Aprecierea contributiei Institutului de Chimie în rezolvarea problemelor de potabilizare a apelor subterane

02.08.2023

În baza acordului de colaborare semnat recent de către Directorul Institutului de Chimie al USM - dr. habilitat Aculina Arîcu cu Primarul com. Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) - Doamna Renata Gabor, echipa de cercetători din cadrul proiectului din ”Programul de stat (2020-2023)” cu titlul: „Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă”, condus de Academicianul Tudor Lupașcu au prelevat și analizat probe de apă din fântâni arteziene din comuna Iezărenii Vechi, care reprezintă principalele surse de alimentare cu apă a locuitorilor comunei.
Au fost investigați indicii de calitate, iar rezultatele obținute au demonstrat că apa studiată nu corespunde cerințelor pentru apă potabilă.
În baza rezultatelor obținute a fost elaborată și propusă o tehnologie de potabilizare a apei, care urmează a fi implementată. 

Primarul com. Iezărenii Vechi a exprimat sincere mulțumiri echipei de cercetători pentru contribuție.
Felicitări echipei proiectului și succese mari în realizarea obiectivelor propuse! 

Poza primar Iezarenii Vechi

 

multumiri Iezarenii Vechi