seminar, Chisinau, June 4, 2021, Book of Abstracts, p. 35.  DOI: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab28. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/13114.
 5. CIOCARLAN, A. Valorisation of some terpenes from vegetable wastes. International Conference “Intelligent Valorisation of Agro-Industrial Wastes”, 07-08 October 2021, Chisinau, Republic of Moldova. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/140156

Brevete de invenţie şi materiale la saloanele de invenţie

 1. ARÎCU, A., CIOCÂRLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., VORNICU, N. 5-(Homodrim-6,8-dien-11-il)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-imină cu proprietăţi antifungice. Brevet de invenție MD 4765.
 2. ARÎCU, A., CIOCÂRLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., VORNICU, N. (Z/E)-2-(1-((1R,2R,8aS)-2-hidroxi-2,5,5,8a-tetrametildecahidronaftalen-1-il)propan-2-iliden)hidra- zincarbotioamidă pentru utilizare în calitate de remediu antifungic. Brevet de invenție MD 4769.
 3. ARÎCU, A., CIOCÂRLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., VORNICU, N. 5-(Homodrim-6,8-dien-11-il)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-imină cu proprietăţi antifungice. Salonul internațional de invenții și inovații „TRAIAN VUIA” ediția a VII-a, 06-08 octombrie 2021, Timișoara. Medalia de aur și diploma de participare.
 4. ARÎCU, A., LUNGU, L., CIOCÂRLAN, A., BLAJA, S., VORNICU, N. Compușii terpenici noi cu fragment tiadiazolic/tiosemicarbazonic cu proprietăți antifungice. EIS „INFOINVENT”, ediția a XVII-a, 17-20 noiembrie 2021, Chișinău. Medalia de aur și diploma de participare.