Academician Tudor Lupașcu

(2 martie 1950, com. Flămânzeni, rl. Sîngerei, R. Moldova)

Chimist, domeniul științific: chimia fizică, chimia ecologică,
protecția mediului ambiant.

 • Doctor habilitat în științe chimice (2000)
 • Profesor cercetător (2006)
 • Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (2012)
 • Membru titular al Academiei de Științe a Moldovei (2017)
Lupascu T

A absolvit Școala medie din satul Flămânzeni (1957– 1967), ulterior Facultatea de Chimie a USM (1967– 1972). Înzestrat cu un har înnăscut de cercetător, capacităţi analitice remarcabile şi un enorm potenţial de muncă, după serviciul militar (1972–1974) urmează doctorantura în Institutul de Chimie a Apei şi Chimie Coloidală al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (1974–1977). Susţine teza de doctor în ştiinţe chimice în 1981 și teza de doctor habilitat în anul 2000.

Profesorul Tudor Lupașcu desfășoară o activitate prodigioasă timp de 50 de ani în cadrul Institutului de Chimie, parcurgând toate etapele de ascensiune ştiinţifică – profesor cercetător (2006), membru corespondent (2012) și membru titular al AŞM (2017), şi managerială – şef de laborator (1990–2002), director adjunct pentru activitatea ştiin­ţifică (1995–2001), șef de Centru Chimie Ecologică și Protecție a Mediului Ambiant (2016–prezent), director al Institutului de Chimie (2001–2018).

Academicianul Tudor Lupașcu a pus temelia Şcolii ştiinţifice în domeniul sintezei adsorbanţilor carbonici şi studiul mecanismelor de imobilizare a poluanţilor organici şi anorganici pe suporturi solide, pe care a dezvoltat-o cu abnegație și consacrare. Conștientizând faptul că puterea economică a unei ţări depinde de starea resurselor naturale, iar Republica Moldova nu dispune de bogăţii subterane, a lansat pe un segment inedit în știința autohtonă – valorificarea produselor secundare de pe urma procesării produselor agricole. În acest scop, studiază în profunzime procesele chimice, fizico-chimice şi determină mecanismele de transformare a materiei lemnoase în cărbuni activi – un produs de certă valoare pentru diverse domenii ale economiei naţionale şi, în mod special, pentru protecţia mediului şi a sănătăţii omului.

Cercetările fundamentale desfășurate de academicianul Tudor Lupașcu, s-au soldat cu elabo­rarea şi brevetarea noilor procedee de obţinere a unei game largi de adsorbanţi carbonici din coji de nuci, sâmburi de piersici, de prune, de caise, se­minţe de struguri. În baza cărbunilor activi sintetizaţi au fost obţinuţi enterosorbantul Medicas-E şi hemosorbantul Medicas-H pentru detoxificarea organismului uman. Cărbunii activi au fost testaţi ca adsorbanţi pentru imobilizarea substanţelor toxice din apele de suprafaţă şi ca suport catalitic pentru oxidarea poluanţilor din apele subterane. Au fost elaborate tehnologii de potabilizare a apei râului Nistru, precum şi tehnologii de eliminare a hidrogenului sulfurat şi nitriţilor din apele freatice şi subterane.

Cum apogeul cercetărilor constituie implementarea acestora în practică, tehnologia de producere a cărbunilor activi din materie primă locală, pe care a elaborat-o academicianul Tudor Lupașcu, a fost implementată la SRL „Ecosorbent” din Ştefan Vodă, capacitatea de producție a fabricii constituind 110-120 de tone pe an.

Profesorul Tudor Lupaşcu a elaborat un procedeu inedit de hidrosolubilizare a taninurilor naturale obţinute din seminţe de struguri. În urma aplicării acestui procedeu a fost obţinut un compus chimic numit Enoxil, acesta dovedindu-se a fi netoxic şi cu proprietăţi antioxidante, antibacteriene şi antifungice accentuate. Cercetările preclinice, realizate în comun cu specialiştii de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, au demonstrat că preparatele medicinale produse în baza substanţei active Enoxil pot fi folosite pentru tratarea maladiilor umane provocate de bacterii şi fungi. Este de remarcat faptul că în baza substanţei biologic active Enoxil au fost obţinute preparate medicamentoase, produse la SA „Farmaco” și testate în patru clinici republicane din municipiul Chişinău. Preparatele au manifestat efecte curative de înaltă eficienţă în cazul bacteriozelor şi micozelor umane în procesul de regenerare a plăgilor termice, fizice şi chimice, în tratamentul plăgilor postoperatorii şi leziunilor postradiante la bolnavele oncologice, precum şi în tratamentul leziunilor traumatice ale ţesuturilor moi şi afecţiunilor inflamatorii ale regiunii maxilo-faciale la copii. Rezultate promițătoare au arătat şi testările preparatelor obţinute pe baza substanţei active Enoxil pentru combaterea putregaiului de rădăcină la plantele de cultură: sfecla de zahăr, grâul de toamnă şi soia.

Un domeniu original pe care-l explorează academicianul Tudor Lupaşcu este obţinerea noilor materiale de construcţie în baza materiei prime locale. Sub conducerea sa au fost elaborate compoziţii noi pentru tencuirea suprafeţelor interioare şi exterioare ale clădirilor, care au culminat cu implementarea pe larg a acestora în Republica Moldova şi în alte state ex-sovietice. Efectul economic obţinut în urma implementării acestor compoziţii la un singur trust de construcţie este de circa 2 milioane de lei.

Despre nivelul şi importanţa cercetărilor ştiinţifice, realizate de către echipa pe care o conduce, vorbesc cele 23 de proiecte de cercetare-dezvoltare internaţionale, obţinute prin concurs în comun cu savanţi din România, Rusia, Ucraina, Belarus, Kazahstan, Armenia, Norvegia, Anglia, Franţa, Spania, Germania, Austria Elveția, Italia, Portugalia, Polonia, Grecia, Unga­ria, Slovacia, Turcia, SUA etc.

Rezultatele cercetărilor sale desfășurate pe parcursul anilor au fost totalizate în circa 300 de articole ştiinţifice, 77 de brevete de invenţie şi numeroase alte realizări, însumând în total 800 de titluri semnificative.

Pe parcursul a 17 ani, a fost director al Institutului de Chimie, o povară pe cât de grea, pe atât de folositoare cercetării. În acești ani Institutul de Chimie a prosperat datorită succeselor înregistrate atât în studiile teoretice, cât şi cele aplicative. Graţie eforturilor sale a fost temeinic consolidată baza tehnico-mate­rială a Institutului de Chimie şi realizate acţiuni în vederea amenajării acestuia.

A promovat cu generozitate tineretul studios, a depus eforturi susţinute pentru pregătirea cadre­lor naţionale în domeniul chimiei fizice şi ecologice, împărtăşind cu abnegaţie cunoştinţele şi experienţa acumulată noii generaţii de chimişti: studenţi și tineri cercetători. A îndrumat promoții de viitori specialiști, activând ca profesor la Facultatea de Chimie şi Chimică a Universității de Stat din Moldova şi în calitate de conducător ştiinţific a trei teze de doctor habilitat şi opt teze de doctor în chimie.

Rezultatele sale ştiinţifice se bucură de o bine­meritată prețuire. Este laureat al Premiului de Stat în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producției (1996), Om Emerit al Republicii Moldova (2000), laureat al Premiului preşedinţilor Academiilor de Ştiințe din Ucraina, Belarus şi Moldova (2000), de două ori laureat al Premiului AŞM (2000, 2009). I s-a decernat Medalia de Aur a OMPI (2009), Ordinul „Leonardo da Vinci” (2009), Ordinul „Gloria Muncii” (2010), Medalia „Dimitrie Cantemir” (2010), Medalia „Nicolae Testemiţanu” (2010), Ordinul „Aurel Vlaicu” (2011). În anii 2009 şi 2012 se clasează pe primul loc în Topul inovaţiilor, în 2015 i se conferă Premiul Guver­nului Republicii Moldova „Cel mai dotat inventator al anului”, în 2016 – Premiul „Savantul anului”, în 2017 – Medalia „Pentru merite deosebite în protecţia mediului”. În 2019 i se decernează cea mai înaltă distincţie în stat – „Ordinul Republicii”.

Referințe

 1. Editori red. șt.: Constantin Manolachi; coord. Aculina Arîcu; resp. ed. Ion Xenofontov. Academician Tudor LUPAȘCU. Bibliografie. Biblioteca științifică (Institut) ”Andrei Lupan”, Chișinău12020, F.E.P ”Tipografia Centrală”, 492 pag. ISBN 978-9975-3331-4-6.
 2. Lupaşcu, Tudor; Duca, Gheorghe; Goncear, Veaceslav. Enoxil – preparat ecologic pentru sănatatea omului. Ch.: S.n., 2012 (Tipogr. AŞM), 2011, 256 p. ISBN 978-9975-62-304-9.
 3. Lupaşcu, Tudor; Duca, Gheorghe; Lupaşcu, Galina. Enoxil-preparat ecologic pentru protecţia plantelor. Tipografia AŞM Chişinău, 2010, 144 p. ISBN 978-9975-62-274-5.
 4. Red. şt. dr. Arîcu, A. Cercetător şi manager de prestigiu: profesorul Tudor Lupaşcu la 60 de ani. Volum omagial. Tipografia AŞM Chişinău 2010, 296 p. ISBN 978-9975-9690-4-8.
 5. Lupaşcu, T. Cărbuni activi din materii prime vegetale. Chişinău, Ştiinţa, 2004, 224 p.
 6. Certificat de înregistrare a mărcii ENOXIL, nr. 19791 din 2010.
 7. Academia de Științe a Moldovei. Academicieni și membri corespondenți. Duca Gh. (coord.), Chișinău, 2015, 192 p.
 8. Vlad, P. Ed. The Institute of Chemistry of the AS MSSR (1959-1984 years). Stiinta: Chisinau, 1987, 145 p. (in Russian).
 9. Aricu A., Nastas R., Cocu M. The Institute of Chemistry at 60 years anniversary. Brief history, achievements and perspectives. Chemistry Journal of Moldova, 2019, 14(1), p. 8-31. doi: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2019.349.
  https://voceabasarabiei.md/emisiuni-radio/item/21065-puncte-de-reflectie-cu-natalia-hadarca-18-01-2021-invitat-academicianul-tudor-lupascu
  https://tribuna.md/2021/03/02/doi-academicieni-care-invata-din-trecut-implementeaza-in-prezent-si-privesc-in-viitor/